כרמיאלים! עושים ביחד צדק חברתי

המשמר החברתי המקומי בכרמיאל - קבוצה של פעילים חברתיים ללא שיוך פוליטי/מפלגתי - פועלים בהתנדבות, במטרה לשקף נאמנה את עבודת מועצת עיריית כרמיאל והנעשה בה כלפי הציבור בעיר, בדומה ל"משמר החברתי" (בכנסת). בין השאר, אנו עוקבים אחר דיוני מליאת הרשות המקומית, דיוני הועדות השונות ובוחנים, מי מקדם את טובת כלל הציבור בכרמיאל. מטרתנו לשקף נאמנה את עבודת העירייה והנעשה בה כלפי הציבור בעיר ולשתף את תושבי העיר בהחלטות המשפיעות על צביון חייהם.

פרטים ליצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני email   mail@karmieli.net