ארכיון 2014:

עובדות לפני דעות!     פרסומים בסדר תאריכים יורד

top of page 24.12.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 9/2014

* תמליל הישיבה הרשמי

סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את מה שאירע: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית
מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

top of page 3.12.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 8/2014

* תמליל הישיבה הרשמי

סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את מה שאירע: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית
מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

top of page 1.10.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 7/2014

הישיבה פוצצה!

סדר היום פורסם בתאריך 28.9.14
* אישור פרוטוקול מליאה ספטמבר 2014 (לא בוצע)
* אישורי תב"רים בסך כולל של 9.2 מלש"ח (לא בוצע כנדרש על פי דין)
* אישורי פרוטוקולים: ועדת נרצחי טרור, ועדת הקצאות (לא בוצע כנדרש על פי דין)
* תמליל הישיבה הרשמי

סרטון הטלויזיה הבא מתעד את מה שאירע. צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית
מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

top of page 24.9.14  ישיבת דירקטוריון ראשונה של אשכול רשויות בית הכרם פייסבוק

אשכול רשויות בית הכרם הינו תאגיד משותף לשבע רשויות: בענה, דיר אלד אסד, נחף, מג'ד אל-כרום, ראמה, כרמיאל ומשגב.
 
בתאריך 7 בינואר 2013 הושק שיתוף פעולה האזורי. בתאריך 27 באוגוסט 2013 התקיים כנס הקמת אשכול רשויות בקעת בית הכרם, כמדווח בסרטון הבא (דיווח של חדר חדשות צפון). לקראת ערב ראש השנה תשע"ה התכנס בפעם הראשונה הדירקטוריון של אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הוקם בתמיכה של משרדי הפנים, האוצר וג'וינט ישראל, יחד עם הרשויות שהתגייסו והתאגדו באופן וולנטרי, במטרה לקדם את האזור כולו ככלל ואת היישובים השוכנים בו ואת תושביהם בפרט. סך התושבים באשכול בית הכרם כ- 130,000 איש. מתוכם כ- 65,000 בישובים הערבים. הפערים בין הישובים הינם גדולים במגוון תחומים וקיים רצון לשיתוף פעולה בכדי לקדם את איכות החיים של תושבי האזור כולו ובתוך כך לצמצם פערים. התחום הראשון בסדר עדיפות האשכול, ובשלב ראשון טיפול במערך פינוי הפסולת. בישראל קיימים חמישה אשכולות, שלושה בגליל ושניים בנגב.


top of page 3.9.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 6/2014
סדר היום פורסם בתאריך 31.8.14
 • אישור פרוטוקול מליאה
 • אישורי עשרה תב"רים (בי"ס רעות, גן ילדים לא ידוע, סימון כבישים והתקני בטיחות, ביצוע מעגל תנועה במתחם ביג, הסדרת חנייון לילה לרכב כבד יישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, חיזוק מבנה לרעידות אדמה בית ספר ניצנים, שיפוצי קיץ - מפגעי בטיחות, המיזם לטיפול בילדים, סירוס חתולי רחוב) בסכום כולל של 3.4 מליון ש"ח.
 • אישור ארבעה פרוטוקולים (בטיחות, מכרזים, כספים, בינוי-משנה)
 • בקשה להגדלת משיכה לעמותת פסטיבל המחול בכרמיאל
תמליל הישיבה הרשמי

מהלך הישיבה

נוכחות: נעדרו חמישה מתוך שבעה עשר חברי המועצה: מהבית היהודי - רותם ינאי וילנה פסריוב, מחל - קורן נוימרק ושני חברי המהפך - סיון דמרי ואלון אזולאי. בכסאות הקהל ישבו פחות ממחצית האורחים שנהגו להגיע לישיבות קודמות. יתכן כי הבעיה נעוצה בהקדמת הישיבה מהשעה הקבועה 19:30 לשעה 18:30. רב הציבור לא ידע על כך!

פתיחת הישיבה

 • עדי אלדר מדווח על פעילות העירייה לקראת תחילת שנת הלימודים ועל עלייה באחוזי הזכאים לבגרות.
 • אבי קוריאט מדווח על רשמיו כראש המשלחת מטעם כרמיאל לעיר Metz. לדעתו יש חשיבות לשמור על הקשרים.
 • אושר פרוטוקול המליאה מתאריך 2.7.14.

שאילתות

 • מנכ"ל העירייה, מנחם טפר, מקריא תשובה לשאילתה של סיעת המהפך בנושא קהילת האתיופים.
 • כאשר קונינסקי מבקש לשאול שאלה בקשר לתשובה שהוקראה ראש העיר מתריס כנגדו: מה קרה שאתה לא מצלם אותי?
 • מ"מ ראש העיר רינה גרינברג הגיבה: בנושא פרוייקט עידוד עלייה של יוצאי אתיופיה עליך לפנות לממשלה.
 • מנכ"ל העירייה, מנחם טפר מקריא תשובה לשאילתה של סיעת המהפך בנושא תימרור ושילוט ברחבי העיר כרמיאל.
 • קונינסקי הגיב לתשובת מנכ"ל העירייה והתריע: בעשרות צמתים התימרור לא תקין! ראש העיר: ייבדק.
 • מנכ"ל העירייה, מנחם טפר מקריא תשובה לשאילתה של סיעת המהפך בנושא מעקב אחרי החלטות העירייה.
 • קונינסקי הגיב לתשובת המנכ"ל. ראש העיר הגיב אך לקהל הנוכחים שאינו מקבל מסמכים ואינו מעורה בעניינים לא ברור על מה מדובר.

הצעות לסדר היום

 • קונינסקי: רצינו להעלות לדיון מכרז הסעות. אבל מכיוון שאלון אזולאי איננו נוריד אותו. אלדר: הנושא הורד מסדר היום.
 • קונינסקי ביקש לדון בנושא ברית ערים תאומות. לטענתו סיעת המהפך לא קבלה נתונים חרף בקשותיה. בנסיעה האחרונה לעיר Metz העירייה מימנה קרוב ל-10,000 יורו. התפתח ויכוח קולני. אלדר: זה יעלה לדיון במועצת העיר. מי בעד? אף אחד. ירד מסדר היום. "אפילו אתם לא הרמתם יד", התריס ראש העיר בהתחכמות נגד יו"ר האופוזיציה. קונינסקי השיב: זה ממש לא רציני. אלדר הגיב: נתתי לך לדבר.

אישורי תב"רים

אלדר שואל "מי בעד התב"רים? ירים את ידו". אף לא אחד מרים יד. שלומי בטאן מבקש לשאול בעניין התב"רים. ראש העיר מתריס נגדו, יכולת לשאול בישיבת הנהלה. עונה לו בטאן אני לא בהנהלה... אישורי "תקציב בלתי רגיל" אושרו ע"י אלדר, ללא ביצוע הצבעה וללא מתן תשובה לבטאן. הקהל שנכח באולם לא יכול לדעת על מה מדובר ומה הסכומים שהוצאו מהקופה הציבורית ללא ידיעתו. קונינסקי: בא נצא הביתה... אלדר מתעלם מבקשתו של קונינסקי וממשיך לנהל את הישיבה בנושא הת"ברים. קונינסקי קם ממקומו. הוא מנמק כי עדי אלדר לא נותן זכות דיבור למיעוט. "בפעם הבאה אבוא עם פלסתר על הפה", אמר קונינסקי ויצא.

דיווחים במקומונים

 1. כרמיאלי: ראש העיר סרב לדון בנושאים שהועלו על ידי האופוזיציה
 2. זהר הצפון: חברי המועצה מיהרו לחתונה     יו"ר האופוזיציה: העירייה אינה פועלת על-פי המלצותינו
 3. בלינקר: ישיבת מליאת מועצת העיר ארכה מספר דקות בלבד

אישורי פרוטוקולים

"אושרו" פרוטוקולים "לפי רשימה" שלא הוקראה, ללא ביצוע הצבעה! הקהל שנכח באולם לא יכול לדעת על איזה פרוטוקולים מדובר.

שונות

 • "הוחלט" ללא הצבעה של ממש (צפו בסרטון) על ערבות בנקאית 30,000 לטובת נעמ"ת.
 • "הוחלט" (כנ"ל) על מישכון בית אבות לצורך קבלת מענק עבור בניית האגף החדש.
 • "אושרה" (כנ"ל) הגדלת משיכה של 500,000 ש"ח לעמותת הפסטיבל. לא נשאלו שאלות ולא ניתנו הסברים.
 • "אושרה" (כנ"ל) חברותה של ענת הרשקוביץ כדירקטורית מטעם הציבור בתאגיד המים.

 

צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.


top of page 20.7.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל לא מן המניין

טרם פורסם תמליל הישיבה הרשמי !

אישור תב"ר

 • הגדלת בית העלמין אושר פה אחד

בחירת מומלצי מועצת העיר למועצת הרבנות כרמיאל

הצעה של ראש העיר לנציגות מועצת העיר במועצה הדתית:
 1. נציג הרבנים - צבי אבני
 2. כרמיאל וביתנו שלנו - שאול פרץ, רוחמה סיטבון
 3. יחד - ישראל ליכטנשטיין
 4. רק - חיים ויין
 5. הבית היהודי - הרב ירון אנגלמאייר
 6. ליכוד - איליה ליעד

רותם ינאי הודיע כי לדעתו הצעת ראש העיר עומדת בניגוד להסכם הקואליציוני וסיעתו תפעל בכל דרך חוקית ומוסרית לשנותה. בהצבעה אושרו מומלצי הנהלת העירייה, בהתנגדות של סיעת הבית היהודי. קורן נוימרק לא הגיע לישיבה זו.

 

צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.


top of page 2.7.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 5/2014

תקציר

 • הישיבה נפתחה בכיבוד זכרם של שלושת הנערים שנרצחו.
 • ראש העיר הודה למארגני לטקס חגיגת שנת ה-50 שנערכה בתאריך 19.6.
 • בשבוע הבא בתאריכים 8-10 ביולי יתקיים פסטיבל המחול.

ראש העיר סרב לשמוע את דברי יו"ר האופוזיציה, משום שלא תאם עמו מראש לשאת דברים. לאחר שראש העיר "התרצה" יו"ר האופוזיציה הודיע כי סיעתו החליטה לא להציג שאילתות בשל האבל וההזדהות. ראו צילום הישיבה מדקה 2:55

אישור תב"רים

 • שדרוג רמזורים בגשר מוטה גור
 • שתילת פרחי העונה
 • סימון כבישים ברחבי העיר
 • עבודות פיתוח כבישים ומדרכות
 • הנגשת כיתות בבי"ס פסגות

אישורי פרוטוקולים

 • פרוטוקולים של הועדות, הקצאות ומעמד הילד אושרו ללא הערות.
 • פרוטוקול ועדת ביקורת אושר לאחר שיו"ר האופוזיציה הבהיר כי לראשונה לאחר שש שנים ועדת הביקורת התכנסה. תפקידה לשפר ביצועים. מבקש לקבל דיווח לקראת ישיבת המועצה הבאה על צעדי תיקון שננקטו בעמותת בראט ובעמותת הפסטיבל בעקבות ממצאים שנמצאו בביקורות פנימיות וחיצוניות. מבקש לשקול בחיוב להגדיל את היקף המשרה של מבקר העירייה העובד במשרה חלקית בלבד.
 • פרוטוקול הועדה שבחרה את יקירי העיר ואזרחי הכבוד של העיר אושר לאחר הוספתו של עו"ד יעקב סופר כיקיר העיר.

שונות

 • תוקם תחנה נוספת לכיבוי אש, שתמוקם בין כפר הילדים לתחנת הדלק.
 • אישור פתיחת חשבון בבנק מס"ד ממנו נלקחה הלוואה.
 • אישור משלחת לעיר התאומה Metz.
 • אישור הלוואה לחברה הכלכלית.
 • חברי מועצת העיר (למעט גב' מזור, שיצאה) הצביעו פה אחד למתן אישור מיוחד לחברת הסעות מזור להשתתף במכרז.
 • ראש העיר יצא לצורך הצבעה חוזרת למינויו כדירקטור בתאגיד המים, עין כרמים.

 

צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.


top of page 19.6.14  חגיגות החמישים לכרמיאל

חגיגות שנת ה-50 לכרמיאל נפתחו באמפיתיאטרון ביום חמישי 19.6. לאירוע הוזמנו בני המשפחות של ראשי צוות ההקמה של כרמיאל, ותיקי העיר, יקיריה, נשיא המדינה, שרים, חברי כנסת וראשי ערים. לקראת נאומו של הנשיא פרס הקיפו אותו ספונטנית תלמידים שגדשו את הבמה וחבקו אותו בחום. זה היה אירוע לבבי ומרגש שלא תוכנן. הוצגה מסכת המציינת את רגעי השיא של כרמיאל לאורך 50 שנות קיומה בקטעים מומחזים, בשירה ובמחול בשילוב וידיאו-ארט, אלמנטים של פירוטכניקה ומסכי ענק ומופע זיקוקי דינור. באירוע הופיעו יותר מ-1,500 תלמידים, להקת "שקטק" והזמר קובי אפללו. בימוי המופע והפקתו נעשו על ידי צוות מינהל התרבות. חרף הציפיות לכ-20,000 צופים הגיעו רק כ-5,000 עד 5,500.

» תעוד מלא של טקס חגיגות ה-50 לכרמיאל ע"י הטלויזיה הקהילתית

top of page 8.6.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 4/2014
 1. תמליל הישיבה הרשמי

דיווח מהישיבה

מועצת העיר נפרדה ממפקד תחנת המשטרה בכרמיאל, שאול צמח, שאמר לפני צאתו: "אני ברשותכם אעמוד כי אני אמרתי לעדי שאני יוצא מפה לפני שאתם מתחילים לריב. רק לתקן אותך. זה לא שאני שרדתי אתכם, אתם שרדתם אותי. אתם פשוט לא יודעים עד כמה. אבל לא נעשה תחרות מי יותר חזק. . . אני גם יכול להגיד שאני חושב שצריך להיות טיפ טיפה יותר סובלני, עדי, מכל הכיוונים, מכל הצדדים. זה לא מכוון כרגע למישהו, זה מכוון כרגע לכולם. אני אומר את זה גם כחבר. אתם צריכים להיות, חייבים להיות יותר סובלניים."

בהמשך ראש העיר וסגניתו דיווחו ביקוריהם בערים התאומות, קישוורדה ומנגליה עד שיו"ר האטופוזיציה קטע אותם בדרישתו לקיים את הישיבה "על פי הסדר הנכון" ולתקן פרוטוקול ישיבה קודמת מלפני חודשיים (2.4.14). למרות שהפרוטוקול לא היה מונח לפני המועצה הכריז ראש העיר, "נרשם, הלאה."

יו"ר האופוזיציה הלין כי חרף החלטה שהתקבלה בישיבה קודמת לא נרשם בפרוטוקול הקודם כי הופסקה פעילות המנוגדת להוראת פקודת העיריות - שני חברי מועצה בטאן ווידר היו חברים בו זמנית בהנהלה וגם שמשו כמשקיפים בועדת הביקורת.

שאילתות

1. כלביה - מדוע אין כלביה במתחם העיר?

בקיבוץ יסעור כלביה אזורית שהוקמה ע"י מספר יישובים כולל כרמיאל. כל בעלי החיים שהופנו מכרמיאל יקלטו להשגחה בכלביה. העירייה שותפה במימון המקום. אין צורך בכרמיאל בכלביה נוספת על פי חוות דעתם של השירותים המקצועיים. בכרמיאל מתקן קטן המופעל ע"י השירות הווטרינרי למקרים דחופים. עו"ד דמרי הגיבה כי הכלבייה שפועלת בקיבוץ יסעור כבר פועלת תחת עומס. ממיתים שם כלבים. התושבים קוראים להקים כלביה בכרמיאל וזו גם המלצה של מבקר המדינה. ראש העיר ענה כי בעיניו זה אינו מוצדק.

2. שילוט - מדוע העירייה גובה מעל לנדרש?

גביית התשלומים מעסקים מבוצעת על פי חוק העזר שאושר. החיובים נתבצעים על פי מדידה עדכנית של עובדי העירייה. השגה בענייני שילוט יש לפנות לועדת ערר בלשכת מ"מ ראש העיר. יו"ר האופוזיציה טען כי יש חיבוים בלתי סבירים. לפי מנהלת עסקים החיוב המירבי צ"ל 580 ש"ח אך בפועל גובים יותר. למה אתם גורמים לקריסה של בעלי עסקים פה בעיר? על כך ענה ראש העיר: אל תהיה פופוליסט, תעשה לי טובה . . . אם יש לך מה לומר תפנה לממלאת המקום שלי. קונינסקי הזהיר כי תהיה תביעה ייצוגית.

3. התמודדות במכרזים - מדוע אין העדפה של תושבי העיר?

יש מניעה חוקית להעדיף הצעות של ספקים מקומיים. על פי כללי המכרזים בדרך כלל ההצעה הזולה היא הזוכה במכרז. כוח אדם נקלט בעירייה ובגופי הסמך על פי רוב מקרב תושבי כרמיאל. לעיתים מסיבות מקצועיות בלבד נקלטים עובדים גם מיישובים סמוכים. העירייה נוהגת לפרסם הודעות לציבור ולעדכן את רשימת הספקים והקבלנים המשתתפים במכרזי העירייה ובהגשת הצעות מחיר. על כך העיר אלון אזולאי חבר סיעת המהפך כי יש פסיקה מנוגדת בבית משפט מחוזי שמשמעותה, "עניי עירך קודמים". התשובה של המנכ"ל אינה ברורה. התפתח ויכוח קולני במהלכו שולה כהן ורינה גרינברג התערבו. קונינסקי ביקש שמוע את חוות הדעת של היועץ המשפטי, טפר ואלדר ענו לו "אתה לא יכול" ואז הגיב קונינסקי, "אני אעלה את זה עוד פעם ועוד פעם על סדר היום." על כך הגיבה שולה כהן בקולניות וקונינסקי אמר לאלדר, "אתה לא עונה, זה דיקטטורה!"

4. חניות במרכז המסחרי (נוסח השאילתה לא הוקרא ולכן הקהל אינו יודע על מה מדובר)

הנושא עלה לפני כעשרה חודשים . . . של סוחרים במרכז . . . (צעקות של חברי המועצה שמפריעים למנכ"ל להקריא את תשובתו) . . . הצעדים שננקטו הם, הופסקה האכיפה. . . החניון בבעלות פרטית ולמרות זאת פנינו אליו וביקשנו לפתוח את החניון לציבור הרחב. קיימנו עימו מספר פגישות וכרגע הבעלים הסכים לעשות זאת רק באופן חלקי. הוא פותח את החנייה לעובדי העסקים במבנה בלבד. עו"ד דמרי הגיבה כי מי שמגיע לחניון של המוניות עשר דקות אחרי שנפתחת החניה בפועל כבר רואה שאין מקום חניה אחד. בפועל המצב הוא שבמרכז המסחרי שזה שטח פרטי חונים בחניות פרטיות אפילו שיש תמרורים ועדיין גורמים שם לבעיות גם לבעלי העסקים וגם למקומות מסביב. עדיין פתיחת החניון הפרטי לעובדי המבנה היא רק למנהלים ולא לעובדים. תגובתה זו לא זכתה להבהרה מטעם הנהלת העירייה.

5. חגיגות החמישים - מדוע אין שקיפות? (נוסח השאילתה לא הוקרא ולכן הקהל אינו יודע על מה מדובר)

מנכ"ל העירייה אומר כי אירועי שנות החמישים מתנהלים בשקיפות מלאה. תקציב כולל בסך 1 מיליון ₪ אושר בתקציב העירייה. . דיון והחלטות בתכנים של האירועים נערכים בצוות מקצועי שהוקם על ידי, ע"י ראש העיר וצוותים ב בשקיפות . למספר אירועים שכבר בוצעו היו פרסומים מראש באמצעי התקשורת השונים. אירוע מרכזי בתאריך 19.6 יפורסם באמצעי התקשורת ועל גבי שלטים במקומות מרכזיים. נושא קיצוץ הארנונה אינו רלוונטי לאירועי שנות החמישים. אנו פועלים מול משרדי הממשלה כדי להגדיל את השתתפותם בתקציב העירייה. החל ויכוח קולני (לא ענייני) בו שולה כהן צועקת ולא ברור מה היא רוצה לומר. קונינסקי הגיב: אתם לא סופרים את התושבים, רק את הכסף. זה לא מיליון, זה מיליון וחצי. גב' בהן בשלה רק מליון וקונינסקי עונה לה: אני אזכיר לך את התב"רים שמוסיפים עוד חצי מיליון שקל.

6. מעקב אחר ביצוע החלטות

ככלל עיריית כרמיאל מקיימת את ההחלטות שמתקבלות. מעקב לאחר ביצוע החלטות ע"י מנכ"ל העירייה. במידה ויש ברשותך מידע נוסף נא העבר למנכ"ל העירייה. קונינסקי: יש. אני אעביר אליך בפעם הבאה. יש לי שבעה נושאים שלא התקיימו עד היום.

בשלב הצעות לסדר היום מתעורר ויכוח קולני. יו"ר האופוזיציה דורש להביא לשולחן המועצה את כל ההסכמים עם הערים התאומות, לדון לגופו של עניין בכל הסכם והסכם. לראות את התובנות. אלדר: אנחנו לא נדון. אנחנו נעלה את זה להצבעה. קונינסקי: אתה לא יכול להעלות את זה להצבעה כי לא קיבלתי את הנתונים. שוב מתפתח דיון קולני: קונינסקי: תוציא כסף, תיסע לחו"ל. תספר לנו על הטיולים שלך... כהן: די, די. אתה מקשקש. אל תבלבל את המוח. קונינסקי לינאי: מה הערים התאומות אתה יודע? כהן (צועקת): מה זה הבעיה שלך? זה הבעיה של העיר.

תב"רים

סורוקה: אני רוצה שנייה את רשות הדיבור. אני רואה שמי שלא צועק פה לא מצליח לדבר. אני אנסה לדבר בלחש... שוב מתעורר ויכוח קולני לא מובן עם גב' כהן: "איזה בטלה? בנו כבר את המעון, על מה אתה מדבר?" האופוזיציה מתנגדת לתב"רים. אין הצבעה.

ראש העיר מבקש להכניס לפרוטוקול "שעבוד הכנסות עצמיות הלוואה שאושרה להיכל התרבות". אין תגובה. אין הצבעה.

ראש העיר מבקש "אישור הלוואה לפסטיבל המחולות" ומאשר את הצעתו ללא הצבעה.

פתאום צץ ויכוח כמה תושבים יש בעיר? גב' כהן: 53,000 תושבים בעד ראש העיר. קונינסקי: תלוי מי סופר. רגע, כמה יש? 53,000? ? הנה מסמך של העירייה, 46,000. מי צודק?

עדי אלדר מבקש לאשר שמות חברי וועדת בטיחות. קונינסקי שואל: מה זה וועדת הבטיחות? עדי עונה: אישרנו את הוועדה. מדברים יחד ולא ניתן להבין. אין הצבעה.

אישורי פרוטוקולים

סורוקה: אני בפרוטוקול ובתמיכות לא משתתף. נערכת הצבעה. לא נאמר כמה בעד. נגד: 4.

אישור תקנון נוהל הקמת אשכול ישובי בית-הכרם

אלדר: משרד הפנים הוביל מהלך, מוביל מהלך של הקמת אשכולות של יישובים סמוכים אחד לשני. קונינסקי: קפצת נושא בלי לסיים את הפרוטוקולים. הדיון ממשיך תוך התעלמות מדרישתו של יו"ר האופוזיציה. אלדר מציג את המנכ"לית שנבחרה לאשכול, רונית עובדיה. האשכול יכלול את כרמיאל, ישובי גוש משגב והכפרים דיר אל אסד, מג'דל כרום, נחף וראמי. התקנון של האשכול אושר פה אחד. בדירקטוריון יכהנו 12 נציגים של כל הישובים. לכרמיאל שני נציגים באשכול, דוד מלכה (ראש מנהל תברואה) ויוסי מזור (נציג ציבור). אושר פה אחד.

אישור פרוגרמה להקצאת קרקע לצרכי ציבור

מהנדס העיר, אייל רותם, מציג את התכנית. התפתח ויכוח, שאינו קשור ישירות להקצאות. בסופו של דבר התכנית אושרה פה אחד.

לקראת סיום ראש העיר מאפשר לאופוזיציה להכניס נציג מטעמה לועדה לזכויות הילד ומכריז על אירוע שנת ה-40 שיתקיים בתאריך 19.6.

 

צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.


top of page 28.5.14  חודשה פעילות ועדת הביקורת קישור לפרסום בצפון-1

בתאריך 28.5.14 התכנסה ועדת הביקורת של עיריית כרמיאל לראשונה אחרי שש שנים. נסקרה פעילות העירייה בשנים 2008-9. בישיבות הבאות יבחנו פעילויות העירייה בשנים 2010-2013, שגם במהלכן לא בוצעה ביקורת. על פי חוק לא ניתן לפרסם בשלב זה את ממצאי ועדת הביקורת, אלא רק לאחר שהדברים יובאו לדיון במועצת העיר. המשמר החברתי המקומי מברך על ההתקדמות ומצפה כי נושאי השקיפות ושיתוף הציבור יקודמו, למען השגת מנהל תקין.


top of page 2.4.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 3/2014
 1. תמליל הישיבה הרשמי

ראש עיריית כרמיאל, מר עדי אלדר, סרב להיענות לדרישת יו"ר האופוזיציה, משה קונינסקי, להקריא כל שאילתה לפני מתן תשובה עליה. בישיבת מועצת העיר הקודמת טענה הנהלת העירייה כי בידה חוות דעת משפטית הגורסת שאין חובה להקריא שאילות. יו"ר האופוזיציה הודיע בישיבה הנוכחית כי, על פי דין חובה להקריא את השאילתות. בתגובה לכך ראש העיר הרים את קולו ומנע בצורה בוטה מיו"ר האופוזיציה להמשיך בהצגת שאילתות וסירב לענות ליתר השאילתות מטעם סיעת המהפך. בשלב זה פנה משה קונינסקי לעדי אלדר והכריז בפני כולם: "יש פה התנהלות דיקטטורית!" חברי סיעת האופוזיציה קמו ממקומם ועזבו בהפגנתיות את אולם המליאה. ישיבת מועצת העיר המשיכה כאילו לא קרה דבר. לא נערכו הצבעות. בכל סוגיה שנדונה (לכאורה) הכריז ראש העיר, אין מתנגדים. כך המשיכה "לזרום" ישיבת מועצת העיר ב"הסכמה".

האם זהו עוד יום שחור לדמוקרטיה בכרמיאל?

צילום ישיבת מועצת עיריית כרמיאל בתאריך 2 אפריל 2015 אינו מופיע ברשימת סרטי הוידאו באתר הרשמי של העירייה:

מדוע הושמט צילום ישיבת מועצת עיר בתאריך 2 אפריל 2015?
באתר של עיריית כרמיאל אין איזכור של ישיבת מועצת העירייה בתאריך 2 אפריל 2015.

מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

 


top of page 5.3.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 2/2014
 1. תמליל הישיבה הרשמי

חלק 1, ישיבה לא מן המניין:
בעוד שברחבי הארץ האפלייה זועקת לשמיים. אין עוד ראש עיר במדינת ישראל שיש לו שתי נשים סגניות. מתוך 850 עובדים בעיריית כרמיאל יש 645 נשים. מתוך 60 מנהלים יש 35 נשים. כך פתח ראש העיר כרמיאל את ישיבת מועצת העיר לא מן המניין.

דיון בתקציב הפיתוח: יו"ר האופוזיציה ביקש להביע הסתייגויות. הוצאות שאינן הוצאות שוטפות צריכות להיות מהתקציב הרגיל. הוצאות שהינן הוצאות שוטפות חייבות להיות מהתקציב הרגיל.
אלדר: זה היה כל השנים שאם פעם התושבים ירצו בך כראש עיר אתה תתקן את זה. בתקופה שלי זה מה שיהיה.
קונינסקי: לא על חשבון הציבור.
אלדר: אין משהו לא על חשבון הציבור.
קונינסקי: אתה תשחרר את זה מהארנונה?
אלדר: מה זה שייך לארנונה בכלל? ארנונה לא שייכת לשום דבר. ארנונה הכנסה כללית של העירייה.
קונינסקי: עשית מיש מש משני התקציבים.
אלדר: אמרת את שלך, אמרתי את שלי. בוא נעזוב את זה...
ראש מנהל תברואה השיב ליו"ר האופוזיציה: ההקנוע החדש טרם נרכש. כיצד זה תואם את הפרסום באתר העירייה מתאריך 17.2?

האופוזיציה מציעה לוותר על חלק מתקציב המיועד "להילולה הגדולה" של אירועי שנת היובל ואז אפשר יהיה להקטין את תשלומי הארנונה, שהוצע להעלותם באופן חריג. ראש העיר משיב ליו"ר האופוזיציה: לא כל יום מגיעים לגיל חמישים... אנחנו מאד משתדלים לשמור על כספי הציבור... אבל יש דברים שאנחנו עושים... אם נקבל תקציב ממשרד הפנים אתה תראה את זה כתב"ר.

אושר פה אחד, כשרק האופוזיציה מסתייגת ומציעה: מעתה כל תקציב יהיה בהתאם לייעוד שלו.

צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

 

חלק 2, ישיבה מן המניין:
האופוזיציה מציעה הערות לפרוטוקול, על מה שנאמר בסיום ישיבת מועצת העיר הקודמת על התחבורה הציבורית: המשך חילופי דברים קשים בנושא הידברות עם אגד בנושא קוי אוטובוס 2 ו-5. רינה לריטה: "אני לא עובדת אצלך..." עדי אלדר מתערב בכעס: "אנחנו בישיבת מועצת עיר... יש לך משהו להגיד לרינה תאמרי לה בארבע עיניים... להשמיץ את רינה זה לא תיקון לפרוטוקול... הלוואי שהיו לנו עוד כמה רינות בעיר הזאת." מתחיל ויכוח קולני.

שאילתות: ראש העיר מתנגד שנציגי האופוזיציה יקריאו את השאלות ומתיר הקראת התשובות בלבד. הנהלת העירייה השיבה לחמש שאילתות של האופוזיציה (ר' בסרטון למטה דקות 3:15 - 18:17).

תב"רים: אישור, פה אחד.

חוקי עזר: אישור, פה אחד.

אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות:
היועץ המשפטי הסתייג לגבי חוקיות החלטת ועדת הקצאות, ראש העיר השתיק אותו (ר' בסרטון למטה דקות 25:39 - 26:40).

צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

 

חלק 3, סיום ישיבה מן המניין ואספה כללית של החברה הכלכלית:
לאחר חילופי דברים קשים בין יו"ר האופוזיציה (קונינסקי) לראש העיר (עדי אלדר) עם קריאות ביניים צעקניות של סגנית ראש העיר (שולה כהן), נערכה "אספה כללית" של החברה הכלכלית לכרמיאל, שעיקרה דיווח של ההנהלה ללא מתן אפשרות להצבעה.

צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

top of page 5.2.14  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 1/2014

ישיבות מועצת עיריית כרמיאל השנייה והשלישית לא קויימו בימי רביעי הראשון בכל חודש כפי שהודע לציבור בישיבת הפתיחה החגיגית בתאריך 18.11.13. רק לאחר הפעלת לחץ ציבורי, העירייה פרסמה באתרה את מועד ישיבה מס' 4 (5.2) כאשר סדר היום נותר חסוי מעיני הציבור.
פעיל של המשמר החברתי המקומי הגיב בדף הפייסבוק הרשמי של ראש העיר עדי אלדר ובקש ממנו לדאוג לפרסום פומבי מראש של סדר היום של ישיבות המועצה. כתגובה לבקשתו הנ"ל הפעיל נחסם והצעתו נמחקה!

 1. תמליל הישיבה הרשמי
צילום "נסיוני" של ישיבה שלא מן המניין - צילום ועריכה אשי טאוב ותומר בדש

בכותר הישיבה לא מן המניין נרשם: "דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים". בדיעבד התברר כי לחברי מועצת העיר אין סמכות לאשרם או להתנגד להם. מי שאחראי עליהם הם רק הדירקטוריונים של הגופים הנ"ל. הגירעונות מצטברים לסכום של כ- 18,200,000 ₪. מי שישלם אותם הוא הציבור הרחב, שאין לו הסמכות להכריע כיצד יטפלו בתאגידים שאינם מנוהלים כהלכה. להלן הפירוט:

1. מרכז תרבות וספורט (מתנ"ס)
גרעון מצטבר : 6,900,000 ₪
חובות : 3,760,000 ₪ ( על חלק גדול ערבה עיריית כרמיאל)
תמיכה שנתית של העירייה לשנת 2012 : 4,232,000 ₪
חובות פתוחים : 1,665,000 ₪

2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ
זה התאגיד היחיד שמרוויח. אולם, על פי דין אי אפשר להעביר ממנו כספים לתאגידים האחרים.

3. עמותת פסטיבל המחולות
גרעון מצטבר : 1,042,000 ₪
גרעון שנתי (לשנת 2012) : 121,000 ₪
תמיכה שנתית של העירייה לשנת 2012 : 1,221,000 ₪

4. החברה הכלכלית לכרמיאל
גרעון מצטבר : 3,570,000 ₪
גרעון שנתי(לשנת 2012) : 743,000 ₪
הלוואות מעיריית כרמיאל ב 2012: 1,500,000 ₪
ערבות עירייה להלוואות כ 1,000,000 ₪

5. חברת היכל התרבות ע"ש נרקן בע"מ
גרעון מצטבר : 6,772,000 ₪
הלוואות : 1,700,000 ₪
תמיכה שנתית של העירייה לשנת 2012 : 3,550,000 ₪
גרעון שנתי (לשנת 2012) : 1,956,000 ₪
ערבויות של עיריית כרמיאל מעל 2,000,000 ₪
על דברי הביקורת של יו"ר האופוזיציה (קונינסקי) הגיבה סגנית ראש העיר (גרינברג) שהיא גם יו"ר הדירקטוריון של חברת היכל התרבות ע"ש נרקן בע"מ כי החברה שייכת גם לסוכנות היהודית ולכן זה "לא באשמתנו, חיכינו לרו"ח שמונה ע"י הסוכנות שיכין את הדו"חות".

יו"ר סיעת יחד (סורוקה) העיר: "כל רואי החשבון שמבקרים את גופי הסמך, אף לא אחד כרמיאלי והמשרדים שלהם לא בכרמיאל."

צילום "נסיוני" של ישיבה מן המניין - צילום ועריכה אשי טאוב ותומר בדש

לפני העלאת שאילתות יו"ר האופוזיציה (קונינסקי) התייחס לאישור פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 3 ותמלולו. ראש העיר (אלדר) והמנכ"ל (טפר) השיבו לו כי הישיבה הקודמת תומללה וכעת מבוצע צילום הישיבה.

שאילתות:

קונינסקי: דו"ח מבקר המדינה על עמותת הפסטיבל - כיצד מתכוונת העירייה להתמודד עם דו"ח המבקר? טפר: עם קבלת דו"ח המבקר עמותת הפסטיבל פעלה לבחינת ההערות שחלקן תוקנו כבר לקראת הפסטיבל ביולי 2013. הוקמה ועדה והמלצותיה יוגשו להנהלת הפסטיבל לדיון ולאחר מכן תוגש תשובת העמותה למבקר המדינה.

אזולאי: מחירי הדיור בכרמיאל גבוהים. טפר: עבודות תשתית להקמת שכונה בהר כרמי תגרום להגברת ההיצע ולירידה במחירי הדיור בכרמיאל. כיום יצא מכרז של 72 יחידות דיור בנה ביתך בגבעת רם וההרשמה בעיצומה. בנוסף לכך בהר כרמי מתוכננות 260 יחידות דיור של בנה ביתך.

אזולאי: אכיפת חוק העזר העירוני האוסר על חניית משאיות ואוטובוסים ברחבי העיר. החוק נאכף רק לאחרונה למרות שחוקק לפני שנים רבות. מדוע העירייה לא הכינה מענה ושרות מספק לבעלי המשאיות והאוטובוסים? השטח שהוקצה לחניון "חנה וסע" אינו מתאים. בשלב זה התפרצו רינה גרינברג ושלומי בטאן והעירו הערות סרקסטיות לא לעניין. קונינסקי: כל הפרויקט הזה שניסיתם לעשות אותו עם הרבה הרבה חוכמה הפך להיות חלם... טפר: העירייה הציעה לנהגי המשאיות והאוטובוסים לחנות גם בחניונים ברחבי העיר. (תשובה זו עומדת בסתירה לעובדות. נהגים שחנו בחניונים מסודרים קבלו דו"חות חנייה. רק לחלקם בוטלו דו"חות ולחלקם סרבו לבטל את הדו"חות). קונינסקי: כרגע יש בעיה. אלדר: אנחנו הולכים לסדר את המגרש. קונינסקי: האם יש אפשרות שתדברו עם אגד? גרינברג: אני פניתי לאגד, התשובה הייתה לא. למה? תשאל את אגד.

קונינסקי: מדיניות השילוט ברחבי העיר. - משווק חיצוני נהנה מ- 35% מהמחזור הכספי. מדוע העירייה תומכת תמיכת כפל בעמותת הפסטיבל ומאפשרת לה ליהנות מהכנסות הפרסום ע"ג השלטים? טפר: הכנסות הפסטיבל משילוט מקטינות את השתתפות העירייה בהוצאות עמותת הפסטיבל. קונינסקי: האם יש מעקב על / מיפוי של שלטים המוצבים בעיר? האם היה מכרז לבחירת חברת השיווק? מי מפקח וקובע את מיקומי השלטים? טפר: יש טיפול שוטף בכל השלטים המותקנים. קונינסקי: חלק מהשלטים מוצבים במקומות המסכנים את הציבור, ציבור הנהגים בעיקר, וגם את הולכי הרגל. יש פה צילומים של הסתרה של רמזורים ומעברי חציה. חלקם פשוט יורדים למטה, חלקם מציבים אותם למעלה. טפר: שלטים מסוכנים, אם יש כאלו, יוסרו. קונינסקי: מה מדיניות הפרסום בכיכרות? מדוע ניתן אישור לגופים שאינן עירוניים או גופי סמך לפרסם ע"ג המתקנים? מדוע מאפשרת העירייה הצבת שלטי פרסום על גבי גדרות ושטח ציבורי באזור התעשייה ובפארק המשפחה? מי מפקח על כך מי מאשר ומדוע מאשרים זאת? טפר: שלטים לא חוקיים שמותקנים מטופלים כחוק. כל התקנת שילוט וגביית אגרה בגינו עפ"י חוק העזר של העירייה. פיקוח על שלטים ע"י פקחי העירייה.

לא ניתנה תשובה לשאלה: מתי לאחרונה היה מכרז לשיווק שלטי החוצות בעיר? החברה המשווקת עובדת ללא מכרז מזה שנים!

פרבר: מקומון "ידיעות כרמיאל" בשפה הרוסית. - האם המקומון הנ"ל ממומן על ידי עיריית כרמיאל? טפר: עמותה לקליטת עליה שאיננה עמותה עירונית מפעילה בפועל את העיתון ומשווקת אותו, ההכנסות מפרסום מכסות את העלויות השוטפות של הדפסת העיתון. אין מקום למתן משקל פוליטי לסיעות העירייה בכתיבה או בהשפעה על תכני העיתון. פרבר: מדוע לא ניתן מקום שווה (בהתאם לחלק היחסי במועצה) לסיעת המהפך לכתוב במקומון? אלדר: אתם מוזמנים להעביר (חומרים) שיוכנסו לשיקולו של העורך. אתם רוצים להוציא כסיעה עיתון? אף אחד לא מפריע לכם, תוציאו עיתון.

פרבר: תחבורה ציבורית - אוטובוס אינו עובר בשכונות הותיקות בהם מתגוררת אוכלוסיה מבוגרת. פניות תושבים למשרדי אגד העלו כי "הוכשרה" תכנית לפתיחת קו נוסף בעיר, שימוספר 5, ויעבור בין היתר בין השכונות הוותיקות. אולם הגורם היחיד והעיקרי שמעכב את קידום את פתיחת הקו, הינו עיריית כרמיאל. גרינברג: אני מבקשת ממך אני יוזמת פגישה עם מנהל אגד ואת תשמעי, ואני בטוחה שגם אני אשמע, שהוא לא יכול היה לענות לך ככה. טפר: קווי האוטובוס עוצרים בצירים הראשיים בדרך כלל. העירייה פנתה עשרות פעמים לאגד להיענות לפניות הציבור ולהכניס קווים גם לתוך רח' צה"ל ובכך להקל על התושבים. אין אמת בגרסה שהעירייה לא סיפקה אישור לאגד. מחברת אגד נמסר לנו כי החברה ומשרד התחבורה שוקדים על רפורמה בנתיבי התחבורה ובמקום השיטה המעגלית ינועו האוטובוסים בשיטה קווית לקיצור זמני הנסיעה. קונינסקי: האם אפשר לסכם שתהיה פגישה איתם, רינה? גרינברג: אבל זה לא ילך! פרבר: אני מבקשת אם אפשר לקיים את הפגישה, אני אשמח להשתתף בפגישה הזאת כי אני דיברתי איתו. וגם שאלה אחרת. בסדר, כאילו שאם אי אפשר להוסיף מס' אוטובוס נוסף, אז האם אפשר לשנות את המסלול של האוטובוס. גרינברג: אנחנו לא אגד. נבקש פגישה בעירייה, נזמין אותך וגם את מנהל אגד. נושא זה הועלה מחדש בישיבה הבאה.

אישור תב"רים, פה אחד: שדרוג מוקד עירוני; תשתיות והצטיידות לבי"ס עמיחי; תכנון והסדרת רח' הדרור (לקראת בניית תחנת הרכבת); תכנון הפרדת פסולת פח כתום; והצטיידות בי"ס רעות.

אישור פרוטוקולים, פה אחד: אישור פרוטוקול ועדת ספורט מיום 23.1; אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3.2.


חדשות כרמיאל:

פרסומים קודמים בארכיון 2013

חמי שטורמן ואורנה עמוס רכזי המשמרות החברתיים המישור הארצי top of page »   אחרי הבחירות - הגיע הזמן להשפיע - חמי שטורמן ואורנה עמוס

ראשי הערים נבחרו, אבל עבודת האזרחים לא תמה בקלפי. זה הזמן להצטרף ליוזמות המקומיות, לפקח על ההליכים השלטוניים, לחשוף את הקומבינות ולדאוג שהכסף יגיע לאן שצריך באמת.

מאז הקמתו, הצטרפו לרשת הארצית של המשמרות החברתיים המקומיים אחד עשר יישובים: באר שבע, בת ים, גבעתיים, גן יבנה, חולון, חיפה, כרמיאל, קריית אונו, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב והם מתפקדים כרשת המתרחבת וגדלה מיום ליום (בקרוב יצטרפו רחובות וירושלים). פעילי המשמר המקומי נוכחים כמשקיפים בישיבות המועצה בכל יישוב, ומדווחים לציבור באופן שוטף, תוך דרישה מחברי מועצת היישוב לשקיפות ומתן דין וחשבון על פעילותם והתנהלותם בפני התושבים. במקביל, מקיימים הפעילים מפגשים עם ועדי שכונות וקהלים שונים, ליצירת זיקה ומעורבות אזרחית פעילה בכל ישוב. המטרה: לייצר שקיפות בשלטון המקומי ולהפעיל לחץ רציף בדרישה למחויבות נבחרי הציבור לתושבים.


חדשות כרמיאל   עם האצבע על הדופק נמשיך לעדכן אתכם ונשמח לשמוע מכם   » צרו קשר!