כמה תושבים יש בכרמיאל?

חשוב להבהיר כי במשך כעשור (2004-2014) לא היה גידול במספר התושבים בכרמיאל, כמומחש בתיאור הגרפי של מספר התושבים בעיר, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

מספר תושבים בכרמיאל משנת 1972 עד 2014

לפי נתוני הלמ"ס נכון לדצמבר 2014, התגוררו בכרמיאל 44,600 תושבים.
לפי הנתונים העדכניים של המוסד לביטוח לאומי לחודש יולי 2016 היו בכרמיאל 46,382 מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי, עליהם אפשר להוסיף בקירוב כ-1,000 חיילים בשירות חובה, שמקום מגוריהם האחרון לפני גיוסם היה בכרמיאל. כלומר, גם כיום (2017) לא גרים בכרמיאל בפועל יותר מ-47,500 תושבים!

מדוע פרסומי העירייה שונים לחלוטין?

 • בדו"ח השנתי לשנת 2011 מדווח: "כרמיאל מונה בראשית שנת 2012 , קרוב ל -52,000 תושבים".
 • בדו"ח השנתי לשנת 2012 מדווח: "בראשית שנת 2013 מונה כרמיאל למעלה מ-52,000 תושבים".
 • בדו"ח השנתי לשנת 2013 מדווח: "בראשית שנת 2014 מונה כרמיאל למעלה מ-52,000 תושבים".
 • בתמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 מדוווח כי מספר התושבים 51,763.
 • בדו"ח השנתי 2014 אין דיווח על מספר התושבים.
 • בדו"ח השנתי 2015 מדווח: "סה"כ תושבים 52,798 נכון לחודש יוני 2015".
 • כל זאת בניגוד לעדות של מהנדס העיר כרמיאל, שכתב בחוות-דעת מקצועית שהוצגה בישיבת ועדת הקצאות בתאריך 20 פברואר 2014, כי בכרמיאל 44,200 תושבים. להלן ציטוט מתוך חוות דעת:
  כמה תושבים בכרמיאל

  אמנם על פי רישומי משרד הפנים, נכון לתאריך 9.7.13, בכרמיאל היו לכאורה 51,786 תושבים. ידוע כי בני כרמיאל רבים הרשומים כתושבי כרמיאל אינם גרים בעיר. ביולי 2015 פורסם במקומון זהר הצפון כי עיריית כרמיאל מדגישה כי אוכלוסיית העיר עומדת על כ-55,000 נפש!
  לעומת הפרסום המגמתי הנ"ל משנת 2015, המספר המפורש באתר של העירייה התכווץ, שם מדווח בשנת 2017 כי בכרמיאל רק כ-50,000 תושבים... יחד עם זאת מוצג באתר העירייה כי אוכלוסית העיר "צעירה באופן יחסי" דבר שאינו האמת!

  כיום מתפשרים בעירייה על כ-50,000 תושבים

  כמה תושבים יש ביישובי ישראל ומה פילוג הגילים שלהם?
  תלוי את מי שואלים!

  מדוע יש הפרשים משמעותיים בין הנתונים של הלמ"ס לבין נתוני משרד הפנים?

  הלמ"ס עושים מפקד אוכלוסין פעם בעשור ואז מעדכנים בצורה יותר מדויקת כמה תושבים יש בכל יישוב. למשל, משרד הפנים לא לוקח בחשבון את מספר היורדים מהארץ (יותר מ-400,000 שעדיין מחזיקים בתעודות זהות ישראליות) ואילו הלמ"ס כן לוקחים זאת בחשבון. בנוסף יש רישום של המוסד לביטוח לאומי שהוא הכי מדוייק, משום שעדכון מספר המבוטחים בביטוחי בריאות מעודכן ברמה חודשית.

  המדינה מתייחסת בד"כ לנתונים של הלמ"ס ושל המוסד לביטוח הלאומי ולא של משרד הפנים. זאת משום שהנתונים שלהם הרבה יותר מדויקים. אבל, בכל הנוגע לבחירות מקומיות מספר חברי המועצה ברשות ומספר סגני ראש העיר בתשלום שניתן למנות, לוקחים בחשבון את מספר בעלי זכות הבחירה ברשות (גם אם הם גרים בחו"ל או ביישוב אחר) כי זה טוב לפוליטיקאים. הבנתם?

   

  לפניכם הנתונים הדמוגרפיים המדוייקים של כרמיאל:

  נתונים דמוגרפיים על כרמיאל

  הנתונים המעודכנים של המוסד לביטוח לאומי מראים כי אוכלוסיית כרמיאל מזדקנת ומבוגרת ביחס לממוצע הארצי. מספר התושבים מאז 2014 עלה בכ-1,800. מצב השכירים והעצמאים בכרמיאל אינו מעודד.

  נתון להשוואהכרמיאלארציתאריך עדכון
  מבוטחים בביטוח בריאות כולל ילדים46,3828,413,311יולי 2016
  ילדים עד גיל 1825.1%33%דצמבר 2013
  קשישים18.2%13%דצמבר 2013
  מקבלי קצבת זקנה16.2%10.7%יולי 2016
  מקבלי קצבת זקנה ושאירים עם השלמת הכנסה6.7%2.4%יולי 2016
  שכר חודשי ממוצע לשכירים9,032 ₪9,708 ₪דצמבר 2013
  שכר חודשי ממוצע לעצמאים7,535 ₪9,458 ₪דצמבר 2013
  שכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע1%2%דצמבר 2013
  עצמאים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע1.4%2.5%דצמבר 2013
  משפחות המתקיימות מהבטחת הכנסה1.6%1.2%אפריל 2016

  מגמת פילוג אוכלוסיה בכרמיאל לפי גיל
  בהשוואה לממוצע הארצי

  גיל כרמיאל
  2010
  כרמיאל
  2011
  כרמיאל
  2012
  כרמיאל
  2013
  כרמיאל
  2015
  ארצי
  2015
  4-0 6.8% 6.9% 7.1% 7.1% 7.2% 10.3%
  9-5 6.8% 7.0% 7.3% 7.2% 7.0% 9.4%
  14-10 6.7% 6.8% 6.9% 6.9% 6.6% 8.6%
  19-15 6.7% 6.3% 6.6% 6.5% 6.5% 7.8%
  29-20 14.9% 15.2% 14.3% 14.1% 13.4% 14.2%
  44-30 18.7% 19.2% 18.9% 18.8% 18.8% 19.7%
  59-45 19.5% 18.5% 18.3% 18.0% 17.5% 14.5%
  64-60 6.7% 6.7% 6.7% 6.6% 6.8% 4.4%
  65 ומעלה 13.1% 13.4% 13.9% 14.7% 16.1% 11.1%

   

  כרמיאל - פילוג אוכלוסיה לפי גיל

  על פי נתוני הלמ"ס נכון לדצמבר 2013, העיר מדורגת 5 מתוך 10 בדרוג הכלכלי-חברתי. הרמה הסוציואקונומית, או כפי שנקראת החברתית-כלכלית, של האוכלוסייה נמדדת על ידי שילוב של תכונותיה הבסיסיות בתחומים הבאים: דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקה וגמלאות, ורמת חיים הכוללת הכנסה כספית, רמת מינוע, ותכונות דיור.

  תושבי כרמיאל חיים ברמה סוציואקונומית בינונית, מרוויחים פחות, מתקשים להתפרנס בכבוד, כאשר נושא הפרנסה הוא המניע העיקרי לתהליך ההגירה מכרמיאל לישובים בהם מקורות פרנסה ואיכות חיים טובה יותר, אשר באופן מצטבר משדרגת ומשפרת את מעמדם הסוציואקונומי.

   

  עם האצבע על הדופק נמשיך לעדכן אתכם ונשמח לשמוע מכם. » צרו קשר!