כרמיאליכרמיאלית
כרמיאליםכרמיאל שקיפות, מנהל תקין שיתוף הציבור