המשמר החברתי המקומי הוקם בעקבות מחאת קיץ 2011, כחלק מיוזמות המחאה החברתית של תושבי מדינת ישראל השואפים לשנות את האקלים הפוליטי במדינה ויצירת מצב חדש בו האחריות האישית של נבחרי הציבור היא קודם כל כלפי התושבים. פעילי המשמר החברתי המקומי של כרמיאל נמצאים בקשר עם המשמר החברתי בכנסת והמשמרות המקומיים ברחבי מדינת ישראל. אתר זה נפתח בתאריך 21 באפריל 2013 ונמצא עדיין בשלבי הקמה.

המשמר החברתי המקומי - כתבה בטלוויזיה החברתית 19.06.12

 • מצגת אודות המשמר החברתי המקומי
  • הרקע להקמת המשמר החברתי המקומי
  • למה בכלל צריך לשמור על הרשות המקומית?
  • הבסיס האידאולוגי - דמוקרטיה השתתפותית
  • החזון, המטרות, מסגרת ואופי הפעילות
  • איך מתחילים בהקמת משמר מקומי חברתי חדש?
  • עצות לפעולה שוטפת במסגרת המשמרות
  • יעדים ותוכנית עבודה
  • מידע נוסף ודרכי התקשרות והצטרפות

 • המשמר החברתי המקומי (קבוצה בפייסבוק)

 • עקרונות פעולה משותפים למשמרות החברתיים

 • אוסף מסמכים של מיזם המשמרות החברתיים המקומיים

 • ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

 • זכויות האדם באתר של כנסת ישראל

 • המשמר החברתי המקומי - סיכום שנתי 2012 היכן אנו ולאן פנינו?

 • המשמר המקומי בחיפה יוצא לדרך בקורס חדש וייחודי - חן קרסניצקי 17.5.2012

 • כרמיאל: מתנדבים "ישגיחו" על חברי המועצה

 • החדשות האחרונות 2013