מאגרי מידע, בסיסי נתונים, מדדים על רשויות מקומיות | מידע על עיריית כרמיאל

כמה תושבים יש בכרמיאל? מה מצבם החברתי-כלכלי?
משרד הפניםדין מקומיכספיםביקורתתאגידים עירוניים
תאגידים של עיריית כרמיאלועדות של עיריית כרמיאל
מועצת עיריית כרמיאלשקיפותשיתוף הציבוראיכות חייםשונות
 
top of page בסיסי נתונים של משרד הפנים על השלטון המקומי
 • אתר משרד הפנים
 • חוק חופש המידע
 • פניות הציבור במשרד הפנים
 • נהלי משרד הפנים
 • משרד הפנים מידע על רשויות
 • המדריך לנבחר ברשויות מקומיות
  * סיווגים: רשות מקומית, מועצה מקומית, מועצה אזורית
  * מעמדה של המועצה, סמכויותיה, בחירת ראש רשות וסגניו
  * נושאי משרות ברשות המקומית
  * וועדות חובה ברשות מקומית
  * פירוט הוועדות
  * גופי סמך ברשות המקומית
 • מנהל התכנון יחידת סמך של משרד האוצר
 • top of page בסיסי נתונים על דין מקומי | חוקי עזר של עיריית כרמיאל
 • דין מקומי - אתר למידע על הדין המוניציפאלי
 • פקודת העיריות - לשון החוק
 • צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980
 • תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006
 • חוקי עזר באתר משרד הפנים
 • רשימת חוקי עזר מאושרים לכרמיאל - באתר משרד הפנים (לא מעודכן)
 • חוקי עזר לכרמיאל - (חיפוש באתר משרד הפנים)
 • חוקי עזר לכרמיאל - (חיפוש באתר נבו)
 • חוק עזר לכרמיאל (שילוט), התשע"ב - 2012 - אתר משרד הפנים
 • חוק עזר לכרמיאל (שילוט), התשע"ב - 2012 - אתר עיריית כרמיאל
 • קובץ התקנות - באתר משרד הפנים
 • מקורות משפטיים
 • top of page מאגרי מידע על תאגידים עירוניים

 • תאגידים עירוניים - ויקיפדיה

 • תאגידים עירוניים באתר משרד הפנים
  • דפי אינטרנט של משרד הפנים העוסקים באסדרה, פיקוח ובקרה של מגזר התאגידים העירוניים וכן בתכנון מדיניות ביחס למקומו של מגזר זה בפעילות השלטון המקומי.
  • תאגידים עירוניים (חברות לתועלת הציבור ועמותות) מוקמים ע"י עיריות (לפי סעיף 249 לפק' העיריות) כדי לספק שירותים שונים.
  • התאגידים מהווים אישיות משפטית נפרדת מהעירייה ומפוקחים בנוסף לעירייה ע"י רשות התאגידים (במשרד המשפטים) וע"י משרד הפנים.
  • על התאגידים העירוניים נמנות חברות, חברות לתועלת הציבור ועמותות.
  • התאגידים העירוניים אמור להעניק שירות לכל התושבים ללא משוא פנים ולקדם פרויקטים על בסיס עסקי ופיתוח העירייה לתועלת הציבור.

 • תאגידים עירוניים - מדיניות ההסדרה של משרד הפנים (מצגת שהוצגה בכנס יוני 2011)

 • חוזרי מנכ"ל משרד הפנים - אינדקס (באתר של משרד עו"ד ויינברגר ברכטנטל ושות')

 • ריכוז הנחיות של משרד הפנים בנושא השלטון המקומי

 • אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם (דו"ח מבקר המדינה דצמבר 2012)
   במצב החוקי כיום התאגידים העירוניים אינם כפופים למערכת כללים מרכזית אחת הקובעת מנגנונים אחידים לבקרה ולפיקוח עליהם. מצב זה, כפי שעולה מדוח מבקר המדינה (דצמבר 2012), גורם לכך שהתנהלותן הרשלנית גוררת פעילות בניגוד לחוק ולעתים אף הופכת לנטל כספי וניהולי על הרשות המקומית.

 • לקונה בסמכות בתי משפט לענינים מינהליים

 • סקירה משפטית בנושא תאגידים עירוניים

 • היחסים בין תאגידים עירוניים לרשויות מקומיות - סרטון של פסקדין, אתר המשפט הישראלי

 • בדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם רשות עירונית

 • היועץ המשפטי לרשות המקומית

 • נוהל מינוי יועץ משפטי לתאגיד עירוני

 • מצגת תאגידים עירוניים - מיכל רוזנבוים ושות

 • התאגידים העירוניים הופכים לנטל על הרשויות כתבה ב"מחלקה ראשונה"

 • אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם (מצגת - כלכליסט)

 • קשרי גומלין בין התאגיד לעירייה - מצגת של לשכת עו"ד

 • תנאי העסקת עובדים בתאגידים עירוניים

 • אינדכס: תאגידי מים וביוב

 • הסדרת יחסי השלטון המקומי ותאגידי המים והביוב - החלטת ממשלה מתאריך 6 נובמבר 2011

 • יחסי הגומלין בין העיריות לתאגידי המים - ועדת ביקורת המדינה - 25 נובמבר 2011
 • top of page כספים - ניהול כספים בשלטון המקומי
 • מימון בחירות - חוקי מימון בחירות ברשויות המקומיות באתר של מבקר המדינה
 • התקציב העירוני
 • פטורים והנחות - מאגר טפסים לבקשות פטורים והנחות
 • סטטיסטיקה רשויות מקומיות - נתונים כספיים ופיזיים של הרשויות המקומיות
 • אתר התמיכות הממשלתי - סיוע שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים
 • אישור דוחות תקציבים של הרשויות - תשובת משרד הפנים
 • תקציב עיריית כרמיאל לשנת 2015
 • top of page ביקורת על השלטון המקומי
 • איגוד מבקרי הרשויות - עמותה ציבורית המאגדת את ציבור המבקרים במערך השלטון המקומי
 • top of page שקיפות בשלטון המקומי
 • כיצד מבקשים מידע על רשות שלטונית?
 • צדק חברתי מתחיל בחופש מידע
  בעוד שהרשויות בישראל מתייחסות לנתונים שברשותן כרכושן הפרטי, גופי השלטון בעולם הבינו שחשיפת המידע משפרת את השירות לאזרחים ומאפשרת למשרדי הממשלה והשלטון המקומי להיעזר ביזמים פרטיים.
 • חוק חופש המידע, 1998 - התשנ"ח
 • נהלי חופש המידע - נהלים של משרד המשפטים
 • שקיפות ומאבק בשחיתות - עמותת שבי"ל
 • מדד שקיפות בשלטון המקומי - כותרים באתר עמותת שבי"ל
 • מדד שקיפות ברשויות מקומיות - שקיפות בינ"ל 2012
 • דו"ח ממשל זמין - מידע על השירותים הממשלתיים המקוונים הניתנים לציבור
 • חובות פרסום באינטרנט החלות על הרשויות המקומיות
 • top of page שיתוף הציבור בשלטון המקומי
 • על הטמעת חדשנות וחידושים בניהול מוניציפאלי
 • מקונפליקט לשיתוף: זיהוי פוטנציאל ההתנגדויות הצפוי לתוכניות בנין עיר
 • מהיטלים ועד הסכמים: דרכים לשיתוף יזמים בנטל פיתוח והקמה של מוסדות ושירותי ציבור
 • שיתוף הציבור בתכנון: החוק, הנוהג, ועמדות מקבלי ההחלטות
 • שיתוף הציבור וחוקי התכנון והבנייה: צעד אחד קדימה ושניים לאחור
 • top of page איכות סביבה ובריאות
 • העיר בירוק
 • איכות הסביבה - פרטים על אודות שירותים מקוונים
 • עיר בריאה ומקיימת עקרונות וקוים מנחים
 • המרכז לקיימות
 •  

  top of page תאגידים / יחידות הסמך של עיריית כרמיאל

  1. החברה הכלכלית לכרמיאל בע"ממס' תאגיד: 51-076322-0 | חברה פרטית נוסדה בשנת 1977 | אישור ניהול תקין הוגש לשנת 2014
  2. היכל תרבות בכרמיאל ע"ש נרקין בע"מ (אתר נוסף) מס' תאגיד: 510949019 | חברה לתועלת הציבור שהוקמה בתאריך 15/10/1982 | אין אישור ניהול תקין!
  3. קולחי כרמיאל ובקעת בית הכרם בע"מ מס' תאגיד: 51-260122-0 | חברה פרטית | אין אישור ניהול תקין: חברה מפרת חוק!!!
  4. מנהלת איזור תעשיה כרמיאל בע"ממס' תאגיד: 51-339415-5 | חברה פרטית | אין אישור ניהול תקין!
  5. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"ממס' תאגיד: 51-431500-1 | חברה לתועלת הציבור שהוקמה בשנת 2005 | יש אישור ניהול תקין לשנת 2014
  6. רשת המתנ"סים בכרמיאלהחברה למתנ"סים, חברה ממשלתית באחריות משרד החינוך, היא חברה לשליחות חברתית-קהילתית, שתפקידה בנית קהילות ורשתות חברתיות באמצעות הפעלת אנשי הקהילה עצמם, בראשה עומדת מועצת מנהלים, שבה חברים נציגי ציבור ונציגים של הרשויות הממלכתיות והמקומיות ומוסדות ציבור.
  7. עמותת פסטיבל מחולות כרמיאלמס' ת₪אגיד: 580310290 | עמותה שהוקמה בתאריך 10/12/1997 | יש אישור ניהול תקין לשנת 2017
  8. עמותת "בראט" שרות מקיף לזקן בכרמיאלמס' תאגיד: 580342186 | עמותה שהוקמה בתאריך 24/06/1999 | יש אישור ניהול תקין לשנת 2017

  top of page ועדות של עיריית כרמיאל - פרסום של עיריית כרמיאל

  1. ועדת מכרזים
  2. ועדת הנחות
  3. ועדת כספים
  4. ועדת ביקורת
  5. הועדה לקליטת עליה
  6. הועדה לבטיחות בדרכים
  7. הועדה לקידום מעמד הילד
  8. הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
  9. ועדת חינוך
  10. ועדת איכות הסביבה
  11. הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
  12. הועדה למיגור אלימות
  13. ועדת מל"ח
  14. ועדת הקצאות
  15. ועדת תמיכות
  16. ועדת ספורט תרבות ופנאי
  17. ועדת איגוד ערים לביוב כרמיאל והסביבה
  18. חברה כלכלית
  19. פסטיבל
  20. הנהלת המתנ"ס
    top of page שונות
 • תפקידי הרשות המקומית - אזרחות
 • סרטוני הכנה לבגרות בנושא אשכול שלטוני - אזרחות
 • השלטון המקומי בישראל - אזרחות הכנה לבגרות
 • הרשות המקומית / הרשויות המקומיות - אזרחות
 • השלטון המקומי תפקידים וסמכויות השלטון המקומי
 • הרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • מדדים נבחרים לאפיון רשויות מקומיות
 • ניתוח הפערים בין רשויות מקומיות בישראל
 • מאגר מידע על דמוקרטיה - של המכון הישראלי לדמוקרטיה

 • קורס: כלכלה חברתית ומדיניות מוניציפאלית (התקיים בכרמיאל מ- 7 במאי עד 9 ביולי 2015)
  קורס: כלכלה חברתית ומדיניות מוניציפאלית בכרמיאל

  » מי אנחנו? » מה המטרה? » חזון וערכים » כיצד אנו פועלים? » רשת ארצית » איך משנים? מה עושים? » חדשות כרמיאל


  עם האצבע על הדופק נמשיך לעדכן אתכם ונשמח לשמוע מכם. » צרו קשר!