שלט הכניסה לחורבות ביתהספר פלמח שהופקר

ביהמ"ש מתח ביקורת על עיריית כרמיאל

בינואר 2013 בית-המשפט המחוזי בחיפה קיבל בחלקה עתירה מנהלית של תושבי שכונת המייסדים בפרשת בית הספר פלמ"ח והורה לעיריית כרמיאל לפעול. ביהמ"ש החליט כי "עמדת עיריית כרמיאל איננה מניחה את הדעת" ועליה לשקול צעדים למנוע שימוש לא חוקי במתחם בית הספר פלמ"ח.

עיריית כרמיאל לא פעלה לפי החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה ולכן העותרים ערערו בפני בית המשפט העליון. "אגודת קרן אורה בכרמיאל" הגישה ערעור נגדי. בא כח המערערים הסכים לכאורה בשם המערערים על פשרה וכך המאבק על בי"ס פלמ"ח נותר ללא הכרעה של ממש. לאחר כשבע שנים עיריית כרמיאל שגרמה לתושבים סבל בל יתואר אולצה לפעול על פי החוק, כאשר ל"אגודת קרן אורה בכרמיאל" ניתנה אורכה להשתמש בנכס עד 31.8.14, גם אם לא תגיש בקשה להקצאת המתחם לשימושה.

לא תשא את שם אמונתך לשווא!
היום זה אצלנו, מחר זה אצלכם
!

אמונתם המוצהרת של פטרוני "אגודת קרן אורה בכרמיאל" היא "לא תשא את שם השם לשווא".
הם הפרו ציווי זה במעשיהם הלא חוקיים.

גם ראש העיר מר עדי אלדר בגד לכאורה באמונתו המוצהרת, למען כל תושבי כרמיאל. הוא העדיף קהילה אחת על פני רעותה וכפה שינוי מהותי של צביון החיים על תושבי שכונת המייסדים. ראש העיר איפשר העברת נכסי ציבור, למקורבים לכאורה, בדרך לא חוקית.

בשנת 2004 קיבל הרב מרגלית, רבה של העיר כרמיאל יו"ר אגודת קרן אורה בכרמיאל, בית ספר יסודי ממלכתי שנסגר מחוסר תלמידים. בית הספר הועבר ע"י ראש העיר עדי אלדר ללא הקצאה, ללא שהנושא נדון כדין ובניגוד לכללי מנהל תקין.

"אגודת קרן אורה בכרמיאל" הפכה את מבנה ביה"ס לכולל+פנימיה, מבלי שהיה לה אישור כדין ושיכנה במתחם ביה"ס אברכים שאינם תושבי כרמיאל.

אולם הספורט המקומי ע"ש חלל אולימפיאדת מינכן (שהיה מבודד מבחינה אקוסטית והופעל רק בשעות היום באמצע השבוע) "הומר" לבית כנסת רועש (עם חלונות פתוחים) אשר מפריע למנוחת השכנים בלילות, בסופי שבוע ובחגים. בתחילת שנת 2011 החלו להרחיב את המקום באופן לא חוקי ולעשותו לקריה חרדית.

תושבי שכונת המייסדים התארגנו, קיימו הפגנה, נפגשו עם ראש העירה ובכירים נוספים. הם החלו לפעול במישור המשפטי כשהגישו בחודש אפריל 2011 עתירה מינהלית נגד עיריית כרמיאל ועמותת "קרן אורה" בראשותו של רב העיר, בעילה של פעילות לא חוקית. בעתירה נטען כי עיריית כרמיאל מאפשרת פעילות לא חוקית זו, בניגוד לדין.

במאי 2011 נתן בית המשפט צו מניעה להמשך הבניה בבית הספר הממלכתי פלמ"ח.

עיריית כרמיאל לא נקפה אצבע כדי למנוע שימוש לא חוקי במתחם בית הספר פלמ"ח ואגודת קרן אורה בכרמיאל המשיכה לעשות בו שימוש בניגוד לדין.

בחנוכה תשע"ב (דצמבר 2011) ערכו פעילי העמותה הילולה גדולה באישון הלילה במתחם בית הספר השנוי במחלוקת בעיר, בעת הכנסת ספר תורה לתוך הכולל/בית הכנסת שבנו. להילולה הגיעו כ-1,200 חרדים רובם מבני ברק בעשרות אוטובוסים, מבלי שנתבקש רשיון הפגנה ממשטרת ישראל.

ועד הפעולה של שכונת המייסדים הכין עצומה לראש העיר עם מאות חתימות והגיש עתירה מתוקנת לבית המשפט נגד העירייה בעניין השתלטות החרדים על בית הספר פלמ"ח.

בתאריך 14.6.12 קיימו פעילי שכונת המייסדים כנס (ר' פרטים).

בתאריך 19.6.12 התקיים דיון מקדמי נוסף בעתירה ובית המשפט התיר לעותרים להגיש עיקרי טיעון.
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דן בטענות העותרים נגד ראש העיר (עדי אלדר) והועדה המקומית, אליה צורפו הועדה המחוזית ומנהל מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהתברר כי הבעלים של המתחם הוא מנהל מקרקעי ישראל. בסופו של יום התברר כי "מדינת ישראל אינה מדינת אוטופיה"... (דברי עו"ד המייצג את ראש העיר). בישיבה זו ביקש נציג פרקליטות המדינה שייצג את הועדה המחוזית ומנהל מקרקעי ישראל להימחק מהעתירה, בנימוק כי עיריית כרמיאל טרם פנתה אליהם ולכן בשלב זה העתירה מוקדמת מבחינתם. השופט אלכס קיסרי הורה לראש העיר - עדי אלדר והועדה המקומית לתכנון ובניה להשיב לטענות המועלות בעתירה בדבר הקצאה שלא כדין, של מתחם בית ספר פלמ"ח, שהוא שטח ציבורי לידי עמותה פרטית - אגודת "קרן אורה".

בתאריך 14.11.12 התקיים דיון בעיקרי הטיעון בעתירה זו (ר' פרוטוקול הדיון).

בתאריך 1.1.13 ניתן פסק דין בעתירה זו. עיקרי פסק הדין ר' כאן. זה סיומו של הקרב הראשון.

אגודת קרן אורה בכרמיאל ממשיכה לשבת במקום תוך הפרת הסדר הציבורי.

שלושה מפעילי שכונת המייסדים הגישו ערעור לבית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ, בתיק עע"מ 967/13. אגודת קרן אורה בכרמיאל הגישה ערעור נגדי. שני התיקים נקבעו לדיון השלמת טיעונים בע"פ בתאריך 30/9/2013, בפני השופטים חיות, פוגלמן ועמית.

עו"ד יגאל זאבי ב"כ המערערים הודיע לבית המשפט (ככל הידוע ללא התייעצות או הסכמה של שניים לפחות מתוך שלושת מרשיו) כי הגיע להסכמה עם ראש העיר עדי אלדר, הועדה המקומית לבניין עיר ועמותת קרן אורה כי העמותה תגיש תוך 30 יום ממועד הההסכם בקשה להקצאת הקרקע עבור בניית ישיבה וכן בקשה לשימוש חורג באתר (כפי נעשה בפועל ללא רשיון). ראש העיר ועיריית כרמיאל ידונו בבקשות של "קרן אורה", לרבות בתכנית הנדרשת לצורך אישור ההקצאה, בהיקף המתחייב לשם כך, בתוך 75 ימים מעת הגשת הבקשות. תושבי שכונת המייסדים שערערו תישמר הזכות להגיש התנגדויות להקמת ישיבה חרדית במקום. במידה ובקשות "אגודת קרן אורה בכרמיאל" לא תאושרנה העמותה התחייבה לפנות את מתחם בית-הספר פלמ"ח בו היא מחזיקה מכל אדם וחפץ לא יאוחר מתום שנת הלימודים, י' באב תשע"ד. אם בקשות "אגודת קרן אורה בכרמיאל" תאושרנה ע"י העירייה למערערים תישמר הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד ההחלטות המאשרות ובמקרה כזה התחייבות העמותה לפינוי לא תחול, בכפוף להחלטות אחרות של בית המשפט המוסמך. בכול מקרה נאסר על "אגודת קרן אורה בכרמיאל" לבצע כל עבודות בינוי נוספות באתר. ללא אישור כדין.

בית המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין להסכמות הנ"ל, שיבואו במקום פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, ללא צו להוצאות. הובהר לצדדים כי כל אחד מהם יהיה רשאי לפעול בהליכים נוספים, ככל שידרשו.

בחודש יולי 2014 דחה בית המשפט העליון את בקשת התושבים להורות על בזיון בית המשפט משום שעיריית כרמיאל לא פעלה בלו"ז שנקבע ע"י ביהמ"ש.

משלב זה ואילך תושבי שכונת המייסדים לא המשיכו במאבק, למעט בודדים שממשיכים עד היום (2021) לתהות מה קרה כאן?


כנס "להיות עם חופשי בארצנו" - כרמיאל חופשית
14 יוני 2012

חילונים? חרדים! כי היום זה אצלנו ומחר אצלכם!

"כרמיאל חופשית" היא קבוצה של תושבי כרמיאל והסביבה, המודאגים מהשתרשות תופעה פסולה של השתלטות עמותות (תאגידי עבריינים בתחפושת של "חרדים") על נכסי ציבור, תוך הפרה בוטה של חוקים ותקנות. התופעה אינה ייחודית לכרמיאל. בשנים האחרונות נוצרו התאגדויות של תושבים בכל רחבי הארץ, שחושבים כי אפשר וצריך להתנהל בצורה אחרת.
 
מדי כמה חודשים מתקיים כנס ביישוב אחר, אליו מוזמנים פעילים מכל רחבי הארץ, שאינם מייצגים מפלגה, סיעה או גוון פוליטי. ביום חמישי 14.6.12 התקיים כנס ארצי בכרמיאל, באולם מופת, שד' נשיאי ישראל 33.
מטרת הכנס להציג את העובדות ולדון בנושא, מבחינה ערכית ומעשית.
 
לכנס שלושה חלקים:
(1) הקרנת מצגת המסבירה את השתלשלות העניינים בכרמיאל;
עדי אלדר ראש העיר כרמיאל העביר נכסי ציבור בניגוד לחוק ל-אגודת קרן אורה בכרמיאל
(2) הרצאה מאלפת של ירון ידען, מומחה בנושא דרכי השתלטות של עבריינים בתחפושת של "חרדים" על נכסי ציבור;
(3) רב-שיח / דיון ציבורי פתוח עם פאנל של מומחים לנושא.
פרטים נוספים על הכנס פורסמו בדף אירוע בפייסבוק: כנס "להיות עם חופשי בארצנו" - כרמיאל חופשית ובקפה דה-מרקר, האם עדי אלדר בעד מנהל תקין?.

המאבק מול ראש העיר כרמיאל

בית "יד לבנים" הסכים לקיים את הכנס בתאריך המוצע ולאור הסכמה זו הכנס פורסם ברבים. בתאריך 6.6.12 קיבלו מארגני הכנס הודעה מבית "יד לבנים": לא ניתן לקיים את הכנס בשל "אירוע פנימי"... בדיקה העלתה כי הביטול מקורו בעיריית כרמיאל. פעילי "כרמיאל חופשית" לא ויתרו והכנס קויים במועד המתוכנן באולם מופ"ת.

ראש העיר, מר עדי אלדר, הוזמן לכנס כמו כל חברי מועצת עיריית כרמיאל, אך בחר שלא להשתתף בו.

בדיון המסכם של פאנל המומחים ניסינו להגיע לקונצנזוס רחב ככל האפשר, בשיתוף פעולה של כל המגזרים כולל חרדים, החרדים לשימוש הלא ראוי שנעשה בדת לצורך השגת מטרות זרות. בקרב הקהל היו אנשים שומרי מצוות שתמכו בעמדתנו. תושבי כרמיאל נחושים בדעתם להמשיך במאבקם הצודק!


דיווח של ערוץ 3 (HOT) על הכנס

© כתבתו של בני דגן: בכרמיאל נאבקים על צביון העיר.
הועלה ליוטיוב בתאריך 18 ביוני 2012 על ידי NEWSROOMNORTH1.

פעילי "כרמיאל חופשית" ישמחו להעביר חוגי בית, להציג את המצגת ולהשיב לשאלות.
 

 

פרסומים באינטרנט הקשורים לנושא

 1. פלמ"ח נפתח לכל אזורי הרישום בכרמיאל  29.5.02
   
 2. גם בכרמיאל: החילונים סוגרים בתי ספר החרדים פותחים  7.3.10
   
 3. בהמלצת הרבנים: החרדים עוברים לפריפריה  14.10.10
   
 4. כרמיאל הפכה יעד אטרקטיבי לאוכלוסייה החרדית  25.10.10
   
 5. כרמיאל: האם תקום שכונה חרדית ראשונה?  1.11.10
   
 6. רב העיר כרמיאל הרב צבי מרגלית קורא לא להשכיר בתים לערבים  7.12.10
   
 7. ראש העיר עדי אלדר מצא מקום חלופי ל"יד עזרא ושולמית"  ינואר 2011
   
 8. תעודת כשרות : בית ספר פלמ"ח אושר בועדת בניין עיר כפניימיה חרדית  27.1.11
   
 9. פרוייקט דיור ייחודי בכרמיאל לציבור החרדי  24.2.11
   
 10. מחריפים את המאבק נגד הקמת מרכז דתי  3.4.11
   
 11. עזות מצח: חילונים יפגינו מול הגראי"ל בזמן ביקורו בכרמיאל  27.4.11
   
 12. כרמיאל: הפגנה סוערת נגד הקמת המרכז הדתי  19.5.11
   
 13. כרמיאל: אין פשרה בין המחנות ב"מייסדים"  10.7.11
   
 14. כרמיאל: התושבים דורשים שאלדר ייפגש איתם  13.7.11
   
 15. מבית הספר פלמ"ח - לישיבה ובית מדרש  9.12.11
   
 16. כרמיאל חופשית?  17.1.12
   
 17. כבוד לתושבי כרמיאל שגילו כי חולדאי לא לבד...  15.2.12
   
 18. כרמיאל - פעילות נגד השתלטות חרדים (כתבה בערוץ 3 הוט)  15.2.12
   
 19. היכן חופש המידע והדיבור בכרמיאל?  7.6.12
   
 20. האם עדי אלדר בעד התחרדות העיר כרמיאל?  10.6.12
   
 21. כרמיאל: כנס נגד ההתחרדות בשכונת המייסדים  11.6.12
   
 22. לא תשא את שם אמונתך לשווא!
  השתלטות של אגודת קרן אורה על נכסי ציבור בכרמיאל  13.6.12
   
 23. כנס "להיות עם חופשי בארצנו" - כרמיאל חופשית  14.6.12
   
 24. כרמיאל - כנס נגד התחרדות (כתבה בערוץ 3 הוט)  14.6.12
   
 25. חופשי זה בלי חרדים?  17.6.12
   
 26. על מה שוחחו אפרת קיסר ורינה גרינברג?  19.6.12
   
 27. חופשי זה בלי חרדים?  16.8.12
   
 28. ועדים חילוניים מתארגנים נגד התחרדות כרמיאל  19.8.12
 

לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא.
לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא כִּי לֹא יְנַקֶּה יְהוָה אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא.
לֹ֥א תִשָּׂ֛א אֶת־שֵֽׁם־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לַשָּׁ֑וְא כִּ֣י לֹ֤א יְנַקֶּה֙ יְהוָ֔ה אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִשָּׂ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ לַשָּֽׁוְא.

מה פירוש לא תשא?

חז"ל הציעו פירושים שונים ובראשם שבועה. הרמב"ן הרחיב את האיסור לכל דבר ועניין הקשור לכבודו של בורא עולם. האיסור לא תשא נועד למנוע שימוש בשם האמונה להשגת מטרות זרות. כל מי שמתכסה בכסות אמונית אבל בהתנהגותו האישית מחלל שם שמיים נושא את שם השם לשוא.