נושאי הקורס:
 • ישראל - בין מדינת רווחה לכלכלת שוק
 • מה נמצא בסמכות העירייה ועל מה מחליטה המדינה?
 • איך מתנהלת העיר כרמיאל?
 • איך אפשר להבין את התקציב העירוני?
 • חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבים
 • ועדת התכנון העירונית
 • חינוך
 • רווחה
 • אזוריות
 • איך אפשר להשפיע על המדיניות העירונית?
 • פירוט עשרת המפגשים:
  top of page מפגש 1 - 7.5.15
  ישראל: תמונת מצב חברתית   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: גיא פדה, דוקטורנט באונ' חיפה,
  יו"ר הועד המנהל של המכללה החברתית כלכלית ומרצה מטעם מרכז אדוה
 • דיון במצב הכלכלי-חברתי בישראל, בין מדינת רווחה לכלכלת שוק, כרקע כללי לקורס
  לצורך הבנת המציאות שבה פועלות הרשויות המקומיות בישראל.
 • הרצאות משלימות1
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 2 - 14.5.15
  מבוא לתקציב מוניציפאלי: בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: אתי קונור-אטיאס, רכזת המחקר במרכז אדוה
 • מושגים כלליים להבנת התקציב העירוני והאופן שבו מתקצבת המדינה את הרשויות המקומיות.
  הוצגו נתונים כללים על תקציבי עיריות, מקורות מימון, חלוקת תקציב ועוד.
 • מידע משלים: אי-שוויון מוניציפאלי בחלוקת התקציב
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 3 - 21.5.15
  תרגיל קריאה בתקציב עיריית כרמיאל 2015   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: ירון הופמן-דישון, חוקר ומנהל הדרכה במרכז אדוה
 • הצגת תקציב עיריית כרמיאל לשנת 2015 בהשוואה לשנים קודמות ולתקציבי עיריות אחרות
 • תרגיל קריאה בתקציב הנ"ל תוך הקניית כלים לקריאה ביקורתית בתקציב העירוני
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 4 - 28.5.15
  הרשות המקומית ומועצת העיר: מי אלו המנהלים את העיר? המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   סיכום ההרצאה
  המרצה: עו"ד בועז גור, חבר מועצת העיר חיפה
 • הצגת הגורמים השונים המעורבים בניהול הרשות המקומית
  ובמבנה הארגוני של הרשות המקומית תוך דגש על תפקידם והשפעתם של חברי מועצת העיר.
  (המצגת שהוצגה ר' בקישור למעלה; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב)

   

  top of page מפגש 5 - 4.6.15
  הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבים   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: ולריה סייגלשיפר, רכזת פרויקטים לשוויון מגדרי במרכז אדוה
 • הוצגו נקודות מבט לבחינת תקציב העירייה ומדיניות מוניציפאלית והשפעתה על גברים ונשים
 • כיצד ניתן להשפיע על המדיניות העירונית על מנת לקדם שוויון מגדרי וחלוקת משאבים שוויונית,
  המשקפת את צורכי התושבות והתושבים כאחד?
 • מידע משלים:
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 6 - 11.6.15
  תכנון העיר - האם הציבור יכול להשפיע?   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: חמי שטורמן, מתכנן ערים ואזורים וממייסדי תנועת המשמר החברתי המקומי
 • במפגש הוצגה מערכת התכנון העירונית ומידת שיתוף הציבור. הודגם כיצד הציבור יכול להשפיע, תוך התמקדות בסוגיות של תכנון סביבתי.
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 7 - 18.6.15
  מבט על החינוך: איך מתוקצבת מערכת החינוך העירונית?   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: עו"ד נוגה דגן-בוזגלו, חוקרת ומרצה במרכז אדוה
 • במפגש ניתן מידע על האופן שבו מתוקצבת מערכת החינוך ברשויות המקומיות וכן הוצגו נתונים קונקרטיים ודוגמאות מתוך תקציב החינוך של עיריית כרמיאל.
 • מידע משלים: היבטים של הפרטה במערכת החינוך
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 8 - 25.6.15
  שירותי רווחה בעידן של צמצום תקציבי: תקציבי הרווחה ברשויות המקומיות   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: יעל חסון, חוקרת ומרצה במרכז אדוה
 • תהליכים ובמגמות שהתרחשו בתחום הרווחה ברשויות המקומיות תוך כדי בחינה של סוגיות שונות מתוך תקציב הרווחה של עיריית כרמיאל.
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 9 - 2.7.15
  שיתוף פעולה אזורי בין רשויות מקומיות: איך זה קשור אלינו?   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: תומר לוטן, מנכ"ל המרכז הישראלי להעצמת האזרח.
  לשעבר מנהל המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי במכון למנהיגות וממשל שבג'וינט
 • מקומה של כרמיאל במרחב בו היא נמצאת, בהשפעות האזוריות על הרשות וכן באפשרויות ובאתגרים הטמונים בשיתוף פעולה אזורי בין רשויות מקומיות.
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   

  top of page מפגש 10 - 9.7.15
  כוחם של תושבים: דרכים להשפעה על הרשות המקומית   המצגת שהוצגה (קובץ PDF)   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה
  המרצה: עו"ד שלי דביר, חברת מועצה מטעם האופוזיציה בתל אביב,
  מנכ"לית "שותפות" ומיוזמות "מאבק העגלות" (2011).
 • במפגש הוצגו דוגמאות, כיצד תושבים מן השורה יכולים להשפיע על מדיניות העירייה,
  במטרה לגרום לשינוי הגישה השלטונית?
  (ר' בקישורים למעלה: המצגת שהוצגה והקלטת השיעור; תקציר ההרצאה יפורסם בקרוב).

   


 • » מי אנחנו? » מה המטרה? » חזון וערכים » כיצד אנו פועלים? » רשת ארצית » איך משנים? מה עושים? » צרו קשר!


  עם האצבע על הדופק נמשיך לעדכן אתכם ונשמח לשמוע מכם. » צרו קשר!