רוצים לקדם שקיפות ונגישות בשלטון המקומי?

רוצים להשפיע על חייכם? השקיעו כמה דקות מזמנכם...


קראו והחליטו, מה יוצא לכם מזה?
 

סקרנו את מערכת הבחירות המקומיות בכרמיאל 2013