או סקנדל או פסטיבל - ביקורת על ניהול פסטיבל כרמיאל

פסטיבל כרמיאל

פסטיבל מחול כרמיאל נוסד בשנת 1988 ומתקיים מדי שנה בקיץ במשך שלושה ימים רצופים. במהלך הפסטיבלים גודשים את העיר כרמיאל המוני מבקרים. לצד הופעות בסגנונות המחול השונים, מתקיימות במרחב הציבורי הרקדות פתוחות לכל וכן השתלמות שנתית למרקידים מחו"ל. נוסף על אלה מתקיימות במהלך הפסטיבל תחרויות. במשך 12 שנותיו הראשונות המנהל האומנותי של הפסטיבל היה יונתן כרמון. משנת 2000, משמש בתפקיד שלמה ממן. מנכ"ל הפסטיבל לאורך כל שנותיו הינו אהרון סלומון. עיריית כרמיאל מנהלת את פסטיבל המחולות באמצעות עמותת הפסטיבל שיושב הראש שלה הוא ראש העיר, עדי אלדר. יחד עם ההצלחות המרשימות עלו מדי שנה ביקורות על ניהול הפסטיבל שסבל מגרעונות.

קישורים:

 • פסטיבל מחול כרמיאל ויקיפדיה
 • פסטיבל מחול כרמיאל האתר הרשמי
 • ביקורת ציבורית

  רבים מתושבי כרמיאל חשים ניכור כלפי הפסטיבל משום שלדעתם הוא משרת את המבקרים ואת המקורבים לראש העיר ואילו התושבים, שממנים את הגירעונות, אינם שותפים להחלטות ואינם נהנים מהפסטיבל בצורה ראויה לדעתם.

  מבקר המדינה

  בלי התחשבות בתקציב, בלי ביקורת ובלי מכרז עיריית כרמיאל חילקה כרטיסים בחינם - כך עלה מבדיקת מבקר המדינה, יוסף שפירא, בשנים 2011 ו-2013. מבחינת תושבי כרמיאל העירייה ותאגידי הסמך שלה "לא פעלו בצורה המיטבית לשמירת כספי ציבור שהופקדו בנאמנות בידיהן. הן לא בלמו את תופעות הפקעת המחירים של הופעות האמנים ולא שמרו על כללי החיסכון, היעילות והמינהל התקין". מבקר המדינה ביקר את הנעשה בשנת 2011 "עיריית כרמיאל כשלה בשמירה על תקציב מאוזן וצברה גרעונות כספיים בהיקף של כ־600 אלף שקל". בתגובה מסרה העמותה כי לשכת שירות חיצונית ביצעה את הנהלת החשבונות שלה וכי בכל אחת מהשנים הנסקרות פחת הגירעון השנתי שלה, הן במונחים שקליים והן במונחים יחסיים.

  עובדות: בשנת 2011 חילקה עמותת הפסטיבל 4,669 כרטיסים ללא תמורה, מהם כחצי לבעלי תפקידים בעירייה. בשנת 2012 חולקו 4,302 כרטיסים ללא תמורה, מהם יותר מ-4,000 לאנשי עירייה - וזאת למרות החמרה במצב הכספי של העמותה. בתיקי העירייה והעמותה לא נמצאו הפרטים של רוב מקבלי הכרטיסים. למשל, ד"ר חנה קובל, מנכ"לית העירייה קיבלה ב-2012 לא פחות מ-26 כרטיסים חינם לשבעה מופעים. בתקציב השנתי של העירייה לא הוצגו ההוצאות וההכנסות השנתיות בפועל. תגובת העירייה: "משרד הפנים לא החיל את ההנחיות להנהלת חשבונות על עמותות עירוניות"...

  דו"ח מבקר המדינה לשנת 2013, פורסם 22/1/2014

  המבקר שב וביקר את עיריית כרמיאל על התנהלות דומה גם במהלך שנת 2013. בדוחות הכספיים המבוקרים של העמותה העירונית "פסטיבל מחולות בכרמיאל" (ע"ר) (להלן - העמותה העירונית כרמיאל) לא הוצגו בתקציב השנתי ההוצאות וההכנסות השנתיות בפועל הנוגעות לקיום הפסטיבל לעומת הסכום שהוקצה לכל הוצאה; ונוסף על כך חלק מההוצאות קוזזו מן ההכנסות. בתקציב שהוקצה לקיום פסטיבל המחולות צוינו אומדני יתר של הכנסות צפויות בלי שנמצאו אישורים או התחייבויות התומכים באומדנים שהוצגו. לעומת זאת, בנוגע להוצאות הצפויות צוינו סכומים הנמוכים מסכומי ההוצאות בשנים קודמות. העמותה לא נהגה בשקיפות מלאה גם בדוחות שצירפה לבקשה לקבלת תמיכה כספית ממשרד ממשלתי והסתירה ממנו את הנתונים המלאים, כדי לזכות בתמיכות שייתכן שלא הגיעו לה.

  העמותה העירונית כשלה בשמירה על תקציב מאוזן וצברה גירעונות כספיים שהסתכמו בשנים 2010-2012 בכ-600,000 ש"ח. בשנת 2010, ועוד יותר מכך בשנת 2011, חלה ירידה בהכנסות העצמיות, בעיקר ההכנסות מתרומות ומחסויות וממכירות כרטיסים. האספה הכללית של העמותה לא דרשה ממנהליה לנקוט צעדים שיביאו לידי הגדלת הכנסותיה וקיצוץ בהוצאותיה. הכספים שהקציבה העמותה לכיסוי הגירעון המצטבר (כ-1.4 מיליון ש"ח) שימשו בפועל לכיסוי ההוצאות השוטפות, ואת הגירעונות השוטפים כיסתה עיריית כרמיאל. גם השתתפותה של העירייה בתקציב השוטף של העמותה הלכה וגדלה. בשנים 2011-2012 הועברו לעמותה סכומים גבוהים כמעט פי ארבעה ופי שלושה מאלה שהועברו לה בכל אחת מהשנים 2009-2010.

  בדוחות הכספיים המבוקרים של העמותה העירונית "פסטיבל מחולות בכרמיאל" (ע"ר) (להלן - העמותה העירונית כרמיאל) לא הוצגו בתקציב השנתי ההוצאות וההכנסות השנתיות בפועל הנוגעות לקיום הפסטיבל לעומת הסכום שהוקצה לכל הוצאה; ונוסף על כך חלק מההוצאות קוזזו מן ההכנסות. בתקציב שהוקצה לקיום פסטיבל המחולות צוינו אומדני יתר של הכנסות צפויות בלי שנמצאו אישורים או התחייבויות התומכים באומדנים שהוצגו. לעומת זאת, בנוגע להוצאות הצפויות צוינו סכומים הנמוכים מסכומי ההוצאות בשנים קודמות. העמותה לא נהגה בשקיפות מלאה גם בדוחות שצירפה לבקשה לקבלת תמיכה כספית ממשרד ממשלתי והסתירה ממנו את הנתונים המלאים, כדי לזכות בתמיכות שייתכן שלא הגיעו לה.

  תגובות של גורמים בעיריית כרמיאל

 • בעקבות הדו"חות החוזרים של מבקר המדינה הוקמה בפברואר 2014 הוועדה לתיקון הליקויים

 • ביולי 2014 העירה ועדת הביקורת של מועצת העירייה: "חלק מהליקויים שנמצאו בשנים קודמות טרם טופלו"
  הוועדה בראשותו של משה קונינסקי דנה בממצאי הדוחות 2008-2010, שכללו בין השאר ביקורת על התנהלות בית האבות בראט ועמותת הפסטיבל. עמותת הפסטיבל בתגובה: "ההערות טופלו כבר מזמן".
 • בפברואר 2015 זעם ראש העירייה, עדי אלדר, במכתב תגובה לעמותה לאיכות השלטון: "התנהלותכם אינה תקינה"
 • מי יודע מה קורה כעת בפועל? אולי רק שותפי סוד בהנהלת העירייה...
  למקרא הפרסומים המאומתים שלהלן עולה כי התנהלות עמותת הפסטיבל לא הייתה תקינה לאורך שנים רבות.
 • פרסומים מאומתים:

 • עמותת הפסטיבל סירבה לשלם את מלוא התמורה המגיעה למבצעים והפסידה   31.05.01
  צלילים צורמים של הפסטיבל למחולות בכרמיאל משנת 2001 נתגלגלו ובאו לפתחו של בימ"ש השלום בתל אביב - יפו. לאחר שהמבצעים בפסטיבל ביצעו את התחייבותם כדין טענה עמותת הפסטיבל מצד אחד, שההסכם אינו מחייב ומצד שני מנהל הפסטיבל הודה בחקירתו הנגדית, כי החיוב ברור ומובן אפילו לו. ב"כ של עמותת הפסטיבל ניסה בסיכומיו לערוך חישוב של הוצאות העמותה, שיהא בו כדי להסביר עלות מוסכמת של 30,000 דולר, אך תחשיבו זה מלא חורים ככברה. בסופו של דבר בית המשפט הכריע וחייב את עמותת הפסטיבל לשלם לתובעים את החוב וכמו-כן הוצאות משפט עם הפרשי הצמדה וריבית.

 • פסטיבל מחולות כרמיאל: אירועים יקרים יבוטלו   11.06.09
  האירוע השנתי, שהפך למוסד ולסמל איתו מזוהה כרמיאל, צפוי לספוג קיצוצים. המשמעות: פחות מופעים עתירי עלות. ההצעה לקצר את מתכונת הפסטיבל ליומיים בלבד נדחתה לפי שעה.

 • גורם בעיריית כרמיאל מותח ביקורת על עלות שכרו של מנכ"ל פסטיבל כרמיאל   14.5.12
  עלות שכרו של ראש מינהל התרבות היא כ-420 אלף שקל בשנה, על אף שאת עיקר עבודתו הוא מבצע לקראת פסטיבל המחולות ובמהלכו. אהרון סולומון: "אני שווה יותר"

 • כרמיאל: פסטיבל המחולות יהיה יקר יותר   26.7.12
  ב-7 באוגוסט יחל בפעם ה-25 פסטיבל המחול של כרמיאל. במשך שלושה ימים ולילות יתקיימו בקרית הפסטיבל כ-100 מופעים ואירועים, בהשתתפות כ-10,000 רקדנים מהארץ ומהעולם. כמיטב המסורת, צפוי הפסטיבל למשוך יותר מ-250 אלף מבקרים.

 • מבקר המדינה: סכומי עתק ללא פיקוח שולמו על הופעות ביום העצמאות   22.1.14 היש קשר לפסטיבל כרמיאל?

 • חגיגה בכרמיאל: 20 אלף שקל בחודש למנהל פסטיבל שנערך פעם בשנה
  מבקר המדינה מצא: עיריית כרמיאל חילקה אלפי כרטיסים בחינם
    22.1.14
  העמותה העירונית המנהלת את פסטיבל המחולות בכרמיאל, המתקיים אחת לשנה, מעסיקה מזה 15 שנה מנהל אמנותי, המקבל שכר חודשי של כ-20 אלף שקל והחזר הוצאות כספי בגובה 2,340 שקל. העמותה הציגה אומדני יתר בנוגע להכנסות הצפויות, וכן דיווחי חסר על ההוצאות בפועל. העמותה דיווחה והשמיטה מדיווחיה למשרד החינוך כי קיבלה כספים ממשרדי ממשלה אחרים.

 • אף אחד לא לקח בחשבון את עלות המופעים, והציבור שילם   22.1.14
  עיריית כרמיאל ארגנה אירועים ומופעים עבור התושבים, אבל לא שמרה על כספי הציבור שהופקדו בידיה ולא עשתה כל מאמץ כדי לחסוך בעלויות ולדאוג לכיסוי ההוצאות.

 • המבקר על עיריית כרמיאל: "החגיגה נמשכת"   23.1.14
  דוח מבקר המדינה שפורסם השבוע חושף ביזבוז כספי ציבור וחוסר שקיפות בהתנהלות העירייה ועמותת פסטיבל המחול. מהעירייה נמסר למערכת ידיעות צפון בינואר 2014: "כאשר התקבלה טיוטת דוח המבקר, למדנו את הנושא וחלק מהנושאים המועלים כאן כבר טופלו ותוקנו. כך ייעשה גם בהמשך. בעקבות ממצאי דו"ח מבקר המדינה, עמותת הפסיטבל הקימה ועדה לתיקון הליקויים, שישבה בתאריך 13 פברואר 2014 והגישה את ממצאיה לאישור הנהלת העמותה.

 • כרמיאל: דמעות של רקדנים בחגיגות ה-50   29.6.14
  בסוף יוני חגגה כרמיאל את אירועי היובל לעיר, אבל מאחורי הקלעים התרחשה דרמה בין להקות הריקוד המקומיות. חברי להקה אחת טענו שקיבלו זמן במה מועט במיוחד לעומת קבוצות אחרות. מהעירייה נמסר: "בכרמיאל קיימות עשרות להקות מחול, מהן להקות מקצועיות יותר ומקצועיות פחות. צוות ההפקה של האירוע נתן במה ללהקות השונות בדגש על להקות שייצגו את כרמיאל בארץ ובעולם" . . . "עם זאת, ניתנה במה גם ללהקות אחרות" . . . "שיקולי הבימוי וההפקה הם שיקולים מקצועיים גרידא". האם אתם מקבלים את ההסבר הזה?

 • האם יש סיכוי לשינוי בפסטיבל המחול בכרמיאל?   2.11.14
  אנשי מקצוע בתחום המחול ובהם כוריאוגרפים ורקדנים, הרימו גבה ותהו אם אמנם יתרחש מפנה מיוחל בפסטיבל, שבשנים האחרונות נראה כי חשיבותו כמוביל בתחום הפולקלור במחול הולכת ודועכת. הסיבה להטלת הספק בקרב אנשי מקצוע היא הידיעה כי העילה האמיתית לפרסום המכרז לחיפוש מנהל אמנותי היא דו"ח מבקר המדינה.

 • התנועה לאיכות השילטון: התנהלות בלתי תקינה בעמותה העירונית "פסטיבל מחולות כרמיאל"   1.2.15
  עיריית כרמיאל, כמו כל רשות אחרת בישראל, מחויבת על פי חוק להציג את הפעולות אשר עשתה כדי לקיים את המסקנות החמורות שמצא מבקר המדינה בהתנהלותה. בעמותה למען איכות השלטון התקבלו ראיות לפיהן מסתמן לא רק שלא קיימה עיריית כרמיאל את חובתה על פי חוק, אלא, לכאורה, גם המשיכה לפעול בניגוד לכללי המנהל התקין.

 • התנועה לאיכות השלטון: חשש להתנהלות לא תקינה בעמותת הפסטיבל   5.2.15
  התנועה פנתה לראש העיר עדי אלדר, כדי לקבל הבהרות על רקע החשש להתנהלות בלתי תקינה לכאורה בעמותה העירונית פסטיבל מחולות כרמיאל, כמו התקשרות עם ספקים באופן הנוגד את חובת המכרזים.
  עמותת הפסטיבל: התנועה לאיכות השלטון פועלת בניגוד לאג’נדה שלה, מבלי לבדוק את אמיתות הדברים.

 • מה כאן סודי?   15.2.15 -   כשאין שקיפות נוצרת שחיתות!

 • האם פסטיבל כרמיאל זה שחיתות?   6.4.15
  האם עמותת פסטיבל מחולות כרמיאל פעלה בניגוד לכל נורמה מקובלת וללא כל שוויון הזדמנויות?

 • רקדנים מתלוננים: התנאים בלתי נסבלים   21.7.15
  פוסט שהעלה רקדן מהקריות על התנאים בימי הפסטיבל גרר תגובות וחשף מציאות לפיה רקדנים סובלים מהעדר תנאים הולמים כמו מחסור במים קרים וצל בימי הפסטיבל ומסידורי לינה מחפירים. העירייה: "אנחנו קשובים לרקדנים".

 • מבקר המדינה ביקר את התנהלות כרמיאל עיריית בנושא פרסום חוצות   27.11.15
  משרד מבקר המדינה בדק בחודשים נובמבר 2014 עד פברואר 2015 את ניהול פרסום החוצות בכרמיאל. בכתבה מוצגים עיקרי הדברים העוסקים בעיריית כרמיאל ועמותת פסטיבל המחולות כלשונם ובצטוטים מלאים מתוך הדו"ח. הדו"ח המלא בנושא פרסום חוצות בתחומי הרשויות המקומיות.

 • מבקר המדינה: ליקויים בניהול פרסום החוצות   28.12.15
  דוח המבקר שהתייחס לנושא פרסום שלטי החוצות בעיר, קבע כי עמותת הפסטיבל לא שילמה לעירייה חלק מההכנסות המתקבלות בסך מאות אלפי ש”ח בשנה. כמו כן, עיריית כרמיאל לא חייבה במשך שנים את קבלני הפרסום באגרות שילוט. בעירייה הגיבו: אנו מיישמים את ההמלצות.

 • מה בדיוק מתרחש בפסטיבל מחול כרמיאל?   13.7.16
  פסטיבל המחול עלול להיקלע לגירעון ענק. האופוזיציה בכרמיאל התריעה כי פסטיבל המחול של כרמיאל, שייפתח בתאריך 19.7.16, עלול לגרור גירעון ענק בתקציב. לטענת אנשי האופוזיציה, בעירייה ובהנהלת הפסטיבל תיכננו את האירוע על פי ההערכה שיקבלו ממשרד התרבות סיוע של כ-2 מיליון שקל, בעוד שבעבר ההערכה היתה שהסיוע יעמוד על 1.3 מיליון שקל בלבד. הנהלת העירייה: "חבל שמנסים לעשות הון פוליטי על חשבון אחד ממפעלי התרבות החשובים והגדולים בישראל".

 • » מי אנחנו? » מה המטרה? » חזון וערכים » כיצד אנו פועלים? » רשת ארצית » איך משנים? מה עושים? » צרו קשר!

  צבעי מחול חדרה הלהקה הזוכה בתחרות כוראוגרפיה פסטיבל מחול כרמיאל | 2016 הלהקה הזוכה בתחרות ריקודי היפ הופ | פסטיבל המחולות כרמיאל 2015 | פסטיבל המחול כרמיאל 2015 | פסטיבל המחולות בכרמיאל 2015 | פסטיבל מחול כרמיאל 2014 | פסטיבל מחול בכרמיאל 2013
  פסטיבל המחול בכרמיאל 2012 | 2012 פסטיבל המחולות כרמיאל | פסטיבל המחולות כרמיאל 2011 | פסטיבל המחולות בכרמיאל 2010 | פסטיבל מחול כרמיאל 2009 | פסטיבל מחול כרמיאל 2008 | פסטיבל מחול כרמיאל 2006 | פסטיבל מחול כרמיאל 2007 | פסטיבל מחול כרמיאל 2005