חדשות כרמיאל:

עובדות לפני דעות!     פרסומים בסדר תאריכים יורד

top of page 30.12.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 8/2015


סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את מה שנאמר בישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

תקציר

בישיבה על תקציב 2016 יו"ר האופוזיציה (קונינסקי) ציין כי למרות שהשנה התקציב יותר מפורט ביחס לשנים קודמות הוא עדיין כאין וכאפס לעומת מה שצריך להציג בתכנית הכספית. לא ייתכן שמציגים לועדת כספים "חבר'ה סגרנו קבענו, אי אפשר לעשות שינויים, אבל הראינו לכם". "כל פעם כשמסתכלים על התקציב המבוקר לכאורה הוא שונה משנה לשנה. וכל שנה אומרים לי זו שנה אחרונה, טעינו וטעינו, טעות וטעינו".
סגן ראש העירייה (ינאי) נכנס לדבריו והפריע לו. קונינסקי המשיך: "אנחנו הולכים לתקציב מאוד מאוד בעייתי, מאוד מבחינתי יכול להביא את העיר כרמיאל למצב של דרך ללא חזור"...
טישלר: "את התקציב הזה אי אפשר להבין."
בז'רנו: "יש מעט מדי מכרזים. וברגע שאנחנו נתחיל עם מכרזים כל מיני רכישות שאנחנו מבצעים אותם במנות קטנות במשך כל השנה, ולנעול ספק על מחיר שהוא הרבה יותר נמוך, דברים שהם חוזרים על עצמם".
שולה כהן: "אנחנו פועלים על פי החוק"
בז'רנו: "את לא יכולה לשנות את תנאי הסף באמצע המכרז".
עו"ד שלמה גבע: "רותם, מה שאתה אומר לא נכון".
בקיצור, חברי המועצה ירדו לפרטים והדיון התמקד בהדיפת טענות האופוזיציה, שככל הנראה לא באה מאורגנת מלכתחילה.
- בישיבת מועצה מן המניין נציג האופוזיציה ניסה לנפנף בעובדה שמפעל מסויים נסגר והתברר כי בעליו עבר אירוע רפואי. כל השאילתות נענו בהתחמקות. לא ניתן להבין מהפרוטוקול מה היו השאלות. האופוזיציה ביקשה להעלות לסדר יום העלאת מיזם עסקי של החברה הכלכלית. תשובת הנהלת העירייה "הנושא הזה צריך כמובן להעלות בחברה הכלכלית ולכן ההצעה היא להוריד מסדר היום".מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

top of page 15.11.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 7/2015 ישיבה מיוחדת בנושא הטבות המס


סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את מה שנאמר בישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

תקציר

ישיבה מיוחדת בעניין הטבות מס לתושבי כרמיאל ראש העירייה תאר את השתלשלות העניינים בנושא אישור הממשלה לישובים הזוכים לעדיפות בהנחות במס ההכנסה וקויים דיון לקראת הפגנה בירושלים שהתקיימה למחרת.מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

top of page 11.10.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 6/2015


סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את מה שנאמר בישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

תקציר

* סדר היום: 1. חידוש אישור מסגרת חח"ד בסך 500,000 ₪ לעמותת פסטיבל המחולות לשנת 2015/2016
2. אישור להמשך גביית היטל שמירה עפ"י חוק העזר 2007 לשנת 2006
3. אישורי פרוטוקולים: 3.1 אישור פרוטוקול הועדה לבטיחות בדרכים מס' 2/15 מתאריך 9.8.15
3.2 אישור פרוטוקול ועדת הנצחה מתאריך 25.8.15
3.3 אישור פרוטוקול ועדה ציבורית לבחירת יקירי כרמיאל מיום 9.8.15
3.4 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 5/15 מיום 6.10.15
4. בחירתה של טובה סגול לאזרחית כבוד של כרמיאל.
5. בקשות לשנת חופשה ללא תשלום (מ- 1.9.15 עד 31.8.16) 5.1 בקשתה של מיה בנון סייעת לגננת לשנת חופשה ללא תשלום.
5.2 בקשתו של רפי מושקוביץ פקח בשיטור העירוני לשנת חופשה ללא תשלום.
6. דיון בדו"חות הכספיים של תאגידים עירוניים: 6.1 מינהלת בר לב בע"מ.
6.2 מרכז תרבות וספורט (מתנ"ס).
6.3 החברה הכלכלית לכרמיאל.
6.4 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ.
בדיונים על דו"חות כספיים של המתנ"ס, החברה הכלכלית ותאגיד המים, כל שאלה של אופוזיציה נענתה בהתחמקות. כל הצעות האופוזיציה הורדו מסדר היום. כנ"ל תשובות לשאילות היו מתחמקות. למשל בתשובה לשאלה, "למה שלא תחלקו טבלה איזה דברים בוצעו ואיזה דברים לא בוצעו, מה הסטאטוס של כל דבר ואז לא נשאל את השאלות האלה" הוכרזה הפסקה, שלאחריה ראש העירייה מקריא מכתב של משרד רו"ח מטעם משרד הפנים, שלטענתו יורד לפרטי פרטים. בתשובת ראש העירייה לא צוינו פרטים וגם לא נמסר מטעמו כל מסמך המפרט מה נבדק ע"י מבקר משרד הפנים.מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

top of page 2.9.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 5/2015

סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את מה שנאמר בישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

תקציר

* תיעוד כל ההצבעות לוקה בחסר. לא נרשם בפרוטוקול מי התנגד להצבעות. למותר לציין כי כל ההצבעות היו לפי רצונו של ראש העירייה.

* תשובות הנהלת העירייה לשאילתות של האופוזיציה: 1. הצעה לבנות תכנית עבודה לבחינת מערכת החינוך העירונית, עם מדדים, יעדים ברורים שיהיו מקובלים גם על כל חברי מועצת העיר ויאושרו במועצת העיר. ראש העיר התנגד וההצעה הוסרה מסדר היום.
2. הקמת ועדת תחבורה, תנועה ותמרור שתשלים את עבודתה של הועדה לבטיחות בדרכים. ראש העיר התנגד וההצעה הוסרה מסדר היום.
3. הואיל ובחלק מהמחלקות בעירייה מבוצע רכש ללא שיתוף ועדת מכרזים בסכומים שמתקבצים לעלויות שמחייבות מכרז הציעה האופוזיציה למנות בשכר איש רכש מקצוען, שתפקידו איגום של כל גופי הסמך והמחלקות של העירייה ולהגיע למצב שהרכש בעירייה ובגופי הסמך ייעשו בצורה מקצועית ובצורה שתייעל ותחסוך משאבים לעירייה. כמו-כן יש לכנס את ועדת רכש לעתים יותר מזומנות. ראש העיר התנגד וההצעה הוסרה מסדר היום.
* הצעות לסדר: 1. מהנדס העיר, אייל רותם אישר כי תכנון שכונת מכוש הותיקה לוקה בחסר. התכנון לא הביא בחשבון את הגידול במספר כלי רכב לנפש ואת הגידול כתוצאה של פיצולי דירות. לכן הנהלת העירייה מצדדת בהשארת הרחובות הצרים שמונעים נסיעה במהירות גבוהה.
2. הנהלת העירייה אישרה כי יש עיכוב בפיתוח פארק כלבים בשכונת רבין. התקציב מובטח ונדרשת סבלנות של התושבים.
3. האופוזיציה הלינה על מדיניות השילוט אינה שוויונית. ראש העירייה הגיב לטענת יו"ר האופוזיציה כי לא ידוע לו על מתן הקלות בפרסום לגופים פרטיים שאינם חלק מיחידות הסמך. לאיבה פישר הגיבה אם ידוע לכם על שילוט של גופים פרטיים מיד לדווח על כך.
4. עיריית כרמיאל אינה מממנת נסיעת חיילים ברכבת (בניגוד לעיריות אחרות) שכן לטענתה הם זכאים לנסוע בקווי אוטובוס ללא עלות.
5. האופוזיציה הלינה על כך שפרוטוקול ועדת מכרזים לא הומצא לידי חבריה ולאחר מעשה התברר כי הפרוטוקול לא שיקף נכונה את תוצאות ההצבעה בפועל. ראש העיר וסגניתו התנגדו שידונו בנושא זה במליאה והציעו כי המלין ישוחח עמם באופן ישיר.
6. שאילתא בנושא תקציב תמיכות בספורט לא נדונה. ראש העירייה (אלדר) דרש ממלאת מקומו (גרינברג) לא לענות לשאלות האופוזיציה.
7. מנכ"ל העירייה השיב כי השתתפות הגזברית בועדת המכרזים נעשיית על פי הוראת פקודת העיריות. מתמליל הדיון לא ניתן להבין מה היתה שאלת האופוזיציה.
* תב"רים:: רובם אושרו פה אחד, למעט הכשרת מתחם מסחרי החרושת. חבר אופוזיציה טען כי יש איפה ואיפה. נרמז כי גורם מפתח שזכה במימון העירייה בסך 550,000 ש"ח מקורב לראש העירייה. במהלך אישור דו"ח כספי של היכל התרבות התברר כי בשנת 2013 היה גרעון שיא של 2.4 מליון ש"ח ובשנת 2014 היה גרעון של כ- 570,000 ש"ח. ההיכל קיבל הלואה בסך 3.7 מיליון ש"ח בערבות העירייה. רו"ח חגי הודה כי העירייה הלינה תשלומים של זכויות העובדים ולכן ההלוואות שההיכל קיבל הועבד בין השאר לתשלום מיידי של החובות הנ"ל. נציג האופוזיציה שאל שאלות בקשר למאזן של ההיכל אך לא קיבל תשובות ענייניות. ראש העירייה סיכם: "מליאת העיר רושמת לפניה שנערך דיון בדו"חות הכספיים של היכל התרבות. זהו. זה לא בא להצבעה בכלל. אני מודה לכם על כל ההערות החכמות שלכם". לפני אישור הדו"חות הכספיים של עמותת פסטיבל המחולות אמר יו"ר האופוזיציה: "אנחנו מבקשים שיירשם בפרוטוקול, ואני אומר את זה כל שנה, לפחות פעמיים בשנה, אנחנו יוצרים פה גיבנת מסוכנת לאיתנות הפיננסית של העירייה". הדו"ח הכספי אושר פה אחד (בהסכמת האופוזיציה).

מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

פסטיבל מחולות כרמיאל top of page 30.7.15   פסטיבל כרמיאל, לאן?
פסטיבל מחול כרמיאל קיים 27 שנים ומושך לכרמיאל המוני מבקרים. יחד עם ההצלחות המרשימות עולה מדי שנה ביקורת על ניהול הפסטיבל שסבל עד כה מגרעונות. רבים מתושבי כרמיאל חשים ניכור כלפי הפסטיבל משום שלדעת רבים הוא משרת את המבקרים ואת המקורבים לראש העיר ואילו הם שממנים את הגירעונות אינם שותפים בו ואינם נהנים ממנו בצורה ראויה לדעתם...

האמנם?
כרמיאל לגדול ולגדל
 
מי יודע?
top of page 11.7.15   הנעלם הגדול - כמה תושבים יש בכרמיאל?
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה כי כרמיאל סובלת ממאזן הגירה שלילי בשיעור התושבים, בעירייה שוללים את הנתונים ומאשימים: ההגירה החיובית הואטה...
 • מי עזב את העיר ומדוע?   2/5/2013
 • הגירה שלילית?   15/8/2013
 •  
  מי יכול לומר בודאות כמה תושבים יש בכרמיאל?

  top of page 1.7.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 4/2015

  סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את הישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית

  תקציר

  * פרידה מחבר המועצה שלומי בטאן. החליפה אותו ד"ר יוליה נוסבק.

  * תשובות הנהלת העירייה לשאילתות של האופוזיציה: 1. במרכז "העירה" הושקעו כ-10 מליון ש"ח. התחרות העסקית והכלכלית של המרכז עם המרכזים המסחריים החדשים אינה פשוטה. הנהלת העירייה תמשיך לעשות כמיטב יכולתה לשיפור המצב. באירוע האחרון השתתפו 5-6 עסקים מתוך כ-180. נתקבל תקציב ממשרד הפנים בסך 3.6 מליון ש"ח, המלווה במומחה מטעם משרד הפנים, יהודה ירוני. בעוד חצי שנה הם יוצאים ומינהלת מקומית תמשיך לנהל את המקום.
  2. תעשייה ומקומות תעסוקה בכרמיאל: התקבלה תשובה לא ברורה שהוקראה ע"י מנכ"ל העירייה, מנחם טפר. מהות השאילתה אינה ידועה למי שלא קיבל את החומר לידיו.
  3. תכנית אב יישובית לספורט טרם הושלמה.
  4. מחלקת הנדסה תבדוק את פניית דיירים ובעלי עסקים ברחוב הרדוף על בעיית בטיחות
  5. בסיום שנת הלימודים נסגר גן חורב. למנכ"ל העירייה לא הייתה תשובה לשאלה, מדוע ההורים לא קיבלו על כך הודעה?
  6. נמצאה חלופה למקלט ברחוב צה"ל שמשמש משוקמי גמילה.
  7. בעלי עסקים ברח' המסגר ביקשו להפוך אותו לחד-סטרי. מנכ"ל העירייה השיב כי מחלקת הנדסה תבדוק את הבקשה.
  * הצעות לסדר: 1. תיבדק היתכנות כלכלית של נושאי בטיחות בדרכים שהוצגו ע"י חבר סיעת המהפך, רותם בז'רנו, כגון: תאורה סולרית למעברי חצייה וכביש עוקף רבין.
  2. מעברי חצייה יצבעו מחדש.
  3. יוצאי העלייה מאתיופיה הגרים בכרמיאל יעברו מטיפול הרווחה, למעט מי שיוגדר כזקוק לשירותי מחלקת הרווחה.
  * אישורי תב"רים: 1. שיפוץ מועדוני פייס
  2. העברת 150,000 ש"ח ממיזוג היכל התרבות למועדוני פייס
  * אישורי פרוטוקולים: 1. ועדת הנצחה מתאריך 26/5/15
  2. ועדת איכות הסביבה מס' 3 מיום 27/5/15
  3. ועדת חניה מיום 8/6/15 - סיעת המהפך לא קבלה העתק של הפרוטוקול, מהכ"ל העירייה יורד מסדר היום זו ועדה פנימית.
  4. הוועדה למעמד הילד מיום 9/6/15
  5. ועדת הקצאות מיום 14/6/15
  6. ועדת משנה לוועדת כספים מתאריך 22/6/15 - לטענת סיעת המהפך ברגע האחרון הוחלף סעיף (מתפתח דיון לא ענייני עם יו"ר ועדת הכספים) עדי אלדר מאשר את הפרוטוקולים חרף התנגדות האופוזיציה.
  * חילופי חברים בוועדות העירייה

  * הארכת הסכם שכירות בין העירייה לבין בריאות כללית ברח' אסיף 50

  * ויתור קרקעות לטובת רמ"י

  * אישורי מועצה להגדלת חוזי קבלן מעבר ל- 25%
  הערת האופוזיציה: יש פגמים (חוזרים) בתכנון ובהערכה. מבקשים כי ההערכות של פרויקטים תהינה יותר יסודיות ומדויקות.

  * הסכמה לרישום משכנתא לטובת ועידת התביעות כנגד מענק לעמותת "בראט"

  * אושרה בקשת עובדת עירייה לעבודה נוספת

  * התקבלה בקשת סיעת המהפך לסיוע כספי עבור יוזמה של חניכי בני עקיבא המארגנים קייטנה לילדים עם מחלות קשות ומוגבלויות.


  מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

   
    המצגת שהוצגה קובץ PDF   הרצאה מוקלטת   סיכום ההרצאה

  top of page 20.5.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 3/2015

  * תמליל הישיבה הרשמי

  סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את הישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית
  מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

  top of page 11.3.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 2/2015

  * תמליל הישיבה הרשמי

  סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את הישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית
  מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

  top of page 4.2.15  ישיבת מועצת עיריית כרמיאל 1/2015

  * תמליל הישיבה הרשמי

  סרטון הטלויזיה הקהילתית מתעד את הישיבה: צילום ועריכה הטלויזיה הקהילתית
  מועצת עיריית כרמיאל - צילום רשמי של ישיבות קודמות.

  חדשות כרמיאל:

  פרסומים קודמים בארכיון 2014

  חמי שטורמן ואורנה עמוס רכזי המשמרות החברתיים המישור הארצי top of page »   אחרי הבחירות - הגיע הזמן להשפיע - חמי שטורמן ואורנה עמוס

  ראשי הערים נבחרו, אבל עבודת האזרחים לא תמה בקלפי. זה הזמן להצטרף ליוזמות המקומיות, לפקח על ההליכים השלטוניים, לחשוף את הקומבינות ולדאוג שהכסף יגיע לאן שצריך באמת.

  מאז הקמתו, הצטרפו לרשת הארצית של המשמרות החברתיים המקומיים אחד עשר יישובים: באר שבע, בת ים, גבעתיים, גן יבנה, חולון, חיפה, כרמיאל, קריית אונו, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב והם מתפקדים כרשת המתרחבת וגדלה מיום ליום (בקרוב יצטרפו רחובות וירושלים). פעילי המשמר המקומי נוכחים כמשקיפים בישיבות המועצה בכל יישוב, ומדווחים לציבור באופן שוטף, תוך דרישה מחברי מועצת היישוב לשקיפות ומתן דין וחשבון על פעילותם והתנהלותם בפני התושבים. במקביל, מקיימים הפעילים מפגשים עם ועדי שכונות וקהלים שונים, ליצירת זיקה ומעורבות אזרחית פעילה בכל ישוב. המטרה: לייצר שקיפות בשלטון המקומי ולהפעיל לחץ רציף בדרישה למחויבות נבחרי הציבור לתושבים.


  חדשות כרמיאל   עם האצבע על הדופק נמשיך לעדכן אתכם ונשמח לשמוע מכם   » צרו קשר!