כך זה התחיל...
והיום יש פעילים בכל רחבי הארץ וגם בכרמיאל
כרמיאל | מי אנחנו? | משמר כרמיאל | שומרים על עיריית כרמיאל | מפגעים בכרמיאל | ראש העיר כרמיאל | בחירות מקומיות | חדשות בחירות לרשויות | בחירות לרשויות המקומיות 2013 | סיקור מיוחד בחירות לרשויות המקומיות | עדי אלדר | משה קונינסקי | אליפז באלוה | רינה גרינברג | היכן אנו ולאן פנינו?