רוצים לדעת איך מחליטים עבורכם?
רוצים לקדם שקיפות ונגישות בשלטון המקומי?
רוצים להשפיע על חייכם? השקיעו כמה דקות מזמנכם...


קראו והחליטו, מה יוצא לכם מזה?
 

מקדמים פוליטיקה נקייה של טוב משותף!