הבחירות המקומיות בכרמיאל נערכו ב-22 אוקטובר 2013 | תוצאות הבחירות

ישיבת פתיחה חגיגית של מועצת עיריית כרמיאל התקיימה ביום ב' 18/11 באודיטוריום של העירייה

בדף זה מידע עדכני על הרשימות שהתמודדו ונבחרו למועצת עיריית כרמיאל:

ב מועצת עיריית כרמיאל 17 חברים מחמש סיעות/רשימות.

אותיות שם מלא חברי מועצה סמליל תיאור
1. ל כרמיאל ביתנו ושלנו
התאחדה עם
כרמיאל שלנו בראשות
עדי אלדר
1. עדי אלדר
2. רינה גרינברג
3. שולמית כהן
4. יוליה נוסבק
5. לימור מזור
6. איתן וידר
7. אבי קוריאט
המצע של כרמיאל ביתנו ושלנו הסיעה הגדולה בקואליציה. בקדנציה הקודמת היו ל"כרמיאל ביתנו" 6 חברי מועצה ול"כרמיאל שלנו" 5 חברים - סה"כ 11 מנדטים.
2. רק מהפך בראשות 1. משה קונינסקי
2. ריטה פרבר
3. רז טישלר
תכנית המהפך של קונינסקי רשימה עצמאית.
לא כיהנה ב מועצת העיר הקודמת.
בתחילת הקדנציה הייתה הסיעה היחידה באופוזיציה.
3. חי יחד
זך בראשות פנחס סירוקה
התאחדה עם
שס בראשות אוריאל מלכא
1. פנחס סירוקה
2. אוריאל מלכה
3. יאיר שטרן
סיעת יחד בכרמיאל כתשעה חודשים לאחר הבחירות, ביולי 2014, הצטרפה לקואליציה. כיום זו הסיעה השנייה בגודלה בקואליציה. מורכבת משלוש סיעות יחיד שכיהנו בקדנציה הקודמת בקואליציה של עיריית כרמיאל.
4. טב הבית היהודי
בראשות רותם ינאי
1. רותם ינאי
2. ילנה פסריוב
הבית היהודי בכרמיאל הסיעה השלישית בגודלה בקואליציה. "סיעת בת" של הבית היהודי / מפד"ל. בקדנציה הקודמת הייתה סיעת יחיד בקואליציה. חלק מחברי סיעה זו הצטרפו ל"יחד".
5. מחל
בראשות קורן נוימרק
1. קורן נוימרק הבית היהודי בכרמיאל סיעת יחיד שצורפה לקואליציה.
"סיעת בת" של הליכוד-מחל לא כיהנה ב מועצת העיר הקודמת.
6. דף חדש 1. רותם בז'רנו
דף חדש רשימה עצמאית.
באוקטובר 2016 פרש רותם בז'רנו מסיעת המהפך והקים סיעה זו.
הערות / עדכונים:
 1. המידע מתעדכן מעת לעת. במידה ומצאתם אי דיוקים, אנא צרו קשר.
 2. בישיבת הזדהות של מועצת עיריית כרמיאל שהתקיימה בתאריך 7.8.13 חלק מחברי הקואליציה הביעו הזדהות מפורשת עם הרשימה המאוחדת "כרמיאל ביתנו ושלנו". 11 המועמדים הראשונים לפי הסדר: עדי אלדר, רינה גרינברג (ב"כ הסיעה, מ"מ אלכס פלד), שולה כהן, שלומי בטאן, לימור מזור, איתן וידר, אבי קוריאט, ד"ר יוליה נוסבק, ד"ר אלה בינר-גרשקוביץ, מריו פרל, אלכסנדר לייטס. כיום חברים במועצת העיר, ע. אלדר, ר. גרינברג, ש. כהן, ל. מזור, א. קוריאט, א. וידר, י. נוסבק.
 3. בתאריך 12.9.13 פירסמה רשימת "מהפך בכרמיאל" את 15 מועמדיה למועצת העיר. 11 המועמדים הראשונים לפי הסדר: משה קונינסקי, עו"ד סיון דמרי-גרשין, אלון אזולאי, ריטה פרבר, רותם בז'רנו, וויניטו מניווב אסרס, רז טישלר, יפה אשכנזי, פרופ' משה גופן, לימור אוזן, אלכס סופינסקי. כיום חברים במועצת העיר, מ. קונינסקי, ר. פרבר, ר. טישלר ור. בז'רנו.
 4. שתי סיעות היחיד הדתיות (שסימנן זך ו-ש"ס) התאחדו. הבית היהודי מפד"ל: עו"ד יעקב סופר (הבית היהודי - מפד"ל) הודיע על פרישתו.
 5. בחודש יולי 2014 עברה סיעת יחד מהאופוזיציה לקואליציה.
 6. באוקטובר 2016 פרש רותם בז'רנו מסיעת המהפך והקים סיעת יחיד ששמה "דף חדש".

במהלך קמפיין הבחירות, בחודשים אפריל-אוקטובר 2013 המשמר החברתי המקומי בכרמיאל סיקר את מערכת הבחירות מתוך ראיה ביקורתית בונה, ברוח ערכי תנועת המחאה החברתית.

במהלך הקדנציה הנוכחית של מועצת עיריית כרמיאל "המשמר החברתי המקומי" משמש (בהתנדבות וללא תלות בהנהלת העירייה) כצינור להעברת מידע בין הציבור לבין העירייה, במטרה לשקף נאמנה את עבודת העירייה והנעשה בה כלפי הציבור בעיר, בדומה ל"משמר החברתי" (בכנסת).

בין השאר, ננסה להשיב על השאלות הבאות:
 1. איך מתמודדת עיריית כרמיאל עם דרישות ובקשות שמגיעות מהתושבים?
 2. איך מגיבים הכרמיאלים כשמתגלה שחיתות בעירייה וביחידות הסמך שלה?
 3. איך העירייה יכולה להשפיע על סוגיות כמו עוני ורווחה, זיהום ואיכות סביבה, אפליה ופלורליזם?
 4. מה עיריות אחרות עושות בפועל לגבי סוגיות כאלה?
 5. איך קשורים הדברים למידת השקיפות בעיריית כרמיאל?

* מידע על ישיבות מועצת עיריית כרמיאל

עם האצבע על הדופק נמשיך לעדכן אתכם ונשמח לשמוע מכם. » צרו קשר!