ארכיון 2013:

עובדות לפני דעות!     פרסומים בסדר תאריכים יורד

top of page 30.12.13  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל מס' 3

תושב העיר ניסה לצלם באמצעות וידאו את ישיבת מועצת עיריית כרמיאל. המצלמה הוצאה מהאולם בהוראת הנהלת העירייה. עיתונאים ותושבים אחרים צילמו את הישיבה ללא כל הפרעה. כשראש העיר הבחין שקונינסקי מצלם בסמארטפון שלו צחק לעברו (דקה 21:26).

מיד לאחר "הגילוי" (שהוא מצולם) ראש העיר העביר את זכות הדיבור למנכ"ל, אשר ענה על שאילתות ולא איפשר ליו"ר האופוזיציה להפנות שאלה ליועמ"ש בעניין השאילתות...

בתגובה לביקורת של קונינסקי על הצעת התקציב, דקה 10:43 נשמעו צעקות: שולה כהן: "אל תתן לנו ציונים! תרגע! חצוף!" רינה גרינברג: "קראנו עליך בעיתון היום..."

בדקה 29:29 התפתח דיון זוטא על מיסוד צילום וידאו של ישיבות מועצת עיריית כרמיאל. ראש העיר אמר בדקה 30:35: "ואני שוקל אם לא לצלם בלי העריכה שלך." קונינסקי: "אנו נודה לכם מאד!" התפתח ויכוח קולני: שולה כהן: "מה זה יעזור?" רינה גרינברג: "אנחנו לא מעוניינים..."

ר' תמליל הישיבה הרשמי באתר העירייה. משום מה הושמט קטע המעבר בין שתי הישיבות, שבמהלכו התלהמו הצדדים על נושא צילום ישיבות המועצה (דקות 10:30-11:00 בצילום הוידאו למעלה). גם קריאות ביניים ברורות, שנאמרו ע"י רינה גרינברג ושולה כהן בשתי הישיבות המתועדות לכאורה, הושמטו מהתמליל הרשמי והדבר אומר דרשני.


top of page 29.11.13  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל מס' 2

הישיבה חולקה לשניים. בחלק הראשון התקיים מושב מיוחד שנועד לאשר העלאת ארנונה בשעור חריג. ועדת הכספים הציעה העלאה של כתשעה וחצי אחוזים למגורים בלבד. הצעה זו אושרה ע"י חברי מועצת העיר ברוב של 13 קולות מול 4 מתנגדים. קונינסקי העיר כי יו"ר ועדת הכספים אמור להיבחר ע"י הועדה עצמה ולא ע"י ראש העיר והדבר לא נרשם לפרוטוקול. כמו-כן ביקש קונינסקי במכתב שנשלח מראש לגזברית העירייה כי ההעלאה החריגה בארנונה לא תחול על מגורים בלבד. האם אפשר לקצץ או להתייעל, לא להטיל את הכל על הציבור. עדי אלדר הגיב (ר' בסרטון דקה 11:08): "המועצה הקודמת נמנעה מהעלאת מיסים בשלוש השנים האחרונות". קונינסקי ענה: "זה לא נכון". לאחר ההצבעה התעורר ויכוח קולני ביוזמת קונינסקי שתקף את רותם ינאי וזה לא נשאר לו חייב.

החלק השני של ישיבת המועצה החל בהעלאת זכרו של דב לאוטמן ז"ל, שהוענקה לו אזרחות כבוד של כרמיאל, בתקופתו של ברוך ונגר ז"ל. בהמשך הישיבה אושרו פה אחד תב"רים* בהיקף של 994 אלפי ש"ח. אושרה מסגרת לחריגת אשראי לעירייה בסך 8.6 מליון ש"ח. משה קונינסקי הזכיר (לפני אישור התמיכה בגופי הסמך) כי בישיבת הפתיחה החגיגית הובטח לקיים הליך של בקרה לגבי הגרעונות של יחידות הסמך. אושרה בקשת עובדת עירייה לפרישתה. אושר לאפשר ניהול כספי עצמי לבתי-הספר בעיר. התקבלה הצעתו של קונינסקי בעניין ועדת משנה להנחות. אושרה פה אחת הצעה לועדת תמיכות. התקבלה פה אחד הצעת לשמות רחובות באזור התעשייה. מנחם טפר שמונה ע"י ועדת בחירה כמנכ"ל העירייה הציג את כל ועדות העירייה. קונינסקי (המהפך) ביקש והתייחס, לגופו של עניין, לייצוג הולם של כל הסיעות בועדות וביחידות הסמך. גם סירוקה (יחד) הלין על כך שביחידות הסמך לא הוקצו לסיעתו נציגות. מנחם טפר הודיע כי חילוקי הדעות ייושרו בקרוב. גרינברג התריסה כנגד קונינסקי, תיכנס לקואליציה ותראה שזה יהיה לגמרי אחרת. עדי אלדר אמר: "אם בועדות אין חלק יחסי אז נתקן את זה." בעקבות הכרזתו הנ"ל אושר עקרונית (פה אחד) איוש הועדות ויחידות הסמך. הובהרו אי-הבנות בנושא ממלאי מקום על הוראות החוק. קונינסקי הודה למנחם שמצא משרד לסיעתו. עדי אלדר הודיע כי יצא לחופשה עד 11 לדצמבר. רינה גרינברג תמלא את מקומו, בהעדרו.

*תב"ר = תקציב בלתי רגיל. בישיבה זו נדונו הנושאים הבאים: תקצוב חריג למועדון עלה, רישוי אולמות הספורט, שביל אופניים והליכה אזורי (במסגרת הקמת אשכול יישובים אזורי), חידוש מבנים בחווה החקלאית, פרויקט כלנית בקהילה לקליטת עליה.

 

תמליל ישיבת מועצת עיר על העלאה חריגה של מס הארנונה באתר העירייה
תמליל ישיבת מועצת עיר מן המניין באתר העירייה


top of page 18.11.13  ישיבה פתיחה חגיגית של מועצת עיריית כרמיאל

מליאת מועצת העירייה התכנסה לישיבת פתיחה חגיגית באודיטוריום שהיה מלא עד אפס מקום. נישאו ברכות לחברי המועצה שפרשו.
חברי המועצה שנבחרו זה עתה חתמו על הצהרת אמונים.

ישיבה פתיחה חגיגית של מועצת העיר כרמיאל

ראש העירייה, עדי אלדר, הקריא באריכות את היעדים שנקבעו לקדנציה הקרובה.
הוחלט כי ישיבות מועצת העיר הבאות יתקיימו במועדים כפי שהיו בקדנציה הקודמת, בכל יום רביעי הראשון בחודש, בשעה 19:30.

אושרה בחירתם של מ"מ ראש העירייה, רינה גרינברג, סגנית ראש העירייה, שולה כהן, וסגן ראש העיר ללא שכר, רותם ינאי. הואצלו סמכויות וזכויות חתימה על כספים ומסמכים. נבחרו ועדות, כספים ומכרזים. אושרה ערבות של העירייה להלוואת גישור לחברה הכלכלית וכמו-כן אושרה השתתפות העירייה בהוצאות היכל התרבות בסך של מליון ש"ח. נציגי האופוזציה קיבלו הבהרה כי חובות היכל התרבות עומדים לשנה האחרונה על חמישה מליון ש"ח ועוד חוב מצטבר מהשנים שעברו בסך מליון ושש מאות אלף ש"ח. השתתפות העירייה מותניית בתוכנית הבראה שתוצג בישיבת המועצה הבאה.

נציגי האופוזיציה מהסיעות "יחד" ו"המהפך" הבהירו כי הצבעותיהם תהיינה ענייניות ולגופו של עניין. יו"ר סיעת המהפך (קונינסקי) הלין כי ראש העיר טרם הגיב למכתביו מהשבוע הקודם בעניין ישיבת המליאה. לא הועברו לידי האופוזיציה מסמכים לקראת הישיבה, כמתבקש. טרם הוקצו לסיעות האופוזיציה משרדים עם אמצעי תקשורת, כמתחייב על פי פקודת העיריות, סעיף 125ג: "העיריה תעמיד לרשות כלל הסיעות במועצה ולשימושם של כל חברי המועצה, משרד אחד לפחות, מכשיר טלפון, מכשיר פקסימיליה ומחשב." על כך הגיב מ"מ מנכ"ל העירייה, מנחם טפר: "יש חוק, אבל אין חדר!" בתגובה אמר משה קונינסקי: "ברשותך, יש לי משרד ממונע אני שם אותו פה בחניה. זה בסדר?" לשמע דברים אלו קפצו ממקומם עדי אלדר (ראש העירייה) ומנחם טפר (מ"מ מנכ"ל העירייה) ומלמלו דברים שלא ניתן היה להבין מספסלי הקהל, בשל המהומה שקמה באולם. נותר לקוות כי ימצא פתרון לבקשה הנ"ל.

לקראת הסיום העירו נציגי האופוזציה פנחס סירוקה ומשה קונינסקי כי יעדי העירייה כפי שהוצגו ע"י עדי אלדר אינם מציאותיים. משה קונינסקי הזכיר למליאת המועצה והקהל שנכח באולם כי היעד המרכזי של הקדנציה הקודמת היה גידול העיר כרמיאל ב- 10,000 תושבים. יעד זה לא התממש.

ישיבת המליאה החגיגית הסתיימה בשירת התקווה.


חמי שטורמן ואורנה עמוס רכזי המשמרות החברתיים המישור הארצי top of page » 8.11.13   אחרי הבחירות - הגיע הזמן להשפיע - חמי שטורמן ואורנה עמוס

ראשי הערים נבחרו, אבל עבודת האזרחים לא תמה בקלפי. זה הזמן להצטרף ליוזמות המקומיות, לפקח על ההליכים השלטוניים, לחשוף את הקומבינות ולדאוג שהכסף יגיע לאן שצריך באמת.

מאז הקמתו, הצטרפו לרשת הארצית של המשמרות החברתיים המקומיים שבעה יישובים: באר שבע, גבעתיים, ראשון לציון, כרמיאל, קריית אונו, רמת גן - וחיפה והם מתפקדים כרשת המתרחבת וגדלה מיום ליום. פעילי המשמר המקומי נוכחים כמשקיפים בישיבות המועצה בכל יישוב, ומדווחים לציבור באופן שוטף, תוך דרישה מחברי מועצת היישוב לשקיפות ומתן דין וחשבון על פעילותם והתנהלותם בפני התושבים. במקביל, מקיימים הפעילים מפגשים עם ועדי שכונות וקהלים שונים, ליצירת זיקה ומעורבות אזרחית פעילה בכל ישוב. המטרה: לייצר שקיפות בשלטון המקומי ולהפעיל לחץ רציף בדרישה למחויבות נבחרי הציבור לתושבים.


קורן נוימרק יושב ראש סיעת הליכוד בכרמיאל top of page » 6.11.13   סיעת הליכוד הצטרפה לקואליציה

מהיום הקואליציה במועצת עיריית כרמיאל כוללת עשרה חברים. סיעת הליכוד חתמה על הסכם קואליציוני. את המשא ומתן ניהל מנחם טפר מ"מ מנכ"ל העירייה. במסגרת ההסכם הקואליציוני קיבל לידיו עו"ד קורן נוימרק את ניהול מרכז טיפוח יזמות (מט"י), סגנות יו"ר הנהלת המתנ"סים וכמו כן יהיה שותף בפרוייקטים בתחומי הדיור, התעשייה והאנרגיה ובנוסף יוכל לבחור לנהל תחומים שיקבלו תקציבים ייעודיים ממשרדי הממשלה.

מיד לאחר חתימת ההסכם אמר עו"ד נוימרק: "אני בתחילת דרכי הפוליטית, כפי שציינתי מלכתחילה מטרתי היא להיות שותף לעשייה, ללמוד, להכיר מגוון תחומים שונים לעומקם באופן יסודי, תחומים בהם יש לי כישורים ויכולות. אני שמח ללמוד מנסיונם רב השנים של ראש העיר עדי אלדר וסגניותיו רינה גרינברג ושולה כהן ולשתף פעולה עימם ועם סיעת הבית היהודי השותפה לקואליציה בראשות סגן ראש העיר רותם ינאי. בטוחני כי ביחד נצליח לשפר ולחדש את פני כרמיאל".


רותם ינאי ילנה פסריוב חברי מועצה מטעם סיעת הבית היהודי בכרמיאל top of page » 30.10.13   סיעת הבית היהודי הצטרפה לקואליציה

מהיום הקואליציה במועצת עיריית כרמיאל כוללת תשעה חברים. סיעת כרמיאל ביתנו ושלנו חתמה על הסכם קואליציוני עם סיעת הבית היהודי. את המשא ומתן ניהל מנחם טפר מ"מ מנכ"ל העירייה. יו"ר הבית היהודי בכרמיאל, רותם ינאי מונה כסגן ראש עיר ללא שכר, כאשר שולה כהן ממשיכה לכהן בתפקיד הסגן בשכר. סיעת הבית היהודי תהיה מחויבת למשמעת קואליציונית, ובתמורה תהיה שותפה לדיונים בפורומים פנימיים של העירייה, כולל ישיבות של ראשי המינהלים, להם יוזמן רותם ינאי. סיעת הבית היהודי בכרמיאל זכתה בהטבות נוספות. ינאי יקבל משרד בבניין העירייה ויכהן כיו"ר ועדה שתחומי עיסוקה ספורט, תרבות ופנאי. כמו כן, תקבל הסיעה נציגות בחברה הכלכלית של כרמיאל, נציג נוסף בדירקטוריון של אזור התעשייה בר-לב ונציגים במועצה הדתית.

חנה קובל פרשה מתפקידה כמנכלית עיריית כרמיאל

ד"ר חנה קובל פרשה מתפקידה כמנ"כלית העירייה לאחר שסגנית ראש העיר, רינה גרינברג, דרשה את פיטוריה.

הליך פיטוריה של ד"ר קובל התעכב לאחר פסיקת בית הדין האיזורי לעבודה.

ר' פרטים בצד שמאל.

top of page » 27.10.13   ד"ר חנה קובל פרשה מתפקידה

מנכ"לית עיריית כרמיאל, ד"ר חנה קובל, פרשה מתפקידה, בעקבות דרישתה של סגנית ראש העיר, רינה גרינברג. הליך פיטוריה של ד"ר קובל התעכב לאחר פסיקת בית הדין האיזורי לעבודה בעניינו של מהנדס העיר, אייל רותם. גורמים בעיריית כרמיאל מסרו כי ד"ר קובל בחרה שלא להתעמת בפומבי ובסיכום עם ראש העירייה, אלדר, הוחלט כי תשלים את כהונתה עד לאחר הבחירות. בשלב זה מחליף אותה מנחם טפר.

בדברים שנשאה בישיבת המנהלים האחרונה אמרה ד"ר קובל: ”אני מסיימת את העבודה שלי בעירייה בסוף אוקטובר. אני מסיימת תקופה של 12 שנים כמנכ”לית, לפני כן הייתי מספר שנים מזכירת העיר ולפני כן עבדתי כשנה עם ראש העיר הקודם ברוך ונגר ז”ל כדוברת וכשעדי נבחר הוא נתן לי את ההזדמנות להמשיך בתפקיד ומשם התקדמתי להיכן שאני היום. זו הייתה תקופה נהדרת. אני מודה לעדי על האמון שנתן בי כשאר הפקיד בידי את תפקיד המנכ”לית ועל הגיבוי שקיבלתי ממנו לאורך כל הדרך. אני מודה לכם המנהלים, על שהייתם חברים ומנהלים איכותיים כמו שאתם. אני מאוד מתרגשת ומאחלת בהצלחה למנחם טפר שמחליף אותי בתפקיד. האיכות של העירייה תימשך. לפעמים צריך לצאת החוצה ולבקר בערים אחרות כדי להבין את האיכות של כרמיאל. תודה רבה לכם!”

דברי פרידה של עדי אלדר, ראש העירייה: ”אני מודה לחנה עם כל השנים שעבדתי במחיצתה. חנה נתנה לי שקט בידיעה שתחת ידיה העניינים זזים. חנה הייתה עבורי מעבר למנכ”לית, היא הייתה חברה טובה שלי, עבדנו כחברים. אני מודה לך על השרות בעיריית כרמיאל מתפקיד הדוברת ועד תפקיד המנכ”לית. חנה עלתה, לא רק במעלה התפקידים, הייתי גאה מאוד גם בהשכלה שהיא רכשה לאורך השנים עד קבלת תואר הד”ר. זכינו למנכ”לית טובה ואני בטוח שעוד ניפגש ונהנה מהידע שלך. מנחם טפר ישמש כממלא מקום המנכ”ל ואני מאחל לו הצלחה”.


מצביעים לרשות המקומית top of page » 25.10.13   האדישות ניצחה! Markerweek - חגי עמית ושוקי שדה

כמו בכל רחבי מדינת ישראל גם בכרמיאל אנשים הגיעו לקלפי מבלי שידעו בכלל מה באמת קורה בעיר.

מתמודדים ירדו לפסים אישיים, השמצות התעופפו לכל עבר והכסף נשפך... מערכת הבחירות לרשויות המקומיות היתה סוערת מאוד, אבל בסופו של דבר לא הצליחה לעורר את התושבים, ששלמו וימשיכו לשלם מחיר יקר על שחיתויות וטעויות של ראשי עיריות ובכל זאת נשארו בבית.

סמליל כרמיאל top of page » 22.10.13   תוצאות הבחירות המקומיות בכרמיאל 2013
אותיות שם הרשימה שם מועמד לראש רשות קולות כשרים
למועצת העירייה
% קולות לרשימה מנדטים
ל כרמיאל ביתנו ושלנו בראשות עדי אלדר עדי אלדר
61.26%
7,492 41.6% 7
רק מהפך משה קונינסקי 38.76% 3,971 22.1% 4
חי יחד למען כרמיאל יהודית 3,172 17.6% 3
טב הבית היהודי 1,509 8.4% 2
מחל הליכוד 1,284 7.1% 1
צ קשת כרמיאל לצדק חברתי 567 3.2% 0

על פי המידע שהתקבל הצביעו בכרמיאל כ-18,581 מתוך 40,666 בעלי זכות בחירה הרשומים בפנקס הבוחרים. זהו אחוז הצבעה של כ-44%, נמוך מאחוז ההצבעה הארצי העומד על 51.1%. נספרו סה"כ קולות כשרים לראש העירייה 17,642 ולמועצת העירייה 17,995. יובהר כי לא כל בעלי זכות הבחירה גרים כיום בעיר ורבים עובדים ומתגוררים במהלך השבוע מחוץ לכרמיאל ולכן חלקם הארי לא הגיעו להצביע. יחד עם זאת, ידוע כי אחוזי ההצבעה בכל יישובי הארץ ירדו הפעם בצורה משמעותית בהשוואה למצב לפני חמש שנים. הדבר מלמד על חוסר עניין, או אובדן אמון בממסד, כולל בשלטון המקומי.

* עדיין אין פרסום רשמי של תוצאות הבחירות מטעם משרד הפנים, מפורט לפי קלפיות.
פרסום ברשומות: ילקוט הפרסומים 6696, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013, עמוד 1395.


השופט ג'ובראן
קונינסקי נגד אלדר פוסק ג'ובראן
פסק שוב
!
top of page » 17.10.13   אירוע חנוכת המתנ"ס תעמולת בחירות אסורה
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן, קיבל את עתירתו של משה קונינסקי ונתן צווים לעדי אלדר ורינה גרינברג, האוסרים על השניים לקיים אירועים מטעם העירייה במתכונת דומה לטקס חנוכת המתנ"ס בגבעת רם וצו האוסר עליהם לפרסם פרסומים בפייסבוק של העירייה הכוללים תמונה או דברים של נבחר ציבור עד מועד הבחירות.

נציגי כרמיאל ביתנו ושלנו טענו לאי-מיצוי הליכים בטרם הגשת העתירה, הכחישו כי התקיימה תעמולת בחירות במהלך אירוע פתיחת המתנ"ס וטענו מנגד כי העובדים שכנגדם מלין קונינסקי לא צורפו לעתירה. השופט ג'ובראן פסק כי אירוע פתיחת המתנ"ס כשלעצמו סמוך למועד הבחירות היה תעמולת בחירות אסורה כשלעצמה, על סמך פסיקות קודמות ואין צורך להוכיח אם היתה שם תעמולה מפורשת. הואיל וקונינסקי לא צרף לעתירה את שמות עובדי העירייה לא ניתן לתת נגדם צווי מניעה. אולם ברור שקיים איסור על כלל עובדי הרשות המקומית לקיים תעמולה למען מתמודדים, וודאי באמצעות דפי הפייסבוק שלהם, או תליית מודעות על בתיהם. העתירה התקבלה למעט צווים מפורשים נגד העובדים, פרט לעדי אלדר ורינה גרינברג לא לקיים תעמולת בחירות עד למועד הבחירות. אלדר וגרינברג נדרשו לשאת בהוצאות העתירה בסך 2,500 ש"ח.

לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל? top of page » 6.10.13   לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל?

לפני 11 שבועות (בתאריך 21 ביולי) ראש העיר כרמיאל, מר עדי אלדר ארח בלשכתו שני פעילים של המשמר החברתי המקומי (גיא פנחסי ודורון טל). פעילי המשמר שאלו את ראש העיר שלוש שאלות:

 1. לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל?
 2. כמה דירות נמכרו במכרז של עמיגור?
 3. מי קנה את הדירות של הדיור הציבורי?

לשאלה הראשונה השיב ראש העיר כי כרמיאל אינה שונה מערים אחרות.

לשאלה השנייה הבטיח ראש העיר לתת תשובה מפורשת וממוסמכת, כמה דירות נמכרו?
עד היום 11 שבועות אחרי מתן ההבטחה המפורשת מר אלדר "לא סיפק את הסחורה".

לשאלה השלישית הגיב ראש העיר, בקשו מידע ממבקר המדינה. רק הוא מוסמך לתת תשובות.

המשמר החברתי המקומי מבקש להבהיר לציבור כי, מר עדי אלדר היה חבר דירקטוריון של עמיגור בתקופה שבמהלכה דירות רבות (יש הטוענים כ-1200) נמכרו לאנשים שאינם בעלי זכאות לדיור ציבורי של משרד השיכון. הדירות הנ"ל נמכרו לבעלי אמצעים ויש האומרים שהדירות הנ"ל נמכרו ל"מקורבים".


עולם כמנהגו נוהג

בית הספר פלמח הופקר השלט נותר

כשר אבל מסריח
top of page » 30.9.13  המאבק על בי"ס פלמ"ח נותר ללא הכרעה של ממש

תושבי שכונת המייסדים בכרמיאל ערערו על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה שניתן ביום 1.1.13, ע"י כב' השופט א. קיסרי בתיק עת"מ 026728-04-11. לאחר כעשרה חודשים בתאריך 30.9.13 פסק בית המשפט העליון (השופטים מלצר, פוגלמן וסולברג), בתיק עע"מ 967/13.

המערערים הסכימו עם ראש העיר עדי אלדר, הועדה המקומית לבניין עיר ועמותת קרן אורה כי העמותה תגיש תוך 30 יום ממועד הההסכם בקשה להקצאת הקרקע עבור בניית ישיבה וכן בקשה לשימוש חורג באתר (כפי נעשה בפועל ללא רשיון). ראש העיר ועיריית כרמיאל ידונו בבקשות של "קרן אורה", לרבות בתכנית הנדרשת לצורך אישור ההקצאה, בהיקף המתחייב לשם כך, בתוך 75 ימים מעת הגשת הבקשות. תושבי שכונת המייסדים שערערו תישמר הזכות להגיש התנגדויות להקמת ישיבה חרדית במקום.

במידה ובקשות "אגודת קרן אורה בכרמיאל" לא תאושרנה העמותה התחייבה לפנות את מתחם בית-הספר פלמ"ח בו היא מחזיקה מכל אדם וחפץ לא יאוחר מתום שנת הלימודים, י' באב תשע"ד.

אם בקשות "אגודת קרן אורה בכרמיאל" תאושרנה ע"י העירייה למערערים תישמר הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד ההחלטות המאשרות ובמקרה כזה התחייבות העמותה לפינוי לא תחול, בכפוף להחלטות אחרות של בית המשפט המוסמך.

בכול מקרה נאסר על "אגודת קרן אורה בכרמיאל" לבצע כל עבודות בינוי נוספות באתר. ללא אישור כדין.

בית המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין להסכמות הנ"ל, שיבואו במקום פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, ללא צו להוצאות. הובהר לצדדים כי כל אחד מהם יהיה רשאי לפעול בהליכים נוספים, ככל שידרשו.

האם יש לנו כאן תיקו? מה המשמעות? ימים יגידו...


פריפריה

אלון אזולאי מספר על איומים המוטחים בו בנסיון להשפיע עליו לצאת ממערכת הבחירות.

רינה גרינברג

גב' רינה גרינברג הגישה תביעת בעילת לשון הרע נגד פרופ' משה גופן.

top of page » 29.9.13  כרמיאל מתעוררת מהתרדמת - נעה שפיגל - חדר חדשות צפון

האם אחרי 25 שנים של שלטון של עדי אלדר יש סיכוי לשינוי?


» 27.9.13  אירועי בחירות מערב יום כיפור עד שמחת תורה - צילומים מספרים
מי רוצה צדק חברתי
רוצה צדק חברתי? לא, תודה!
מי רוצה צדק חברתי
מי מתעניין בפוליטיקה?
שמחה אמיתית
שמחה אמיתית
גם בשמחת תורה
גם בשמחת תורה
מהפך בחוצות כרמיאל
סובבים בככרות כרמיאל
הכתומים טוענים שהם הצוות המנצח
הכתומים כמהים לכתר » האם זה "צוות מנצח"?
יוסי לייבוביץ' צועק
יוסי לייבוביץ' - יועץ התקשורת של עדי אלדר צועק:
"...כבר ארבעה חודשים שקרים על גבי שקרים!"
עדי אלדר מוזמן לסוכת יחד
עדי אלדר מוזמן לסוכת "יחד"
נבחרת הבית היהודי לפני הצטרפותו של באלוה
נבחרת הבית היהודי בכרמיאל: "יש מקום לכולם!"
אליפז באלוה מצטרף לבית היהודי
אליפז באלוה מצטרף לבית היהודי

פריפריה top of page » 18.9.13  צעירי כרמיאל פשוט יודעים שאין להם לאן לחזור
דה-מרקר, דעות - תומר מיכלזון

בהשוואה לערי פריפריה אחרות, כרמיאל מציעה איכות חיים לא רעה, בסביבה מטופחת ומתוכננת היטב. יש בה מכללה מצוינת ‏(אורט בראודה‏), אפשרויות תעסוקה מסוימות במפעלים ובמרכזים המסחריים ועוד. אבל הכמיהה לספוג תרבות אחרת ולגוון את ההיצע והאיכות של מקומות התעסוקה והלימודים, משאירה מעט מאוד צעירים בערי הפריפריה אחרי גיל 21. מבט חוזר על כרמיאל היום בהשוואה לתחילת שנות ה-2000 מגלה עיר שונה מעט. זהו מיקרו-קוסמוס המשלב הקצנת עמדות פוליטיות בישראל. כיום ממוקמת כרמיאל במקום ה-97 ברשימה הארצית, עם 59% אחוזי זכאות לבגרות לעומת 60.4% רק לפני שנתיים. רבים מבני כרמיאל אינם חוזרים לעירם אחרי הצבא והלימודים אולי הם יודעים שאין להם לאן לחזור.

סמליל כרמיאל top of page » 18.9.13   פעילי מחנות אלדר וקונינסקי המשיכו להפגין נוכחות

בערב סוכות יצאו פעילי המחנות "כרמיאל ביתנו ושלנו" ו"מהפך בכרמיאל" והפגינו נוכחות בשטח.
פעילות בערב סוכותפעילות בערב סוכותפעילות בערב סוכות

אליפז באלוה
אליפז באלוה
top of page » 10.9.13   אליפז באלוה פרש מהמירוץ לראשות העיר 15.9.13

אליפז באלוה הודיע כי הוא פורש מהמירוץ על ראשות העיר. החלטתו התקבלה לנוכח הסקרים והבדיקות שעשה ולאור מה שמתרחש בשטח.

את מי הוא מעדיף?

"אני נוטה לכיוון של קונינסקי, כי יש לו אמירות שמדברות על שינוי, בתקווה שהוא מסוגל לעשות את השינוי הזה. אני חושב שאנשים שנבחרים צריכים לדעת מה זו עבודה ציבורית, כאלה שנאמנים לציבור שבחר בהם לחמש שנים. אנשים שבאים לעשות, ולא רק לדבר".

השופט ג'ובראן פסק
קונינסקי נגד אלדר פוסק ג'ובראן


משרד עורכי-דין
שלח התראה

מכתב התראה לעדי אלדר

ואילו עדי אלדר ועיריית כרמיאל ממשיכים להתעלם...
שלט חוצות המפר צו של יושב ראש ועדת הבחירות

תעמולת בחירות אסורה

רינה גרינברג
top of page » 8.9.13  האם עדי אלדר מקיים את הוראות יו"ר ועדת הבחירות?

ראש העיר, מר עדי אלדר, כתב בדף פייסבוק האישי שלו:
"בהחלטה שניתנה אתמול הערב (8.9.2013) על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט סאלים ג'ובראן, בעניין עתירה שהוגשה כנגד ראש עיריית רמת השרון ואשר מחייבת את כל הרשויות המקומיות ועובדי הציבור, נקבע כי אסור לעובד ציבור לתלות שלט בחירות על גבי ביתו. מדובר בהחלטה תקדימית."
כמו רוכברגר גם אלדר התעלם (עד לאחרונה) מהוראת החוק. לא היה כל צורך במתן "החלטה תקדימית".

בתאריך 3.9.13 נשלחה לעדי אלדר התראה חתומה ע"י משרד עו"ד פוריס-העצני-רוזנברג ושות', באי כוחו של משה קונינסקי, מועמד המתחרה כעת בעדי אלדר לראשות העיר כרמיאל. משרד עורכי הדין הפנה את ראש העיר להוראת סעיף 75(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965. והיה וראש עיריית כרמיאל לא יפעל לפי הוראות החוק כנ"ל יאלץ משה קונינסקי לפנות לועדת הבחירות בבקשה מיידית למתן הוראות לקיים את החוק.

לאחר קבלת מכתב האזהרה הנ"ל הורה מר עדי אלדר לכל עובדי העירייה להסיר את שלטי התמיכה בו. מר עדי אלדרין מתעלם מהוראות החוק האוסרות על עובדי מדינה ועובדי עירייה להשתתף בצורה כל שהיא במערכת הבחירות. הדברים אמורים גם לגבי חוגי בית, כתיבת תגובות בפייסבוק וביצוע תעמולת בחירות בכל דרך אחרת. מר אלדר ועיריית כרמיאל ממשיכים להתעלם מצו שניתן להם ע"י כבוד השופט ג'ובראן בתאריך 23.6.13. שלטים הנושאים את שמו ותמונתו של מר אלדר תלויים בחוצות העיר כרמיאל. תמונתו של מר אלדר ושמו מתנוססים על עלוני פרסום המחולקים בעיר בניגוד לצו. ערעורו של מר אלדר בנושא זה נדחה ולכן ההחלטה של יו"ר ועדת הבחירות סופית. על מר אלדר ועיריית כרמיאל חלה חובה למלא את כל הוראות הצו כלשונו. בצו זה: המשיב 1 - עדי אלדר, המשיבה 2 - עיריית כרמיאל.

ובינתיים רינה גרינברג, סגנית ראש העיר מבצעת תעמולת בחירות, האסורה לפי הוראת סעיף 75(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965...

רינה גרינברג עוברת על החוק

בית הספר פלמח הופקר השלט נותר top of page » 1.9.13  ראש העיר אלדר הוציא צו הריסה למבנה לא חוקי

"אגודת קרן אורה בכרמיאל" ממשיכה להחזיק במתחם בית הספר פלמ"ח למרות שלא הועבר לה כדין ע"י עיריית כרמיאל. בימים אלו מבוצעות במתחם הנ"ל עבודות בנייה שלא קבלו כל אישור מועדת בינוי עיר. המבנה אינו מאוכלס. בתאריך 1.9 הוציא ראש העיר, מר עדי אלדר צו הריסה למבנה זה. ראש העיר, מר עדי אלדר, ממשיך להתעלם משימוש לא חוקי במבנים לא חוקיים שנבנו במתחם בית הספר פלמ"ח ואשר לגביהם הוצאו צווי הפסקת בנייה, שלא כובדו ע"י "אגודת קרן אורה בכרמיאל". המבנים הנ"ל כולל בית כנסת בלתי חוקי מאוכלסים ונעשה בהם שימוש בניגוד לדין.

פעילי מפלגות השמאל top of page » 24.8.13   הוקמה רשימה חדשה "קשת צדק חברתי לכרמיאל"

מפלגות השמאל: מרצ, חדש, ועלה ירוק הכריזו על הקמת רשימה חדשה יהודית-ערבית למועצת עיריית כרמיאל בשם "קשת צדק חברתי לכרמיאל". הם עדיין לא פרסמו את המצע שלהם ומצפים שיפנו אליהם אישית לקבלתו. אנשי הקשר: דינה דוד ואיברהים שעבאן.

פרסום קודם 11.7

פעילי המחנות היריבים מניחים תפילין בצוותא top of page » 23.8.13   האם עדי אלדר מוכן לעימות (דיבייט) עם קונינסקי?

כמו בשבועיים הקודמים שוב יצאו המחנות של אלדר וקונינסקי לרחובות כרמיאל. הפעם ניגש משה קונינסקי לעדי אלדר, הניח יד על כתפו והם לחצו ידיים בצורה מאופקת. מחנה קונינסקי פרסם סרטון הזמנה לעימות המתבסס על הצהרתו של עדי אלדר כי הוא מוכן להתעמת עם כל אחד בנושא החינוך. ממחנה אלדר נמסר בתאריך 25.8: "כל אדם מהרחוב, שהוא תושב כרמיאל ויש לו אמצעים כספיים, יכול להתעורר בוקר אחד ולומר 'אני רוצה להיות ראש העיר' . . . זו התגובה וחבל ללכת סחור-סחור".

צעירי כרמיאל אינם חשים את היריבות העמוקה שבין המחנות. התמונה בצד ימין ממחישה זאת.

מנחם שיכל top of page » 21.8.13   הכרזות מינהל החינוך בעיריית כרמיאל לקראת שנה"ל החדשה

לקראת פתיחת שנת הלימודים כינסה עיריית כרמיאל מסיבת עיתונאים. נמסר כי 9,637 תלמידים ילמדו במוסדות לימוד בעיר כרמיאל במשך שנת הלימודים הקרובה והוצגו אמצעי הוראה חדשים ושינויים במתכונת הלימודים, כגון "יום חינוך ארוך". במקביל פורסמה בעיתונות המקומית הודעה האומרת כי 1.48 אחוזים מתושבי כרמיאל הם סטודנטים וזהו לטענת המפרסמים האחוד הגבוה ביותר בין יישובי הצפון.

פעילי קונינסקי בשכונת רבין top of page » 16.8.13   פעילי מחנות אלדר וקונינסקי שוב יצאו לרחובות כרמיאל

כמו בששי שעבר, שוב יצאו שני מחנות המתמודדים לרחובות כרמיאל. תומכי אלדר שהתכוננו לכאורה לעימות הופתעו. אנשי קונינסקי הקדימו אותם, תלו שלטים ליד קניון לב כרמיאל השאירו קומץ פעילים ועברו משם לשכונת רבין. כאשר גילו זאת תומכי אלדר הם עברו לשכונת רבין ואז חזרו תומכי קונינסקי לאזור הפירמידה. בצהריים שני המחנות קיפלו את ציודם ו"החיים חזרו למסלולם".

האמנם?
כרמיאל לגדול ולגדל
 
המציאות אחרת!
top of page » 15.8.13   הגירה שלילית מכרמיאל בשנים 2002-2011

ישובי "מדינת גדרה-חדרה" ממשיכים לגדול על חשבון ערי הפריפריה הסובלות מהגירה שלילית. כך מגלה בדיקה מיוחדת של דפוסי ההגירה הפנימית בישראל לשנים 2002-2011 (פורסם בגלובס 12.8.13). הייתה הגירה שלילית מכרמיאל בשעור של ששה אחוזים במהלך תשע השנים השנים הנ"ל. על פי הלמ"ס היו בכרמיאל בשנת 2012 44,868 תושבים (ר' זהר הצפון, גיליון 905, 15.8 עמ' 20). בעיריית כרמיאל טוענים למספרים אחרים. לאחרונה פורסמו שלושה נתונים מספריים סותרים שמקורם לכאורה בעיריית כרמיאל.
האם פרנסי כרמיאל מנסים להצדיק את הסלוגן "כרמיאל לגדול ולגדל"?


בעירייה מבטיחים לקדם את הטבות המס ובניית השכונה החדשה בהר כרמי, שמתעכבת מזה שנים.

עורך דין יעקב סופר top of page » 15.8.13   עו"ד יעקב סופר פורש זהר הצפון גיליון 905, עמ' 32-36.

אחרי עשרים וארבע שנים עו"ד יעקב סופר, חבר מועצת עיריית כרמיאל מטעם הבית היהודי - מפד"ל עוזב. הוא תומך ברותם ינאי כמחליפו. סופר מכיר בכך שאופיה של כרמיאל חילוני מובהק וטוען כי בעבר נבחר גם ע"י בוחרים שאינם דתיים. הוא מצר על הפיצול בין שלוש הסיעות הדתיות בכרמיאל וקורא לציבור הדתי להתאחד. יש לו ביקורת על דרך התנהלותו של ראש העיר אלדר ועם זאת הוא משבח אותו וסבור שיש מקום לתת לו לסיים בכבוד.

סמליל כרמיאל top of page » 9.8.13   מפגש בין מחנות המתמודדים הותיקים והחדשים

כביום ששי שעבר, יצאו גם היום תומכי משה קונינסקי לרחבת קניון לב העיר. פעיל במחנה קונינסקי ו/או הליכוד, יוסי מושקוביץ‏, דיווח (ציטוט חלקי):
"לפני מספר דקות שבתי מחגיגת בחירות אמיתית, מתורבת, מכובדת, נקייה מהשמצות וחוצה מפלגות אשר התקיימה בכניסה לקניון לב כרמיאל והסביבה, נכחו במקום עשרות רבות של פעילים, מר משה קונינסקי, חלק מחברי מועצת עיריית כרמיאל, ראש העירייה, ממלאת מקומו וסגניתו, המתמודדים על תפקיד ראש העיר התחככו בקהילה, לחצו את ידי העוברים ושבים ושוחחו עם חלק מהם. . . . . תוך כדי אירוע הגיע מר אלדר אלי בירך אותי לשלום ולחץ את ידי. בשיחה שהתקיימה ביננו צינתי בפניו כי היה ראש עיר טוב ושלאחר 25 שנות שלטון הגיע העת לתת הזדמנות לאחרים. כמו כן ציינתי בפניו כי יש לשמור על מערכת בחירות נקייה מהשמצות ושצריך לזכור כי יום לאחר הבחירות לכולם יש את אותה המטרה. ראש העיר הסכים עם דברי וציין כי אינו נותן יד למערכת בחירות משמיצה ותוקפנית."

הנבחרת של עדי ורינה top of page » 9.8.13   פעילי "כרמיאל ביתנו ושלנו" הפגינו נוכחות ציבורית

בעקבות פעילות השטח של מחנה קונינסקי עדי אלדר ורינה גרינברג השיקו קמפיין חדש : "יש תוצאות- רואים עשייה" ויצא לרחובות כרמיאל כדי לבקש את אמון התושבים.

ישיבת מועצת עיריית כרמיאל top of page » 7.8.13   ישיבת מועצת עיריית כרמיאל לפני הבחירות

מועצת עיריית כרמיאל התכנסה ביום רביעי לשתי ישיבות רצופות ופתוחות לציבור. הראשונה ישיבת הזדהות בראשות מנהל הבחירות יוסי מלכה (משרד הפנים) במהלכה מונתה ועדת הבחירות. יו"ר הועדה, אורי פורת. ב-18 לאוגוסט יפורסמו המועדים להגשת הרשימות. ליד שולחן המליאה ישבו חלק מחברי הקואליציה, שהביעו הזדהות מפורשת עם הרשימה החדשה "כרמיאל ביתנו ושלנו". המועמדים לפי סדר דבריהם במושב זה הם: עדי אלדר, רינה גרינברג (ב"כ הסיעה, מ"מ אלכס פלד), שולה כהן, מריו פרל, ויטלי פרוביז, אלכסנדר לייטס, מרדכי מרקוביץ, צ'שקין חיים. הוקראו הודעותיהם של חברים אשר נבצר מהם להיות נוכחים, גלית הופמן, איתן וידר, שלומי בטאן. חברי שלושת סיעות היחיד הדתיות (שסימנן זך, ש"ס ו-ב') נשאלו לגבי נסיונן להתאחד לקראת הבחירות. פנחס סירוקה (זך/אגודה) ואורי מלכא (ש"ס) ביקשו אורכה להגיש בכתב את הזדהותם לקראת מערכת הבחירות. עו"ד יעקב סופר (ב'/הבית היהודי) הודיע על פרישתו. לא נמסר מי יחליפו. באולם המליאה נכחו חברי האופוזיציה כאורחים - לא ישבו ליד שולחן הדיונים ולא פצו את פיהם. בהמשך קוימה ברצף ישיבת מועצה מן המניין, שבמהלכה אושרו פה אחד ההחלטות ההנהלה שהתקבלו כמה דקות קודם לכן בישיבת הנהלה סגורה.

לקראת סיום התייחס עדי אלדר לתקופת הבחירות: "מאחל לנו מערכת בחירות הוגנת בלי השמצות. זה לא מתאים לעיר שלנו, הכיוון שאני רואה בפייסבוק. אני סולד מהעניין הזה." כמו כן התייחס מר אלדר לתקופה שאחרי הבחירות: "מקווה שתהייה רצינות סביב השולחן הזה לקדם את האינטרסים לא האישיים אלא הציבוריים בעיר".

עו"ד שלמה גבע
שלמה גבע היועץ המשפטי של עיריית כרמיאל
צילום נדב מאיוסט
top of page » 7.8.13   רינה גרינברג נגד שלמה גבע - פורסם 15.8  

עימות קשה, שעלה לטונים גבוהים, התנהל בישיבת הנהלת העיר ביום רביעי שעבר בין סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק הספורט בעיריית כרמיאל, רינה גרינברג, לבין היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד שלמה גבע, בעניין התמיכה הכלכלית של העירייה בתחום הספורט התחרותי בעיר. בתאריך 25.8 הודיע עדי אלדר כי קיים שיחת הבהרה בין סגניתו, רינה גרינברג, לבין היועץ המשפטי לעירייה, שלמה גבע. הוברר כי דבריה של רינה נאמרו מתוך סערת רגשות וכי הם הסכימו על המשך עבודה בשיתוף פעולה.

עדי אלדר עם קארין כרמלי top of page » 4.8.13   אלדר שוקל לתבוע פעילה של קונינסקי  

לאחר שקרין כרמלי (צעירה בת 24) פירסמה סטטוס בפייסבוק, התקשר אליה אישית ראש עיריית כרמיאל כדי להביע מחאה חריפה. ממטה אלדר נמסר: הניסיון לגרור אותנו לפרובוקציות, לא יצלח.

נבחרת המהפך top of page » 2.8.13   פעילי מטה קונינסקי הפגינו נוכחות ציבורית

ביום ששי בבוקר יצאו פעילי מטעם מטה הבחירות של משה קונינסקי והפגינו בפעם הראשונה נוכחות ליד קניון "לב כרמיאל". הפעילים שוחחו עם עוברים ושבים ופרסמו תמונות בפייסבוק.

פתיחת מטה הבחירות של עדי אלדר - רינה כרינברג top of page » 28.7.13   פתיחת מטה הבחירות של עדי אלדר

כ-150 איש ואישה פקדו את פתיחת מטה הבחירות של "כרמיאל ביתנו ושלנו" בראשות, ראש העיר המכהן - עדי אלדר ושתי סגניותיו - רינה גרינברג ושולה כהן. פעיל המשמר החברתי שנכח במקום התרשם כי בלטו בהעדרם צעירי העיר.

פסטיבל מחולות כרמיאל top of page » 23-25.7.13   פסטיבל המחולות כרמיאל

כמדי שנה התקיים גם השנה פסטיבל המחולות ה-26. הרפרטואר היה מגוון, סגנונות ישראלים חדשניים לצד להקות אורחות מחו"ל. בלטו במיוחד רקדני הלהקות האוקראינית וההונגרית וכמו כן מופע מיוחד של הבלט הישראלי.

בקרב תושבי כרמיאל נשמעו ביקורות על ארגון הפסטיבל ונטען כי תפוסת הקהל על מרחבי הדשא הפתוחים קטנה השנה באופן משמעותי.

המשמר החברתי המקומי יבדוק טענות של תושבים לאי-סדרים לכאורה וידווח על הממצאים לכשיתקבלו.

קורן נוימרק אבי דמתי top of page » 23.7.13   הליכוד מציע פתרונות למשבר הדיור בכרמיאל

בעקבות מצוקת הדיור בכרמיאל, פנו פעילי ליכוד בשיתוף סניפי ליכוד אחרים בצפון במכתב לראש הממשלה, נתניהו, באמצעותו מחו על החלטת משרד האוצר לבטל את ההטבה לרוכשי דירות בפריפריה. יו"ר הסניף בכרמיאל, עו"ד נוימרק, מציע לפתוח מכרזים עבור מחוסרי דיור בהתאם לקרטריונים שיקבעו מראש ולנצל את הפוטנציאל של התכנית לשיפור מבנים תמ"א 38 וליצור מלאי של דירות באמצעות החברה הכלכלית של עיריית כרמיאל.

לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל? top of page » 21.7.13   לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל?

בעקבות שאלות של פעילי המשמר החברתי המקומי שהוצפו בישיבת מועצת עיריית כרמיאל ביום רביעי 3.7, נפגשו פעילי המשמר החברתי בכרמיאל עם ראש העיר מר עדי אלדר כדי לקבל תשובות לשלוש שאלות ששאלו:

 1. לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל?
 2. כמה דירות נמכרו במכרז של עמיגור?
 3. מי קנה את הדירות של הדיור הציבורי?

ראש העיר הביע נכונות לסייע בקבלת תשובות לשאלות הנ"ל. התשובות יפורסמו עם קבלתן.
עדכון בתאריך 6.10.13.

מעכשיו אפשר להוציא גימלים גם בכרמיאל top of page » 16.7.13   מעכשיו אפשר להוציא גימלים גם בכרמיאל

מעתה חברת "ביקורופא" זכיינית של צה"ל לצורך מתן שירותי רפואה דחופה לחיילים הנמצאים מחוץ ליחידה. עד לאחרונה ניתנו שירותים אלו בנהריה בלבד. ביוזמת חברי סיעת הליכוד בכרמיאל שפנו לשר הבטחון חיילים מכרמיאל ומשגב לא יאלצו יותר לנסוע עד נהריה לצורך קבלת שירות רפואי.


אולי נריץ ראש עיר ערבי בכרמיאל top of page » 11.7.13   "אולי נריץ ראש עיר ערבי בכרמיאל?" 

בסיעת "כרמיאל לכולנו", שנתמכת על ידי חד"ש בונים על הגירת ערבים לעיר ותומכים יהודים שדוגלים בדו קיום. הם בונים על שלושה מנדטים ואם צריך לבנות מסגד או כנסיה בכרמיאל... חברי הסיעה: מוחמד טיטי, אברהים שעבאן, סאלח סואעד, חיר סואעד. שאר הפרטים בקישור למעלה.

פרסום המשך בתאריך 25.8

משה בן-אבו תומך במשה קונינסקי top of page » 10.7.13   פרישה של האחים בן-אבו ממחנה קונינסקי

בתאריך 8.7 הודיע יגאל בן-אבו כי הוא החליט להסיר את תמיכתו במשה קונינסקי. לדבריו הוא תמך בקונינסקי משום שאחיו, משה בן-אבו, היה אמור להיות מס 2 ברשימה של קונינסקי. למחרת, בתאריך 9.7 ביולי, הודיע משה בן-אבו כי בחמשת החודשים האחרונים נתן את כל כולו ומרצו למען מסע לשינוי בכרמיאל. יחד עם משה קונינסקי, הקימו קבוצה שעבדה ימים ולילות למען כניסה למערכת הבחירות המוניציפאליות. יומיים לפני הפרסום (7.7) בשיחה עם קונינסקי התברר לבן-אבו כי תמה דרכם המשותפת. למרות הפצרותיו של קונינסקי בן-אבו לא חיכה לפרסום רשמי מטעם סיעת המהפך. בתאריך 10.7 פרסם משה קונינסקי בדף "דמות ציבורית" שלו בפייסבוק, "עקב חילוקי דעות לגבי מיקומו של משה בן-אבו ברשימה המתגבשת למועצת העיר קבלנו החלטה כי משה בן-אבו לא ישובץ ברשימה שלי".

בדיקה של "המשמר החברתי המקומי" העלתה כי, במשך חמשת החודשים האחרונים שבהם פעלו בן-אבו וקונינסקי (לכאורה בצוותא) הם ניהלו קמפיינים נפרדים בפייסבוק. בן-אבו ניהל קמפיין בקבוצה "בני כרמיאל" וקונינסקי ניהל קמפיין נפרד בדף שלו "דמות ציבורית". לקראת בחירות 2008, משה בן אבו שובץ במקום ששי ברשימתו של עדי אלדר "עד" שקיבלה אז חמישה מושבים במועצת עיריית כרמיאל.


לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל? top of page » 2.7.13   לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל?

בשבוע שעבר התבשרו תושבי העיר כרמיאל אודות מכתב שכתבה סגנית ראש העיר לשרי האוצר והשיכון בעניין הדיור הציבורי. בבדיקה ראשונית של המשמר החברתי המקומי התברר כי חלק לא מבוטל מדירות עמיגור שהיו בעיר ויועדו למשפחות נזקקות נמכרו ככל הנראה במכרזים שתוצאותיהם לא פורסמו מעולם באופן פומבי ורבים מהנזקקים נשארו בלי דירות.

פרנסי העיר חייבים לציבור בכרמיאל תשובות לשאלות הבאות:
 1. לאן נעלם הדיור הציבורי בכרמיאל?
 2. כמה דירות נמכרו במכרז של עמיגור?
 3. מי קנה את הדירות של הדיור הציבורי?

שאלות אלו הוצפו בישיבת מועצת עיריית כרמיאל ביום רביעי 3.7. טרם ניתנו תשובות מלאות וכנות לשאלות אלו. ר' פרוטוקול הישיבה; דיווח במקומון זהר הצפון (גליון 900, עמ' 24).
עידכונים בדף זה: 21.7.13, 6.10.13.

הזנחה של עיריית כרמיאל
שכונת המייסדים
צילום: יעל רמון
top of page » 25.6.13   מכתב לעיריית כרמיאל: "אל תשכחו את שכונת המייסדים!"

"שכונה שלמה שנראית כמו מזבלה עירונית, מריחה כמו מחראה ציבורית, וכמובן כל התחלואים והמגפות המתלווים למצב כזה – נמלים, ג'וקים, צרעות, ובאחרונה גם כמה מקרי הרעלה של ילדים רכים" כך כתוב במכתב החושף מפגעים בכרמיאל. בתגובה לפרסום בדוגרינט, דחתה דוברת עיריית כרמיאל "מכל וכל את הדברים. הכותבת לא פנתה ולו פעם אחת אל העירייה בנושא שכונת המייסדים". מנגד הבהירה המתלוננת כי תגובת העירייה "אינה מבוססת ואינה נכונה". המתלוננת פנתה במשך תקופה ארוכה לגופי העירייה השונים ורק לאחר שפניותיה לא זכו למענה הולם היא פרסמה את מכתבה האחרון בדוגרינט. בסופו של דבר, דוברת עיריית כרמיאל הודיעה למתלוננת כי תעביר "את המייל אל יפה רז הממונה על פניות הציבור, על מנת שתעמוד בקשר עם כל אחד מאנשי המקצוע האמונים על התחומים שציינת במייל, מתוך מטרה לקדם אותם".


השופט ג'ובראן פסק
קונינסקי נגד אלדר פוסק ג'ובראן


המקומונים דיווחו:

ידיעות כרמיאל
זהר הצפון עדכון
חדר חדשות צפון
צפון-1 עדכון
בלינקר אין עדכון
מלך הגליל אין עדכון
top of page » 23.6.13   קונינסקי נגד אלדר

ניתן צו האוסר על עיריית כרמיאל לתלות שלטי חוצות הנושאים את שמו או תמונתו של עדי אלדר. ככל שקיימים שלטים מעין אלה ברחבי גבולות העיר כרמיאל, יש להורידם באופן מיידי.

ניתן צו האוסר על ראש העיר והעירייה להפיץ עלונים או חומר פרסומי אחר הנושא את שמו או תמונתו של ראש העיר.

ניתן צן האוסר על עדי אלדר להשתמש במשאבי ציבור בהתאם להגדרתם בחוק הבחירות, לטובת תחזוק אתר הפייסבוק האישי שלו.

בנושא פרסום במקומונים לא הוכחה טענתו של קונינסקי על איום לכאורה מטעם עיריית כרמיאל בביטול רכישת שטחי פרסום בעיתונים.

החקירה הועברה למשרד מבקר המדינה.
עתירה נגדית של מר אלדר לדיון נוסף נדחתה; הנושא נמצא בטיפולו של מבקר המדינה.

בינתיים תמונותיו של עדי אלדר ממשיכות להתנוסס בדף הפייסבוק של העירייה וגם על שלטים ובאנרים ברחבי העיר תוך התעלמות מוחלטת מהצווים שנתן השופט ג'ובראן.

מהפך בכרמיאל top of page » 17.6.13   פתיחת מטה הבחירות של משה קונינסקי

נפתח מטה הבחירות של משה קונינסקי, מתמודד חדש לראשות עיריית כרמיאל. במעמד זה נכחו מעל 200 תושבים.

פרופ' משה גופן (שהיה חבר בסיעת "כרמיאל ביתנו" שפורקה) נכח בטקס והביע תמיכה גלויה במשה קונינסקי לראשות העיר.


השופט סלים ג'ובראן top of page » 12.6.13   ראשי עיריות לא יוכלו לפרסם עצמם בפייסבוק של העירייה
נתי טוקר - דה מרקר 12.6.13

כבוד השופט סלים ג׳ובראן החליט כי לקראת הבחירות ייאסר על ראשי עיריות לקדם את עצמם כולל בדף הפייסבוק של העירייה 1, 2, 3, 4. ככל הנראה עדי אלדר טרם שמע על כך. הראיות כאן.

לקריאה נוספת: התעמולה האסורה של ראשי הרשויות


פרופ' משה גופן
משה גופן


אליפז באלוה
אליפז באלוה
top of page » 6.6.13   כרמיאל (בלי) ביתנו זהר הצפון עמ' 24

באמצע חודש מאי 2013 בישרה רינה גרינברג לחברי סיעתה "כרמיאל ביתנו" כי קיבלה החלטה סופית להצטרף לעדי אלדר. החוזה שלה עם עדי אלדר כולל עשרים ושניים סעיפים, אך היא חשפה רק ארבעה בפני חבריה לסיעה. למשל, היא דרשה מראש העיר אלדר לפטר את ד"ר חנה קובל - מנכ"לית העירייה, מר איל רותם - מהנדס העיר, מר מנחם שיכל - מנהל מחלקת החינוך ואת עו"ד שלמה גבע - היועץ המשפטי. פרופ' משה גופן שהיה חבר בסיעה הנ"ל מבקר את הפרשה, במילותיו: "רינה עשתה טעות חמורה . . . אני מרגיש נבגד." יש צורך בראש עיר חדש, שיוכל לפתור את הבעיות של העיר כרמיאל. "רינה אחראית לא פחות מעדי למה שמתרחש בעיר . . . רינה חזרה כעת 20 שנה אחורה."  » 9.6.13   באלוה מאוכזב 9.6.13

אליפז באלוה שהודח בעבר מסיעתה של רינה גרינברג, אמר:
"רציתי שרינה תלך איתי. היא יכולה היתה להיות מספר 2 שלי, אבל החליטה מה שהחליטה, ואני עושה היערכות מחדש."

מנגד הגיבה רינה גרינברג: "החלטתי ללכת עם עדי, כי בסקרים הוא יצא גבוה מכל שאר המועמדים, וביני לבינו לא היה הפרש גדול, אבל היה הפרש לטובתו."

נדנדת בחירות top of page » 6.6.13   "נדנדת בחירות" - ענת נחום, דוגרינט

בקיץ 2012 הורידה עיריית כרמיאל נדנדות בשכונת רבין בטענה כי זה לא בטיחותי. במקום הנדנדות נותר חלל ריק. התושבים התמרמרו, חיכו ולא ויתרו.
עברה שנה וכעת זכו התושבים בנדנדות חדשות, עם צמיגים בולמים (ר' צילום).

בשנת בחירות שווה להמתין לביקורו של ראש העיר...


מורן גרינברג דוברת יש עתיד בצפון top of page » 24.5.13   יש עתיד למועצה צפון-1 כרמיאל עמ' 24

מורן גרינברג, דוברת "יש עתיד" בצפון הודיעה: מפלגת "יש עתיד" מתכוונת להציג מועמד מטעמה לראשות העיר כרמיאל. בין המתמודדים שלומי בטאן מרשימת כרמיאל ביתנו.

לאחר שבועיים יכריז שלומי בטאן כי יצטרף לעדי אלדר ולרינה גרינברג.


בלשהמשמר החברתי מחפש בלשים

רינה גרינברג
ועדי אלדר
עדי אלדר ורינה גרינברג חוברים זה לזה
מאחדים כוחות?


כפר הגימלאים top of page » 23.5.13   תושבים מתנגדים להקמת כפר הגימלאים: פרוייקט מפלצתי
זהר הצפון - גליון 893, עמ' 40-42
תושבי השכונות טנה והמערבית מתאגדים במאבק נגד הקמת כפר הגימלאים שיתנשא לגובה 18 קומות ויפגע לטענתם בצורה אנושה באיכות חייהם. התושבים אינם מתנגדים ליעוד הכפר אלא לגובה המפלצתי של המבנים. התושבים כועסים בעיקר על חוסר השקיפות מצד העירייה ודרך קבלת ההחלטות. המידע הונחת עליהם במפתיע ונודע להם רק מתוך פרסומים בעיתונות. מפגש שקויים עם עדי אלדר הסתיים בתחושה שאין מנוס מנקיטת הליך משפטי נגד העירייה.

סוגרים עסקים בכרמיאל top of page » 21.5.13   עסקים בסכנת סגירה דרור מרמר - גלובס

כרמיאל נמצאת במקום עשירי בישראל באחוז העסקים שבסכנת סגירה ובמקום החמישי בקרב הערים הבינוניות.

לא רק מש"קיעי הנדלן עוזבים top of page » 9.5.13   "משקיעי נדל"ן בורחים מכרמיאל"
זהר הצפון - גליון 891, עמ' 20

לדעת מערכת "זהר הצפון" זו דווקא בשורה טובה, משום ששוק הנדל"ן של המשקיעים הזרים שעמד על כ-50% ירד לאחוזים בודדים וכעת רוב השוק נתון לכאורה בשליטת זוגות צעירים ומשפרי דיור.


קורן נוימרק אבי דמתי top of page » 6.5.13   "עו"ד קורן נוימרק היו"ר החדש של סניף הליכוד"
זהר הצפון - 9.5, גליון 891, עמ' 34

ביום ב' 6.5 התקיימו בחירות בתנועת הליכוד בכרמיאל לקראת התמודדות בבחירות המקומיות לעיריית כרמיאל. יו"ר הסניף הוא עו"ד קורן נוימרק סגנו אברהם דמתי, יו"ר מועצת הסניף. לאחר פרסום תוצאות הבחירות הודיעו הנבחרים כי יפעלו בשיתוף פעולה למען כרמיאל וקידומה ברמה העירונית והארצית.

משה קונינסקי
משה קונינסקי

מול

עדי אלדר
עדי אלדר
top of page » 6.5.13   קונינסקי הציג חוברת ובה "תכנית המהפך"

»   "רק הטובים בעירייה יישארו" - 9.5.13 - נטע פלג
קונינסקי מדבר בין השאר על ההגירה השלילית מכרמיאל: "אומרים שיש פה 52 אלף תושבים, אבל בביטוח הלאומי, במשרד הפנים ובלמ"ס מדברים על 43 אלף. השאר נעלמו למקומות יותר אטרקטיביים". ממטה אלדר נמסר: "מדובר כאן בגיבוב של נתונים שאינם מדויקים, בהצעות ובתוכניות שהן בגדר אשליה".

»   "קונינסקי: נשים את כרמיאל על המפה" - זהר זהר הצפון - גליון 891, עמ' 24
קונינסקי: "אנו נשנה את העיר ונציב את כרמיאל על מפת המדינה." בין השאר הכריז המועמד החדש על שינוי בסדר העדיפויות, התמקדות בחינוך ובתעשייה, קיצוץ בשכר נבחרי הציבור וצימצום הוצאות העירייה.
מטה ראש העיר הגיב: "ראש העיר פועל במעשים ומעשיו מדברים בעד עצמם".

»   "מסיבת עיתונאים ראשונה של משה קונינסקי" - צפון-1 כרמיאל, 10.5, עמ' 20 קונינסקי: "כ-10,000 תושבים עזבו את העיר ורבים מתעתדים לעזוב בקרוב כי אינם רואים את המשך חייהם בעיר. . . עיריית כרמיאל לא מייצרת חזון לעיר אלא פועלת בשיטת כיבוי שריפות ללא תכניות לטווח הארוך. . . ישיבות המועצה בכרמיאל אינן מנוהלות כפי שנהוג במקומות נאורים ובערים שמתנהלות בשקיפות ובמקצועיות. אמנם הישיבות פתוחות לציבור, אך נושאי הדיון לא מפורסמים לציבור. בכרמיאל נשברים כל שיאי גינס בישיבות הקצרות ביותר."
תגובת המטה של עדי אלדר: "שייטול קורה מבין עיניו. ניכר כי לא נעשתה כאן עבודת בית. אם המועמד מבסס כבר עתה את דרכו על נתונים לא בדוקים, מה יהיה בהמשך?"

מבחני המיצ"ב בכרמיאל top of page » 20.5.13   טעון שיפור !!!

על פי מפת הישגים בחינוך שפורסמה ב-ynet יש לכרמיאל מה לשפר...
טבלת פירוט השגים בבתי ספר בכרמיאל
» כרמיאל: תוצאות נמוכות במבחני המיצ"ב - נטע פלג
העיר שמתגאה במערכת החינוך שלה, קיבלה ציון נמוך למדי - 53.
מספר יישובים לא יהודיים באזור השיגו תוצאות טובות יותר.
העירייה: " ישנם פרמטרים נוספים לצורך בחינת ההצלחה".

כרמיאל לגדול ולגדל  
נתוני הלמ"ס מוצגים מצד שמאל. עיריית כרמיאל מציגה נתונים שונים ולוקחת בחשבון (כתושבים בפועל) אלפי בני העיר, שעזבו אך לא שינו את כתובתם במשרד הפנים והם רשומים כגרים בבתי הוריהם שנשארו בכרמיאל.
top of page » 2.5.13   (כן) עוזבים את העיר - זהר הצפון - עמ' 31
מה מביא תושבים צעירים וותיקים כאחד, חלקם ילידי העיר, לקום ולעזוב את כרמיאל (לגדול ולגדל) ביחד עם בני הזוג והילדים? אנשים שכבר עזבו או נמצאים בתהליך של יציאה מכרמיאל, מספרים על האכזבה, המחסור במקומות עבודה איכותיים באזור והרצון לחזור לתחושת הקהילתיות שאיפיינה את העיר בעבר...

» תזכורת:   כן, אוכלוסיית העיר תגדל השנה, ב... 86 תושבים 9.1.11
מספר תושבים בכרמיאל משנת 1972 עד 2010

אבי דגני ראש מכון גיאוקרטוגרפיה top of page » 30.4.13   בחירות בעוד חצי שנה? לא שמענו - ערוץ 7

חרף החשיבות שיש לתפקוד ראשי הרשויות המקומיות על רמת השירותים ואיכויות החיים של כל אחד מאיתנו, יותר משליש מהציבור (36%) עדיין אינו מודע היום לקיומן של בחירות מקומיות באוקטובר 2013. למעלה ממחצית (53%) בעלי זכות הבחירה אינם מכירים מתמודדים פרט לראש העיר המכהן.

הדרה חברתית בכרמיאל - עיריית כרמיאל סותמת פיות של תושבים! top of page » 24.4.13   מדיניות של השתקה / סתימת פיות?

בדף פייסבוק של עיריית כרמיאל, פורסמה תגובה של גולש, שטען לקיומו של "ספין תקשורתי".
תגובה זו נמחקה ללא מתן הסבר ואין שם תגובה נגדית. הגולש נחסם!

גם חצי שנה לאחר מכן דוברת העירייה סרבה להגיב


פיטורים פוליטיים

 

הספין התקשורתי של עדי אלדר

 

הרכבת לכרמיאל

top of page » 14.4.13 ביה"ד מתח ביקורת על עיריית כרמיאל: פיטורים פוליטיים!

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את בקשתו של מהנדס העיר כרמיאל (איל רותם) שפוטר והורה על השבתו לעבודה. ביה"ד התרשם כי בבסיס החלטת פיטוריו של של מהנדס העיר כרמיאל עמדו שיקולים פוליטיים של עדי אלדר, שסבר כי אינו יכול לרוץ לקדנציה נוספת בתפקידו עם המהנדס, איל רותם, לצידו.
בנוסף, הוכח לכאורה כי הליך השימוע שנערך למהנדס היה ל"מראית עין בלבד", באופן שפגע בזכות הטיעון שלו עד כדי ריקונה מתוכן לחלוטין.

  » כתבה במחלקה ראשונה » החלטת בית הדין.
» 18.4.13   בית הדין דוחה את בקשת עיריית כרמיאל
» 21.5.13   התביעה נמחקת
אף מקומון לא דיווח לכם... סודי ביותר!
עיריית כרמיאל התקפלה. פסק הדין נמחק, כאילו איל רותם מעולם לא פוטר...

» 14.4.13 ראש עיריית כרמיאל נגד משרד האוצר

ביום פרסום ההחלטה הראשונה של בית הדין הקים עדי אלדר מטה מאבק, בעילה שמשרד האוצר מעכב תקציבים לרכבת (למרות שהאוצר לא הודיע על כך מפורשות) וההחלטה שהתקבלה בעיריית כרמיאל הייתה על קיום הפגנה מקומית בהשתתפות תושבי העיר. שעתיים לפני מועד ההפגנה המתוכננת פורסם:
» 23.4.13 שעה 15:00   ההפגנה בוטלה: קווי הרכבת . . . לא יוקפאו.
ראו בסרטון: עדי אלדר מודה מול המצלמה שהוא לא האמין שיפסיקו את העבודות.

שאלנו ולא קיבלנו תשובה: מה הייתה מטרת ההפגנה דווקא בכרמיאל?


שכר הבכירים בעיריית כרמיאל top of page » 10.3.13   שכר הבכירים בעיריית כרמיאל

שכר הבכירים בעיריית כרמיאל גבוה פי 2 משכר הבכירים הממוצע בערי ישראל. זאת ע"פ נתוני bdi, קבוצת המידע המובילה בישראל.

אליפז באלוה
אליפז באלוה

top of page » 21.2.13  אליפז באלוה מכריז על התמודדותו לראשות העיר כרמיאל

חבר מועצת עיריית כרמיאל לשעבר מספר ארבע ברשימת "כרמיאל ביתנו" ואשר הודח מתפקידו עקב חילוקי דעות עקרוניים בנושא תקציב, החליט להתמודד לראשות העיר בבחירות אוקטובר 2013.


השכונה המערבית איבדה מקיסמה top of page » 17.2.13  איך איבדה השכונה המערבית מקיסמה? Xnet

בשנות ה-90 הייתה השכונה המערבית של כרמיאל בשיאה מבחינת מספר התושבים. במפקד 1995 נספרו 6,000 נפשות, וכ-1,500 ילדים שלמדו במוסדות החינוך הממלכתיים. ב-2008 נמנו בשכונה המערבית רק 3,000 נפש...

בית הספר פלמח הופקר השלט נותר top of page » 1.1.13  ביהמ"ש מתח ביקורת על עיריית כרמיאל

בית המשפט המנהלי בחיפה קיבל חלקית את עתירת תושבי שכונת המייסדים (פרשת בית הספר פלמ"ח) והורה לעיריית כרמיאל לפעול. ביהמ"ש החליט כי "עמדת עיריית כרמיאל איננה מניחה את הדעת" ועליה לשקול צעדים למנוע שימוש לא חוקי במתחם בית הספר פלמ"ח.   » כיצד הופקר בית הספר פלמ"ח? » ערעור לבג"צ

חדשות כרמיאל:

פרסומים נוספים בארכיון של המשמר החברתי המקומי


חדשות כרמיאל   עם האצבע על הדופק נמשיך לעדכן אתכם ונשמח לשמוע מכם   » צרו קשר!