up   לא תישא! - היום זה אצלנו מחר אצלכם!

מצגת "להיות עם חופשי בארצנו" - כרמיאל חופשית

עדי אלדר ראש עיריית כרמיאל העביר נכסי ציבור בניגוד לחוק ל-אגודת קרן אורה בכרמיאל

לצפייה במצגת פאואר-פוינט (14 יוני 2012) לחצו על הקישור הבא:

הבהרה: האמירה "לא תשא" מתייחסת לפרנסי "אגודת קרן אורה בכרמיאל", אשר ניצלו לרעה את אמונתם והשתמשו בה כקרדום לחפור בו. למרות שמי שאחראי על הפקרת בית הספר פלמ"ח הוא מר עדי אלדר והמנגנון הסר למרותו, הרי שפרנסני "אגודת קרן אורה בכרמיאל" ידעו גם ידעו כי המהלכים שהם ביצעו, במה שקשור להשתלטותם על מתחם בית הספר פלמ"ח, אינם תקינים בעליל.

 

האם עדי אלדר בעד התחרדות כרמיאל?

חוג בית - מה הבעיה עם הקמת ישיבת קרן אורה בכרמיאל?

© הועלה ליוטיוב ע"י הוט, חדר החדשות צפון בתאריך 18 ביוני 2012

בשכונת המייסדים בכרמיאל מתנהל מאז חודש מרץ 2011 מאבק קשה בין התושבים לראש העירייה, עדי אלדר, ורב העיר צבי מרגלית, פטרונה של אגודת קרן אורה כרמיאל. זאת, בעקבות העברה לא חוקית של מתחם בית הספר הממלכתי פלמ"ח לרשות "קרן אורה" לצורך הקמת ישיבה. במסגרת ההרצאה יוצגו עובדות (מצגת וסרטוני וידאו) ויערך דיון פתוח על השיטה הקיימת, המאפשרת לכאורה השתלטות לא חוקית על המרחב הציבורי.

דוגמה למקרה נוסף בכרמיאל:

בית ספר חרדי לחינוך המיוחד תוכנן לקום בשכונת גבעת רם ללא ידיעת התושבים. תושבי שכונת המייסדים נרתמו לתת כתף והזמינו צוות צילום של HOT (ערוץ 3 בכבלים) שתיעד את המצב בשטח בתאריך 15 בפברואר 2012, כפי שתוכלו לראות בסרטון הבא.

© הועלה ליוטיוב ע"י הוט, חדר החדשות צפון בתאריך 16 בפברואר 2012

עוף השמיים הוליך את הקול ובלחץ סגניותיו (רינה גרינברג ושולה כהן) ביטל עדי אלדר את ההבטחה שנתן לפרנסי אגודת קרן אורה בכרמיאל בנושא גבעת רם.


פרשת מתחם ביה"ס פלמ"ח (בשלב העתירה המנהלית)

בתאריך 1.1.13 ניתן פסק דין בעתירה זו.

ציטוט עיקרי פסק הדין:

 • שימוש חורג
  תושבי שכונת המייסדים עתרו בשנת 2011 כנגד השימוש החורג במתחם בית הספר פלמ"ח מאז שנת 2004. העתירה כנגד השימוש החורג נדחתה הואיל והוגשה בשיהוי בלתי סביר.

 • הקצאת מקרקעין
  עיריית כרמיאל טרם הקצתה את מתחם בית הספר פלמ"ח בהליך תקין ולכן לא עמדה לדיון "החלטה של רשות", במובנה בסעיף 2 של חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים תש"ס-2000 ולכן חלק זה של העתירה דינו להידחות (המשמעות: ניתן יהיה לעתור בעתיד כאשר עיריית כרמיאל תקצה את המתחם, אם בכלל).

 • שינוי ייעוד
  אמנם הועדה המקומית כבר אישרה את שינוי הייעוד של מתחם בית הספר והעבירה החלטתה לועדה המחוזית בנצרת. תושבי כרמיאל יהיו רשאים להתנגד להקצאת מתחם בית הספר פלמ"ח, רק כאשר ייושם נוהל ההקצאה שקבע משרד הפנים בעקבות פסק הדין בבג"ץ 3638/99, בלומנטל נ. עיריית רחובות.

 • היעדר אכיפה
  עיריית כרמיאל לא נתנה הסבר מניח את הדעת מדוע לא נקטה בפעולות אכיפה נגד אגודת קרן אורה בכרמיאל. העירייה הודיעה לבית המשפט כי העניין נמצא בטיפול של היחידה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה. לא נחה דעתו של בית המשפט מהודעה זו. השימוש שאגודת קרן אורה בכרמיאל עושה במתחם אינו חוקי לכאורה, בהיותו נוגד את הוראות תכניות המתאר הרלוונטיות. לכן בית המשפט "החזיר את הכדור" לידי עיריית כרמיאל כדי שתקבל החלטה כיצד לנהוג במה שלכאורה הוא שימוש חורג שלא ניתן לו היתר, כדברי בית המשפט:

  "בענייננו לא ניתן הסבר מצד המשיבים לכך שלא ננקטו פעולות אכיפה כנגד העמותה, ועמדתם שהעניין נמצא בטיפולה של היחידה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה איננה מניחה את הדעת." [המשיבים: ראש העיר עדי אלדר ועיריית כרמיאל]

  מתשובה זו של המשיבים לא ניתן להבין אם הם נתנו את הדעת לשימוש החורג שלכאורה עושה העמותה, ואם כן מה היתה החלטתם בעניין זה ומה הם השיקולים שביסוד החלטה זו.

  משום כך הגעתי שיש לקבל את העתירה בחלקה בנוגע לשימוש החורג שמיוחס לעמותה, ולהורות כי המשיבים ידונו בעניין ויחליטו בדבר הצעדים שבהם יש לנקוט שימוש כזה, שלעת הזו נראה שלכאורה הוא אינו חוקי."

- סוף ציטוט -

העותרים ערערו על פסק הדין הנ"ל ובית המשפט העליון קיבל את "הסכמתם" (שניתנה בלית ברירה). התוצאה:

המאבק על בי"ס פלמ"ח נותר ללא הכרעה של ממש !


אירועים קודמים בסדר כרונולוגי יורד:

דיון בעיקרי הטיעון בעתירה הנ"ל, תאריך 14.11.12, ר' פרוטוקול הדיון.

ישיבה מיקדמית בבית המשפט המחוזי בחיפה, תאריך 19.6.12. בסופו של יום התגלה כי עם ישראל הפסיד עוד שנה כדי לגלות כי "מדינת ישראל אינה מדינת אוטופיה"... (דברי עו"ד המייצג את ראש העיר). בישיבה זו של בית המשפט ביקש נציג פרקליטות המדינה שייצג את הועדה המחוזית ומנהל מקרקעי ישראל להימחק מהעתירה, בנימוק כי עיריית כרמיאל טרם פנתה אליהם ולכן בשלב זה העתירה מוקדמת מבחינתם. השופט אלכס קיסרי הורה לראש העיר - עדי אלדר והועדה המקומית לתכנון ובניה להשיב לטענות המועלות בעתירה בדבר הקצאה שלא כדין, של מתחם בית ספר פלמ"ח (שהוא שטח ציבורי) לידי עמותה פרטית - אגודת קרן אורה בכרמיאל.

זה סיומו של הקרב הראשון. המערכה לא תמה!
חלק מתושבי שכונת המייסדים חברו לפעילי המשמר החברתי המקומי והם פועלים כעת בשיתוף פעולה.